Životné poistenie – zbytočne vyhodené peniaze alebo užitočný produkt?

Životné poistenie je pravdepodobne najkontroverznejšou témou medzi všetkými finančnými produktmi na slovenskom trhu. Na jednej strane stoja nie vždy dobre informovaní spotrebitelia, na druhej sú väčšinou finanční sprostredkovatelia, ktorí nie vždy radia v súlade so záujmami klienta. Je vôbec životné poistenie potrebné? Naozaj má slúžiť životná poistka aj na sporenie do budúcnosti? Možno vás prekvapím, ale na tieto otázky existujú úplne jasné odpovede.

Rizikové životné poistenie

Áno, rizikové životné poistenie je produkt vhodný skoro pre každého. Každý človek by si mal uvedomiť, akým rizikám môže čeliť vo svojom živote. Riziká vo forme zdravotných ťažkostí hrozia všetkým z nás. Vážne zdravotné problémy obyčajne súvisia aj s dočasnou alebo trvalou stratou príjmu. Práve finančné riziko je možné znížiť vhodnou rizikovou životnou poistkou.

Príklad: Predstavme si štvorčlennú rodinu. Otec rodiny má dobre platenú prácu, matka je na materskej dovolenke s druhým dieťaťom. Osud to bohužiaľ zariadil tak, že otcovi bola diagnostikovaná rakovina. Počas liečby nemohol ďalej pokračovať vo svojom zamestnaní. Odhliadnuc od všetkých vážnejších problémov, hrozia rodine aj finančné problémy. Otec však mal uzavretú životnú poistku v prípade diagnostikovania kritickej choroby. Poisťovňa vyplatila dohodnutú sumu, z ktorej bolo možné zabezpečiť stratu príjmu rodiny počas doby liečenia a rovnako aj zaplatiť kvalitné zdravotné vyšetrenia a lieky.

 Aj keď sa tento príklad možno zdá katastrofický, takéto riziká reálne hrozia. Našťastie je možné sa pred nimi chrániť. Teda chrániť aspoň ich dopad na rodinné financie. Medzi ďalšie riziká, ktoré je určite pre výbere životnej poistky vhodné zvážiť sú:

  • trvalé následky úrazu
  • invalidita
  • kritické choroby
  • dlhodobá práceneschopnosť
  • smrť živiteľa rodiny v kombinácii so splácanou hypotékou

TIP:  Trvalé následky úrazu, invalidita, kritické choroby, dlhodobá práceneschopnosť, smrť živiteľa rodiny v kombinácii so splácanou hypotékou sú najdôležitejšie pripoistenia, ktoré by v životnom poistení nemali chýbať.


Najčastejšou chybou pritom nebýva fakt, že človek nemá uzavretú životnú poistku. Problémom býva práve ten moment, že nie sú poistené skutočné riziká, prípadne sú poistené iba na nízku sumu.

Životné poistenie so sporením

Nie, životné poistenie nikdy nemalo, nemá a pravdepodobne ani nebude slúžiť na sporenie. Dôvod je úplne jednoduchý – vysoké poplatky. Pri sporení cez poisťovne sa platia zbytočne veľké poplatky, ktoré je možné znížiť na zlomok pôvodnej hodnoty výberom správneho investičného alebo sporiaceho produktu.

Dôvod, prečo väčšina finančných sprostredkovateľom ponúka investičné životné poistenie ako spôsob na zhodnocovanie majetku, je takisto veľmi jednoduchý. Z vysokých poplatkov, ktoré musí klient zaplatiť najmä v prvých rokoch sporenia ale aj počas celého fungovania poistnej zmluvy, má sprostredkovateľ mimoriadne veľkú províziu. Násobne vyššiu, ak by namiesto tohto produktu ponúkol klasické rizikové životné poistenie a tvorbu rezervy na dôchodok napríklad cez podielové fondy.

Ak si teda naozaj chcete sporiť, tak to robte cez produkty na to určené. Poistky primárne slúžia na krytie rizika, nie na tvorbu rezerv.


TIP: Staré zmluvy kapitálového životného poistenia nie je vždy vhodné rušiť. Pri ich uzatváraní platila vysoká technická úroková miera, ktorá dáva momentálne možnosť získavať oproti trhu nadpriemerné výnosy.


Záver

Ak ste sa pri čítaní dostali až sem, zistili ste odpovede na dve najzásadnejšie otázky, ktoré sa týkajú životného poistenia. Sú to fakty, ktoré sa nedajú nijakým spôsobom vyvrátiť. Zamyslite sa aspoň na chvíľu, čo sa v živote môže stať a či ste dostatočne chránení. A ak sa snažíte sporiť cez životné poistenie, tak len poplatkami kŕmite poisťovňu… 🙁

Facebook Comments