Bezplatné benefity Diagnose.me pre klientov NN

Na základe verejného prísľubu od 1.8.2020 majú klienti spoločnosti NN možnosť využívať bezplatné prémiové lekárske benefity Diagnose.me

Tento benefit sa týka klientov využívajúcich aspoň jeden produkt od:

 • NN Životná poisťovňa, a.s., alebo
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., alebo
 • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Rozsah prémiových služieb pre klientov skupiny NN

Lekár na telefóne a konzultácie so špecialistami a koučmi

Výhody:

 • (+) Okamžitá odborná pomoc.
 • (+) Možné konzultácie so špecialistami z oblasti neurológie, ORL, dermatológie, cievnej chirurgie, gynekológie, urológie, internej medicíny či pediatrie.
 • (+) Možnosť videohovoru.

Prednostné objednanie na MRI už do 5 pracovných dní od požiadania

Výhody:

 • (+) Termín na MRI vyšetrenie bez dlhého čakania.
 • (+) Vyšetrenie absolvujete do 5 pracovných dní.
 • (+) Ak máte výmenný lístok na MRI vyšetrenie od svojho lekára, vyšetrenie preplatí zdravotná poisťovňa. Ak nemáte výmenný lístok, náklady na vyšetrenie znášate sám.

Druhý lekársky názor na stanovenú diagnózu (služba Diagnose.me)

Výhody:

 • (+) Druhý lekársky názor znižuje riziko nesprávne určenej diagnózy alebo navrhovanej liečby.
 • (+) Konzultovať môžete so špecialistami z 32 krajín sveta, a to až 3 x ročne pre 3 rôzne diagnózy.
 • (+) Súčasťou je i bezplatný preklad zdravotnej dokumentácie a posudku.

Viac informácii nájdete priamo na www.nn.diagnose.me alebo v oficiálnom letáku kampane: NN benefity Diagnose.me

Bližšie podmienky poskytnutia a rozsah benefitov nájdete vo Verejnom prísľube

Facebook Comments