Garancie vs. Riziko (II.pilier)

Pri surfovaní internetom som vo viacerých článkoch a diskusiách natrafil na tvrdenie, že typický Slovák je investor konzervatívny, taký ktorému sa pri slove riziko roztrasú kolená. Vraj aj štatistiky potvrdzujú, že na Slovensku sa skôr ľudia prichyľujú k istotám a nové doposiaľ neznáme veci prijímajú len s ťažkosťou. Ja pod slovom „opatrný“ rozumiem skôr „neinformovaný“

Facebook Comments