Ako zarobiť investovaním 6 až 10 % ročne a len s minimálnym rizikom? Musíte byť trpezlivý.

Väčšina ľudí si myslí, že investovanie je rizikové a že do investícií by nutne mali umiestniť len takú časť peňazí, ktorá im v prípade najhoršieho nebude chýbať. Investovanie v pravom slova zmysle si pritom často ľudia pletú s Ponzi podvodmi ako boli BMG Invest, Drukos, Horizont či zo súčasnej doby známejšie AXE Capital Group alebo Zizzy.

Ešte horšiu mienku o investíciách v prípade bežných ľudí vytvárajú kryptopodvodníci, ktorí nie sú investormi ale špekulantami. Aj preto má časť populácie stále obavy z investovania. Myslia si totiž, že investovaním buď skončia ako bezdomovci pod mostom, alebo ako milionári v Lambe a že neexistuje nič medzi tým.

Ako predchádzať investičným podvodníkom som popísal v článku:  Znie to až príliš dobre? Pozor, môže ísť o investičný podvod!

Investovanie pritom nie je ani zďaleka také rizikové, ako si myslí väčšina ľudí, ich názor je ovplyvnený tým, že buď:

  • (!) Nevedia rozlíšiť kvalitné investičné riešenie od podvodov, a preto vôbec neinvestujú
  • (!) Nerozumejú zákonitostiam a princípom investovania a dokonca neveria ani finančným poradcom, ktorí by im tieto veci mohli logicky objasniť

Väčšina týchto situácií pramení z finančnej negramotnosti a tiež aj z nedôvere v ľudí, ktorí pracujú vo finančnom sektore – každý poznáme spolužiaka Jana, ktorý cez deň oblieka montérky a po večeroch predáva poistky, odborníkov na Slovensku je len málo. Nikto im to samozrejme nemá za zlé, so svojimi peniazmi si ľudia môžu vždy nakladať tak, ako sami uznajú za vhodné a opatrnosti nie je nikdy dosť…


POZOR! Ak však peniaze neinvestujete a nezhodnocujete, inflácia vás po rokoch pripraví o podstatnú časť úspor!


Na mieste nie je teda otázka „Mám investovať?“ ale „Ako a kde mám investovať?“ prípadne:

Ako investovať s dobrým zhodnotením a minimálnym rizikom?

Investovanie nie je šprintom, ale skôr maratónom, je to beh na dlhé trate. Ak chcete zbohatnúť z roka na rok, tak takéto kúzelné riešenie nepoznám. Sám tiež investujem dlhodobo a systematicky už viac ako posledné desaťročie.

Akciové trhy sú v krátkom období celkom kolísavé (volatilné), teda ich hodnota počas roka môže rásť, ale aj klesať. V dlhšom období sa však akciové trhy zákonite vždy vrátia k rastu. Rastových období je vždy viac a sú aj dlhšie ako tie klesajúce – dôkazy nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Znalosť výnosov akciových trhov vám pomôže pri nastavení finančných plánov. Investovať dnes môžete rôzne, aby tento článok nebol len teoretický, opíšem vám jeden konkrétny investičný nástroj, ktorý reálne využívam pri nastavovaní dôchodkových portfólií sebe aj svojim klientom a je ním:

BlackRock iShares MSCI World UCITS ETF

Investičný nástroj iShares Core MSCI World UCITS ETF reprezentuje vzorku akcií najväčších akciových spoločností na svete z oblastí rozvinutého sveta – tzv. developed markets. Tento investičný nástroj je ideálny na dlhodobé (10+ rokov) a predovšetkým pravidelné dôchodkové sporenia, a preto ho nájdeme aj v dôchodkových pilieroch, konkrétne v II. a III. slovenskom dôchodkovom pilieri.

Porovnanie výkonnosti indexových fondov II. dôchodkového piliera, Zdroj: VÚB Generali DSS


Čo si myslíte, hazardovala by vláda s vašimi dôchodkami v  II. a III. pilieri a umiestnila by vaše dôchodkové sporenia do niečoho, čo je rizikové a hrozila by vám tam strata?


Hodnota akcií sa v kratšom čase často mení. V dlhšom časovom horizonte sa však zhodnotenie pohybuje v rozmedzí zhruba od 6 až 10 % ročne.

Ak napríklad chcete sporiť dieťaťu na 20 rokov a to po 50 € mesačne, takto nejako vyzerá prognóza budúcej hodnoty vašej investície:

Prognóza

Ročný výnos Kapitál

Zhodnotenie

Pesimistická

6%

22 521 €

10 521 €

Realistická

8%

28 758 €

16 758 €

Optimistická

10% 37 136 €

25 136 €

Ak si na vaše ciele chcete sporiť v inom horizonte alebo iné sumy, pomôže vám napríklad táto investičná kalkulačka.

Analýza dát investičného nástroja iShares Core MSCI World UCITS ETF, ktorý sa zameriava na akcie firiem z rozvinutých ekonomík, ukazuje, že od roku 1979 do roku 2023 mohli investori získať ročný výnos +10,13 % ročne (počítaný ako geometrický priemer).

Trpezlivosť ruže prináša  – porovnanie ročnej a desaťročnej jednorazovej investície

Histogram nižšie znázorňuje počet rokov so zhodnotením, ktoré je odstupňované po desaťpercentných intervaloch. Najčastejšie si v sledovanom období svetové akciové trhy pripísali ročné zhodnotenie 10-20 %, a to až v 14 zo 45 prípadov, čo predstavuje 31 % času.

Na druhom mieste nasleduje ročný rast o 20-30 % v celkovo 8 rokoch (18 % času). V piatich prípadoch potom index vzrástol o 0-10 % a celkovo až v 6 sledovaných rokoch investorov potešil ročný rast o viac ako 30 %.

Takto nejako vyzerá aj pravdepodobnosť toho, čo sa s vašou investíciou môže udiať, ak budete investovať iba na obdobie jedného roka, čo je v prípade akcií neprimerane krátke obdobie. Podľa štatistiky vaša investícia do akcií na jeden rok bude so 73 %-nou pravdepodobnosťou zisková a riziko straty je 27 %-né.

Čo v prípade, že dodržíte odporúčaný investičný horizont a budete do akcií investovať 10 rokov?

S narastajúcou dĺžkou investičného horizontu riziko investície výrazne klesá. Už pri 10-ročnom investičnom horizonte rastie šanca, že vaša (jednorazová) investícia bude v zisku až na 90,6 %. A pri dlhom 20-ročnom horizonte je to prakticky istota.

Preto investujte dlhodobo, trpezlivosť ruže prináša. 😉

Viac o konkrétnom riešení efektívneho dlhodobého sporenia sa dočítaš tu: Profi Sporenie ETF

Ak nevieš ako na to, poradíme Ti, sme tu od toho. Kontaktuj nás.

CHCEM SA PORADIŤ

Facebook Comments