Čo prinesie nový rok 2022 vo financiách?

Na úvod dovoľte rekapituláciu vrcholiaceho roka 2021. Uplynulý rok sa niesol v inflačnom besnení, kde markantné nárasty cien na Slovensku zaznamenali najmä pohonné hmoty a nehnuteľnosti. Jedinou bezpečnou ochranou úspor voči inflačnému znehodnoteniu v roku 2021 boli okrem nehnuteľností, najmä tých v krajských mestách, aj svetové akcie.

Celkom slušne investorom zarobil svetový akciový trh, keď sa hlavným trhovým indexom vyspelých krajín darilo dosahovať výnos ďaleko za dvojciferným zhodnotením (údaje za posledný rok platné k 30.11.2021, Zdroj: ishares.com):

Rozvinuté trhy

Zhodnotenie

BlackRock – iShares MSCI World ETF

+22,09 % p.a.

BlackRock – iShares S&P 500 ETF

+27,88 % p.a.

BlackRock – iShares Euro Stoxx 50 ETF

+19,27 % p.a.

Rozvojové trhy za tými rozvinutými v roku 2021 zaostávali. Cenovú korekciu akcií najmä v Ázii spôsobil chaos ohľadne najväčšieho čínskeho developera Evergrande, ktorý mešká s úhradou svojich záväzkov.

Rozvojové trhy

Zhodnotenie

BlackRock – iShares MSCI Emerging Markets ETF

+4,33 % p.a.

BlackRock – iShares Emerging Markets Asia ETF

+0,82 % p.a.

Rovnako ako svetové trhy medziročne zarobili aj dôchodkové úspory Slovákov v 2. pilieri a 3. pilieri. Akciovým dôchodkovým portfóliám sa darilo lepšie ako konzervatívnym dlhopisovým fondom (Zdroj: ADDS, ADSS údaje platné k 17.12.2021, výkonnosť rátaná od začiatku roka 2021):

2. pilier – Dlhopisové fondy

Zhodnotenie

365.life, d.s.s. 365.life dlhopisový

-3,90 %

Allianz – Slovenská d.s.s. GARANT dlhopisový

-0,33 %

NN, d.s.s. SOLID – dlhopisový

-0,52 %

UNIQA d.s.s. Dlhopisový

-0,10 %

VÚB Generali, d.s.s. KLASIK dlhopisový

-0,03 %

2. pilier – Indexové, akciové a zmiešané fondy

Zhodnotenie

365.life, d.s.s. 365.life akciový

-13,91 %

365.life, d.s.s. 365.life indexový

+22,42 %

Allianz – Slovenská d.s.s. PROGRES akciový

+18,85 %

NN, d.s.s. Harmónia zmiešaný

+6,79 %

NN, d.s.s. Dynamika akciový

+11,44 %

NN, d.s.s. Rešpekt – Akciový ESG

+16,97 %

NN, d.s.s. Index Global – indexový

+25,04 %

Uniqa d.s.s. Akciový

+10,32 %

Uniqa d.s.s. Indexový

+25,43 %

VÚB Generali, d.s.s. MIX zmiešaný

+8,48 %

VÚB Generali, d.s.s. PROFIT akciový

+15,21 %

VÚB Generali, d.s.s. INDEX indexový

+25,53 %

3. pilier – príspevkové fondy

Zhodnotenie

DDS Tatra banky Comfort life 2020

+1,49 %

DDS Tatra banky Comfort life 2030

+4,46 %

DDS Tatra banky Comfort life 2040

+9,92 %

DDS Tatra banky Comfort life 2050

+11,96 %

DDS Tatra banky Comfort life 2060

+12,13 %

NN Tatry – Sympatia, d.d.s. Konzervatívny

+0,35 %

NN Tatry – Sympatia, d.d.s. Rastový

+10,75 %

NN Tatry – Sympatia, d.d.s. Vyvážený

+4,57 %

NN Tatry – Sympatia, d.d.s. Indexový

+15,08 %

Stabilita, d.d.s. Stabilita príspevkový

+2,11 %

Stabilita, d.d.s. Stabilita akciový

+10,84 %

Stabilita, d.d.s. Stabilita indexový

+14,77 %

Uniqa d.d.s. Príspevkový

+2,72 %

Uniqa d.d.s. Globálny akciový

+10,70 %

Uniqa d.d.s. Indexový globálny

+19,81 %

Vzhľadom na priemerný vek sporiteľov v 2. pilieri, ktorý je cca 40 rokov, je stále majetok investorov investovaný príliš konzervatívne – až 62 % majetku je v garantovaných fondoch. Drvivá väčšina sporiteľov v 2. pilieri teda nedosahuje zhodnotenie, ktoré by prevýšilo infláciu a v konečnom dôsledku reálne strácajú kúpnu silu svojho budúceho dôchodku. Negarantované fondy s vysokým zastúpením akcií by mali tvoriť podstatnú časť majetku sporiteľov! Viac k téme: Výhody a nevýhody 2. piliera


Čo očakávať v novom roku 2022?

(!) Nárast úrokových sadzieb

Nárast inflácie vytvára tlak na nárast úrokových sadzieb. Čo môže znamenať zdražovanie hypoték a spotrebiteľských úverov. Okolité krajiny V4 už navýšili úrokové sadzby a s veľkou pravdepodobnosťou čaká nasledujúci rok 2022 navyšovanie sadzieb úverov aj Slovensko. Ak máte hypotéku, riešením môže byť nastavenie dlhej fixácie úrokovej sadzby úveru. Tým si zabezpečíte nemennosť podmienok úveru a vaša splátka sa nebude najbližšie roky meniť. Ak sa poponáhľate, tak prvé mesiace roku 2022 ešte možno stihnete úrokovú sadzbu do 1% na 10 ročný FIX.

(!) Predpokladaný výkonnostný útlm na akciových trhoch

Posledné roky zažíval akciový trh výrazne rastúci trend. Prakticky od roku 2009 doteraz sa mohli investori tešiť z pomerne vysokých výnosov, hlavne na amerických trhoch. Akciové trhy sú však dynamickým prostredím, kde žiadny trend netrvá večne a musia prísť aj obdobia, kedy výnosy poklesnú. Rok 2022 by z pohľadu viacerých indikátorov a analytikov mal znamenať útlm výnosov na akciových trhoch.

Tabuľka nižšie zobrazuje a porovnáva odhady budúcich očakávaných výnosov na jednotlivých akciových trhoch na najbližších 5 až 15 rokov od spoločnosti BlackRock, najväčšieho správcu aktív na svete. Očakáva sa, že výnosy akcií amerických firiem poklesnú a budú zaostávať za ich historickou výkonnosťou. V najbližších rokoch by sa najviac malo dariť akciám na rozvíjajúcich sa trhoch (emerging markets) a európskym akciám. Netreba zabúdať na to, že výrazný vplyv na výkonnosť akciového portfólia ma cena, ktorú investori za dané aktívum zaplatia. Tu platí pravidlo, čím nižšia cena, za ktorú nakúpite, tým vyšší budúci výnos môžete očakávať. Preto je vhodné vyčleniť si časť hotovosti, ktorú môžete investovať pri poklese trhov, kedy nakupujete so zľavou.

Aktívum

Očakávaný priemery ročný výnos

5 rokov

10 rokov

15 rokov

U.S. small cap

5,5 %

6,2 %

6,7 %

U.S. large cap

6,3 %

6,7 %

7,0 %

Global ex-U.S. large cap

8,4 %

8,3 %

8,2 %

Europe large cap

9,3 %

9,2 %

8,9 %

Emerging markets

8,2 %

8,7 %

9,1 %

Na čo pri investovaní v roku 2022 nezabúdať?

  • (!) Po poklesoch majú trhy vždy tendenciu zotaviť sa.
  • (!) Pravidelným investovaním určite zainvestujete aj v čase, keď budú akciové trhy na dne.
  • (!) Pri investovaní je najdôležitejšie dodržať odporúčaný investičný horizont a stratégiu.

(+) Navýšenie príspevku do 2. piliera

Podľa aktuálne platnej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa od roku 2016 výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Pomer rozdelenia sociálnych odvodov medzi Sociálnu poisťovňu (SP) a Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok:

2012 2013/16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

SP:

9% 14% 13,75% 13,5% 13,25% 13% 12,75% 12,5% 12,25%

12%

DSS:

9% 4% 4,25% 4,5% 4,75% 5% 5,25% 5,5% 5,75%

6%

V roku 2022 teda poputuje na súkromný účet sporiteľov zúčastnených na starobnom dôchodkovom sporení 5,5% z ich vymeriavacieho základu – hrubej mzdy.

(-) Medziročné zvýšenie cien životného poistenia

Deje sa tak v dôsledku navýšenia technického veku klienta vstupujúceho do poistenia. Kalkulačky komerčných životných poisťovní nezohľadňujú dátum narodenia ale iba rok narodenia poistenej osoby. S príchodom nového roka je poistený v kalkuláciách automaticky o +1 rok starší, pre poisťovňu rizikovejší a životné poistenie je pre neho o zhruba 2-5% drahšie. Ak máte možnosť uzatvoriť životné poistenie ešte v roku 2021, urobte tak! Viac k téme: Životné poistenie v roku 2022 zdražie!

POTREBUJEM PORADIŤ

Či ste náš klient, odoberateľ newslettra alebo len náhodný „okolo-googliaci“, prajeme Vám zo  krásne a pohodové vianočné sviatky strávené v kruhu najbližších. Váš odborný tím www.financievpohode.sk

Facebook Comments