Prečo sa s missellingom v prípade investičného životného poistenia stretávame tak často?

Ak chcete zistiť, či ste v oblasti životného poistenia doma, tak si spravte takýto malý test a odpovedzte si na tieto 2 otázky:

  • Dá sa životným poistením výhodne sporiť?
  • Mám v prípade úrazu alebo choroby na životnej poistke zarobiť veľké peniaze?

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali ÁNO, tak poistnému produktu nerozumiete správne. Poistný produkt neslúži na prípravu na starobný dôchodok a komerčné životné poisťovne nemajú suplovať funkciu dôchodkových inštitúcií. Úloha poisťovne je poisťovať, a teda v prípade poistnej udalosti vyplatiť zmluvne dohodnutú poistnú sumu poškodenému alebo jeho blízkym. Ak si chcete zabezpečiť v starobe rentu, tak sa poisťovni radšej vyhnite oblúkom. Vysvetľujem to podrobnejšie v článku  Oplatí sa sporiť cez poistku?

Životné poistenie tiež nemá slúžiť na obohacovanie sa vás ani vašich najbližších v prípade, že vás postretne nemilosť osudu. Výška poistných súm by mala byť predovšetkým nastavená tak, aby pomohla zvládnuť výpadok príjmu, ktorý smrťou, chorobou alebo úrazom nastanú.

Životné poistenie je diskriminačné

Áno, bohužiaľ je to tak. Životné poisťovne sú akciové spoločnosti, ktoré si sami vyberajú svoj zástup poistených – poistný kmeň. Čím je poistný kmeň zdravší, tým je pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti nižšia. Zdravší poistný kmeň predpokladá vyšší zisk poisťovne alebo konkurenčnú výhodu v podobe lacnejšieho poistenia pre nových klientov.

Ak teda už máte zdravotné komplikácie, tak je dosť možné, že vás poisťovňa odmietne poistiť alebo vám niektoré pripoistenia poistí s cenovou prirážkou alebo výlukou na konkrétne zdravotné diagnózy. Preto je nesmierne dôležité poisťovať sa ešte v čase, keď nemáme zdravotné komplikácie a poistnú zmluvu nastaviť na maximálnu možnú dĺžku.

Taktiež poisťovne cenovo diskriminujú v prípade odlišných druhov povolaní alebo extrémnych aktivít či športov. Poistná matematika zohľadňuje vek, zdravotný stav, športové aktivity, výšku a váhu poisteného ako aj vykonávané povolanie a poistenie je pre každého klienta nastavené individuálne.

Pre porovnanie programátor bez pohybových hobby bude mať poistenie úrazu lacnejšie ako profesionálny futbalista.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je rezervotvorné. Časť poistného, ktoré je uhrádzané zo strany klienta, slúži na vykrytie rizík – smrť, vznik chorôb alebo úrazu a pod. a zvyšná časť nespotrebovaného poistného sa investuje a vytvára sa rezerva. Rezerva z nesplatenej časti poistného má slúžiť na to, aby sa ňou v neskoršom veku uhrádzali čoraz drahšie riziká. Riziká sú drahšie preto, pretože je poistenie diskriminačné a s narastajúcim vekom poisteného je vznik niektorých ochorení viac pravdepodobný. Investičné životné poistenie má preto svoje výhody najmä pri mladých poistených, ktorí si v prvých fázach poistenia tvoria rezervu na vyplatenie drahšieho poistného v staršom veku.

Misselling – nekalá obchodná praktika predaja investičných životných poistení

Dobre nastavené investičné životné poistenie nepredpokladá, že v čase skončenia poistnej zmluvy poistenému ostane nespotrebovaná rezerva a teda klientovi po riadnom skončení zmluvy neprináleží žiaden odkup.

Ale na trhu sa aj v dnešnej dobe nájde zástup „predavačov“, ktorí investičné životné poistenie mylne predávajú a prezentujú ako produkt dôchodkový alebo produkt, ktorým sa sporí a poistné nastavujú tak, aby sa nestihlo počas trvania zmluvy celé spotrebovať. Tým u klienta vytvárajú pocit, že si poistným produktom sporí.

Národná banka Slovenska túto predajnú praktiku označila za nekalú (bod 15 metodického usmernenia NBS) a tiež sa môžte stretnúť s pojmom misselling. Dôvod bujarého zneužívania tejto nekalej obchodnej praktiky na menej zdatných klientoch si zrejme viete domyslieť.

Poisťovne reagujú na nálady na trhu

Keď nekalé obchodné praktiky dealerov poistenia vyplávali na povrch, tak poisťovne boli nútené na túto situáciu zareagovať ponukou nových modernejších druhov životného poistenia. Niektoré z poisťovní veľmi rýchlo zareagovali na nálady na trhu a investičné životné poistenie úplne stiahli z predaja a do popredia uviedli rizikové životné poistenie.

Rizikové životné poistenie nemá rezervotvornú zložku a ani nespotrebované poistné. Klient, ktorý si rizikové životné poistenie zakúpi, vie, že celá suma poistného skončí na krytie rizík, a že v prípade skončenia poistnej zmluvy klientovi nebude prináležať žiaden odkup. Jednoducho sa týmto krokom zamedzil priestor predávať poistné produkty spôsobom, ktorý klientov pomýlil.

Rizikové poistenie je oproti investičnému plne transparentné a pre klienta ľahko pochopiteľné a aj preto má jeho využívanosť v súčasnosti rastúci trend.

Facebook Comments