Životné poistenie v roku 2023 zdražie!

Medziročne sa cena životného poistenia vo viacerých životných poisťovniach navyšuje. Dôvodom je zmena vo výpočte, keď sa s príchodom nového kalendárneho roka automaticky navyšuje aj vek poistenej osoby v kalkulačke životnej poisťovne. O +1 rok staršia osoba je pre poisťovňu rizikovejšia a cena za takéto životné poistenie je o niečo vyššia. U starších osôb je totiž vyššia pravdepodobnosť ich smrti alebo vzniku choroby. Preto ak uvažujete o životnom poistení, vybavte si ho ešte v starom roku 2022.

Čo je to životné poistenie a kto by ho mal mať?

Životné poistenie je finančný produkt, ktorý slúži na vykrytie výpadku príjmu z dôvodu zhoršeného zdravia – ak u poisteného nastane úraz, choroba, či nebodaj poistená osoba zomrie.

Životné poistenie by mali mať zakúpené predovšetkým tí, od ktorých príjmov je závislá celá domácnosť, čiže živitelia rodiny. Ďalšou nesmierne ohrozenou skupinou ľudí, ktorí by sa malí poistiť, sú dlžníci na hypotéke. Zhoršený zdravotný stav môže spôsobiť výpadok pravidelného príjmu a s tým sú potom spojené komplikácie v riadnom splácaní hypotéky.

Ako správne nastaviť zmluvu životného poistenia?

Neexistuje jednoznačný návod na to, ako ideálne nastaviť životné poistenie. Finálne riešenie by však malo zohľadňovať individuálne potreby klienta. Často sa však stáva, že je výsledné riešenie limitované práve cenou, ktorú je klient ochotný za dané životné poistenie zaplatiť.

V dobre nastavenej zmluve životného poistenia by nemalo chýbať krytie týchto 5 najdôležitejších rizík:

  • Smrť
  • Invalidita
  • Trvalé následky úrazu
  • Kritické choroby
  • Dlhodobá PN

Modelový príklad nastavenia životného poistenia 4-člennej rodiny. Zdroj: vlastné spracovanie.

Vážne chyby v životnom poistení

Ročne mi prejdú rukami desiatky zmlúv životných poistení. V rámci mojich služieb realizujem aj bezplatnú kontrolu (audit) už uzatvorených poistných zmlúv. Medzi najzávažnejšie chyby, s ktorými sa v praxi stretávam, patria tieto:

  • (!) Životné poistenie je mylne využívané ako sporenie na dôchodok – investičné životné poistenie je drahý, neefektívny a nešťastný spôsob tvorby dôchodkovej rezervy. Tento produkt nemá slúžiť ako sporenie, nebol navrhnutý na tento účel.
  • (!) Poistenie kryje drobné riziká ale naopak nekryje ťažké choroby, ťažké úrazy či fatálne riziká dostatočne – toto je tak absurdné, že to môžem prirovnať k situácii, keď kupujete do domácnosti záclony a pritom ešte nemáte vystavané oporné múry domu. Napríklad ak životné poistenie nekryje riziko vzniku srdcového infarktu, rakoviny, mozgovej príhody, či riziko vzniku invalidity … ale paradoxne kryje poistenie drobných úrazov s krátkou dobou liečenia.

O koľko zdražie životné poistenie na prelome rokov 2022 a 2023?

Pre ilustráciu toho, o koľko vzrastie cena životných poistení na prelome rokov, sme použili modelový príklad nastavenia životného poistenia 4-člennej rodiny z predošlého odseku vyššie. Vek rodičov vstupujúcich do poistenia je 30 rokov a vek detí je 2 a 3 roky. Poistenie kryje rodičov do veku 65 rokov a deti do veku 26 rokov. Zdravotný stav rodičov a detí je ideálny, poistené osoby tiež nevykonávajú žiadne rizikové športy či aktivity.

Prepočet sa týka 3 schválne nemenovaných produktov komerčného rizikového životného poistenia z 3 rôznych poisťovní, ktoré uplatňujú medziročné zdražovanie. Okrem medziročného nárastu ceny je zaujímavý priepastný rozdiel vo výslednej cene za zhruba porovnateľné krytie v rôznych poisťovniach.

Cena v roku 2022

Cena v roku 2023 % rozdiel ceny

Ušetrené za 35 r.

Poisťovňa 1

98,24 €

100,76 € +2,6 %

1 058 €

Poisťovňa 2

123,10 €

130,07 € +5,7 %

2 927 €

Poisťovňa 3

165,00 €

170,70 € +3,5 %

2 394 €

Pri výpočte ceny v niektorých poisťovniach vôbec nie je jedno, či si životné poistenie uzatvoríte ešte v roku 2022 alebo až s platnosťou od nového roka 2023. Deň začiatku platnosti poistenia ovplyvňuje váš vstupný vek a tiež výslednú cenu.

Poistenie uzatvorené s platnosťou až od nového roka 2023, je zhruba o 3 až 6 % drahšie ako poistenie uzatvorené ešte v starom roku. A to napriek faktu, že sa doba krytia, v nami modelovanej situácii, skráti z 35 na 34 rokov. Preto ak uvažujete o životnom poistení, vybavte si ho ešte v starom roku 2022.

Ako si zakúpiť životné poistenie?

V celom procese je najdôležitejším bodom nájsť odborníka, ktorý vám pomôže správne identifikovať riziká a tomu adekvátne nastaviť poistnú zmluvu. Dôležité je s kým sa pri výbere životného poistenia radíte:

  • Obchodný zástupca životnej poisťovne – pozná a predáva produkty iba jednej životnej poisťovne v ktorej je zamestnaný.
  • Nezávislý finančný maklér – do tejto kategórie patrím aj ja. Maklér pozná a predáva produkty všetkých životných poisťovní s ktorými má uzatvorenú zmluvu maklérsky dom, v ktorom pôsobí. Okrem toho, nezávislý maklér rieši ďaleko širší záber osobných financií a môže vaše finančné portfólio optimalizovať z viacerých uhlov a komplexne – hypotéky, dôchodkové sporenia a piliere, poistenie áut, poistenie bývania, investície, …

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments