Zvýšenie sumy životného minima od júla 2023 zníži dostupnosť hypoték

Ak máte v pláne čerpať hypotéku, poponáhľajte sa! Od júla 2023 sa totiž zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa životného minima, ktoré priamo ovplyvnia aj maximálnu výšku dostupnej hypotéky.

Účinnosť nového životného minima od 1.7.2023 bude mať významné dôsledky pre žiadateľov o hypotéku. Tieto zmeny zasiahnu nielen jednotlivcov, ale aj rodiny s deťmi, ktoré sa snažia získať od bánk financie pri kúpe nehnuteľnosti. Banky budú musieť zohľadniť zvýšené životné minimum pri výpočte maximálnej možnej výšky hypotéky, čo znamená znížený limit na objem poskytnutých peňazí.

Životné minimum od 1.7.2023 vzrastie

Súčasné (máj 2023) životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu je 234,42 € mesačne. Táto suma sa od júla zvýši na 268,88 €. Podobne sa zvýšia aj minimálne sumy pre ďalšie spoločne posudzované plnoleté fyzické osoby a deti. Tieto zmeny majú priamy vplyv na maximálnu výšku hypotéky, ktorú si môže žiadateľ požičať od banky.

Obmedzenie hypoték v praxi

NBS stanovuje pravidlá, ktoré banky musia dodržiavať pri poskytovaní úverov. Jedno z týchto pravidiel zaväzuje banky, aby žiadateľovi o pôžičku ostalo po odpočítaní životného minima a všetkých splátok aspoň 40 % z jeho čistej mzdy.

Nové zmeny v životnom minime môžu viesť k tomu, že niektorí žiadatelia nebudú spĺňať tieto požiadavky a budú nútení požiadať o nižší úver, ako pôvodne plánovali.

V praxi to znamená, že napríklad rodina s dvomi deťmi, kde rodičia zarábajú po 1 000 € (netto) mesačne a nemajú žiadne iné záväzky, mohli doteraz požiadať o hypotéku s maximálnou výškou 131 700 €. Od júla 2023 by sa táto suma znížila na 123 200 €, čo predstavuje rozdiel vo výške 8 500 €.

do 30.6.2023

od 1.7.2023

 

Životné minimum

plnoletá fyzická osoba

234,42 €

268,88 €

ďalšia spoločne
posudzovaná plnoletá FO

163,53 €

187,57 €

dieťa

107,03 €

122,77 €

Maximálna výška hypotéky
pri úroku 4,5% p.a. a splatnosti 30 rokov

 

131 700 €

123 200 €

Rozdiel:

8 500 €

Záver

Vzhľadom na tieto zmeny je dôležité, aby ľudia, ktorí majú v úmysle žiadať čo najvyššiu hypotéku, podali svoju žiadosť čo najskôr a aby bola schválená pred 30. júnom. Odkladanie žiadosti môže mať za následok nie len nižšiu maximálnu výšku hypotéky, ale aj vyššie úrokové sadzby.

Potrebujete poradiť s hypotékou? Riešime hypotéky na celom Slovensku.

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments