Ako vytvoriť stratégiu investovania do akcií?

Každý z nás už asi videl bežať babky s nákupnými taškami tešiace sa na akcie gréckeho týždňa v lídli. Dnes však nebude téma o akciách tohto typu. 🙂

Dnes sa budeme venovať investičným akciám, ktorým v poslednej dobe prichádza na chuť čoraz viac investorov.

Pravidlá pri investovaní do akcií a ETF

Pri akciách je potrebné realizovať aspoň základnú analýzu spoločností. Oproti tomu nákupom indexových ETF kupujete zastúpenie akcií vybraného akciového trhu.

Dôležitým faktorom je tiež časový horizont, počas ktorého chcete akcie držať. Vo všeobecnosti by ste sa akciám mali vyhnúť v prípade, že nie ste ochotný na výsledky „čakať“ aspoň 5-10 rokov. Akcie totiž majú v strednodobom a dlhodobom horizonte vysokú pravdepodobnosť rastu, avšak v krátkom čase môžu vykazovať relatívne veľké výkyvy v cene a to hlavne počas recesie na trhu.


TIP: Čím dlhší je investičný horizont, tým vyššia je pravdepodobnosť, že bude investícia do akcií úspešná.


Ako príklad si môžeme uviesť americké akcie, ktoré rastú zhruba 7%-ným ročným tempom a za posledných približne 150 rokov vykazovali až 90% rastových 10-ročných období.

historický vývoj amerických akcií

Historický vývoj amerického akciového indexu S&P 500 ako grafický výstup z obchodnej platformy XTB

Pokiaľ investujete jednorazovo, zloženie portfólia by malo byť už od začiatku vybalansované. Pokiaľ plánujete investovať pravidelne, portfólio môžete postupne rebalansovať (t.j. dokupovať doň akciové tituly).

Ak máte dobre diverzifikované investičné portfólio, tak sa vám nemôže nikdy stať to, že sa vaša investícia celá znehodnotí. Pri akciách nikdy nepríde k prepadu, ktorý by poslal celý akciový trh na nulu, to by znamenalo koniec sveta. V tejto základnej filozofii sa všetky investičné pohľady zhodujú.

Prístupy k investovaniu do akcií

1. Investovanie do hodnotových akcií

Medzi najznámejšie hodnotové akciové spoločnosti patrí napríklad Coca-ColaAT&T či Procter and Gamble. Ide teda o akcie spoločností, ktoré sú na trhu dlho, majú stálu klientelu, silnú značku, veľký podiel trhu a dosahujú dlhodobo zisky. Tieto spoločnosti sú preverené časom a existuje len veľmi malá šanca, že by takáto spoločnosť skrachovala, alebo prišla o veľkú časť svojich zákazníkov.

Ceny akcií týchto spoločností rastú v konjunktúre pomalšie, avšak v prípade kríz a recesií dochádza aj k miernejším cenovým prepadom. Najúspešnejší svetoví investori využívajú práve hodnotové spoločnosti, ktoré im poskytujú stabilný výnos a relatívne malú mieru rizika.

Mnohé z nich tiež vyplácajú dividendy, ktoré predstavujú podiel na zisku spoločnosti. Pri takýchto spoločnostiach teda existujú dva druhy zisku – samotný kapitálový výnos z rastu akcie a dividenda.

Pokiaľ je Váš investičný horizont kratší, prípadne ste ochotný akceptovať menšiu mieru rizika, hodnotové akcie budú pre vás tie pravé.

2. Investovanie do rastových akcií

Rastové akcie predstavujú v podstate presný opak hodnotových. Rastoví investori vyhľadávajú spoločnosti, ktoré ešte nedosahujú vysoké zisky, keďže veľkú časť získaných peňazí reinvestujú do rozšírenia výroby, nových technológií a pod. Tento druh investovania so sebou prináša nadpriemernú možnosť zhodnotenia kapitálu, avšak aj nadpriemerné riziko, v porovnaní s priemerom akciového trhu.

Investori sa väčšinou spoliehajú na to, že tieto spoločnosti o niekoľko rokov „dozrejú“ a budú dosahovať vysoké zisky. Riziko spočíva hlavne v tom, že veľakrát tieto spoločnosti nenaplnia svoj potenciál, nedosiahnu stanovené ciele a sklamú tým svojich investorov. To vedie k prepadu cien akcií.

Ako príklady si môžeme uviesť AmazonTeslu či Salesforce. Investovanie do rastových akcií je vhodné pre agresívnejších investorov, ktorí dokážu ustáť (finančne aj psychicky) veľké výkyvy, ktoré sú pri týchto akciách relatívne bežné.

Ak by sme mali teda charakterizovať tento druh akcií, tak by išlo o investíciu s vysokým rizikom, vysokým potenciálnym výnosom a mali by do nich investovať ľudia, ktorí sa neboja rizika.

3. Špekulácie

Na akciovom trhu je možné tiež nájsť veľmi rizikové spoločnosti. Samotná podstata rizika vychádza buď z malej kapitalizácie spoločnosti, alebo priamo z pôsobenia v rizikovom odvetví.

Malé spoločnosti sú omnoho náchylnejšie na zlé výsledky, stratu zákazníkov či vstup nových konkurentov, keďže veľa z nich nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, vďaka ktorej by horšie obdobie mohli preklenúť.

Mnoho z nich tiež podniká v oblastiach, ktoré sú veľmi nestabilné. Tu si ako príklad môžeme uviesť spoločnosti (populárne hlavne v poslednej dobe) pôsobiace v oblasti pestovania a distribúcie marihuany a výrobkov z nej, spoločnosti vyvíjajúce elektrické autá, či napríklad spoločnosti investujúce v rozvojových krajinách.

Všetky tieto sektory majú spoločné to, že sa v nich z dôvodu zásahov vlád, zmien zákonov, rôznych škandálov, ekológie a podobne, môžu zmeniť podmienky pre spoločnosti doslova zo dňa na deň.

Preto investovanie do takýchto spoločností môže byť naozaj veľmi nebezpečné, avšak niektorí skúsení investori schválne vyhľadávajú príležitosti práve v oblasti veľmi malých a mladých spoločností. Tie majú enormný potenciál na zhodnotenie investície.

Stratégia investovania do akcií a ETF

Každý investor si podľa svojho gusta môže zvoliť kombináciu spomenutých stratégií v preferovanom pomere, avšak pri začínajúcich investoroch platí, že by sa mali sústrediť hlavne na akcie veľkých zrelých spoločností, čiže na hodnotové investovanie.

Samozrejme, že môžu svoje portfólio doplniť aj niektorými rastovými akciami, avšak tie by, aspoň na začiatku, nemali tvoriť väčšinu investičného portfólia. Portfólio hodnotových akcií by aj v prípade dočasného poklesu trhu nemalo byť zasiahnuté tak výrazne, ako napríklad rastové portfólio.

Pred rozhodnutím, ktoré akcie budete nakupovať, by ste si mali vytvoriť stratégiu a mali by ste si vopred ujasniť, či:

 • Chcete investovať na pár rokov alebo až na dôchodok?
  Je nesmierne dôležité ujasniť si investičný horizont (ak je menší ako 5 rokov, akcie pravdepodobne nebudú pre vás vhodné).
 • Budete akcie vyberať a analyzovať jednotlivo, alebo nakúpite rovno celý akciový index (tzv. indexové ETF)?
  V každom prípade svoje investičné portfólio dobre diverzifikujte.
 • Investujete jednorazovo, alebo na pravidelnej báze?
  Aj podľa toho si spolu s odborníkmi zvolíte zloženie portfólia.
 • Nevykazujete vysokú averziu k riziku?
  Podľa toho si je dôležité zvoliť rozumný pomer hodnotových, rastových a špekulatívnych akcií vo vašom investičnom portfóliu.

Pri investovaní si určte mantinely pravidiel a tie dodržiavajte. Ani v prípade recesie na trhu nenechajte, aby s vami lomcovali emócie a snažte sa o striktne dodržiavanie vami vopred zvolenej investičnej stratégie.

Veľa šťastia pri investovaní vám praje tím X-Trade Brokers!


Chcete participovať na výkonnosti akcií alebo ETF a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PONUKA AKCIÍ OD XTB

V prípade záujmu o bližšie informácie o spoločnosti XTB a našej širokej ponuke akcií alebo ETF sa môžete bezplatne informovať na tel. čísle 0800 900 110 alebo emaile: sales@xtb.sk

Facebook Comments