Tretí pilier – benefit pre zamestnancov

Čo je to tretí pilier?

Tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie je jedna z možností, ako sa pripravovať na starobný dôchodok. Tretí pilier funguje na princípe kolektívneho investovania v podielových fondoch. Tretí pilier je plne dobrovoľný a investovanie v ňom manažujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Facebook Comments