Životné poistenie Active Life od AXA – asistenčné služby

V konkurenčnom boji desiatok poisťovní si každá z nich razí svoju cestu ku klientom. Získať výhodu oproti konkurencii sa dá klasickými marketingovými ťahmi ako použiť čo najväčšie množstvo kritických ochorení a poisťovať aj stredoveké diagnózy ako cholera alebo exotickú japonskú encefalitídu. Druhou možnosťou je cenová politika, i keď sa pre laického porovnávača javí životné poistenie ako lacné, výlukovosť zmluvy si naštuduje už len málokto. A treťou, asi najrafinovanejšou voľbou toho, ako sa odlíšiť od konkurencie, je ponúkať doplnkové služby, ktoré zanechajú na klientoch pozitívnu pamäťovú stopu.

Poisťovňa AXA si konkurenčnú výhodu oproti iným poisťovniam vydobila cez asistenčné služby, ktoré sú súčasťou každej zmluvy životného poistenia a to za symbolickú sumu 2€ na rok.

Rizikové životné poistenie Active Life

Produktov poisťovňa AXA ponúka viacero. Do popredia sa dnes tlačia transparentné a moderné zmluvy výlučne rizikového životného poistenia, ktoré nedisponujú ani po rokoch odkupnou hodnotou investičného účtu, pretože investičnú časť vôbec neobsahujú. To, prečo je investičná časť investičného životného poistenia priestor na to, ako poplatkami kŕmiť poisťovňu píšem v tomto článku: Poistkou sa nesporí!

Rizikové životné poistenie od AXA ma názov Active Life a umožňuje kombinovať širokú škálu pripoistení bez toho, aby vás poisťovňa nútila do konkrétnych balíčkov alebo podmieňovala jedno pripoistenie druhým. V Active Life nájdete celkovo až 40 rôznych taríf pripoistení (aj pre deti), ktoré kryjú všemožné riziká:

  • Pripoistenie pre prípad smrti
  • Pripoistenie pre prípad telesného poškodenia následkom úrazu
  • Pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
  • Pripoistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici
  • Pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti (PN)
  • Pripoistenie chirurgického zákroku
  • Pripoistenie pre prípad kritických ochorení
  • Pripoistenie pre prípad invalidity
  • Pripoistenie pre prípad smrti alebo invalidity
  • Pripoistenie platieb poistného

Navyše rizikové životné poistenie Active Life ponúka možnosť na jednu zmluvu poistiť celkovo až 8 osôb. Tie nemusia byť v žiadnom rodinnom zväzku. Active Life je preto možné využiť ako hromadné firemné poistenie.

Asistenčné služby – spôsob ako sa odlíšiť od konkurencie

Ak si váš zdravotný stav vyžiada „kľudový režim“, vtedy je na čase využiť asistenčné služby, ktoré vám uľahčia nepríjemnú zotavovaciu fázu. Pre využitie asistenčných služieb nemusíte byť v domácnosti sám. Výhodou asistenčnej služby je to, že činnosti, ktoré by za vás musel spraviť niekto z členov v domácnosti – napríklad dovoz liekov, opatera deti, nákup potravín alebo venčenie psa,… za vás spraví poisťovňa.

Nasledujúci obrázok znázorňuje limity a situácie, na ktoré sa asistenčná služba vzťahuje.

Asistenčné služby životného poistenia AXA

Ak ste poistený v životnom poistení od AXA tak sú Vám asistenčné služby k dispozícii. Jediné čo musíte spraviť je v čase, keď si vaše zdravie vyžiada kľudový režim, zavolať na infolinku poisťovne (tzv. helpdesk) a zaslať do poisťovne naskenovanú lekársku správu.

Poistný trh si razí nové spôsoby, ako sa zapáčiť klientom. Asistenčné služby sú jedným z nich. Ak ich už v životnom poistení máte, tak ich aj v prípade potreby využívajte!

Facebook Comments