Druhá vlna COVID-19 je tu, kryje vás životné poistenie?

Pandémia koronavírusu COVID-19 môže byť ako tsunami. Druhá vlna býva najväčšia!

Vírusové ochorenie COVID-19 postihuje hlavne dýchací systém. V ťažkých prípadoch vyvoláva zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu či vážnym trvalým zdravotným následkom. Aktuálne máme na Slovensku druhú vlnu pandémie.

Aj keď sa katastrofické scenáre z marca 2020 o státisícoch nakazených našťastie nenaplnili, je predpoklad, že jeseň 2020 – jar 2021 (chrípková sezóna v SR) bude sprevádzaná početným výskytom počtu nových nakazených. Samozrejme riziko pre nás narastá aj pri iných, bežne liečiteľných ochoreniach, ak nám v dôsledku COVID-19 skolabuje zdravotníctvo.

Preventívne opatrenia

Riziko vážneho poškodenia zdravia v súvislosti s COVID-19 je násobne väčšie ako pri chrípke. Preto je dobré toto riziko kryť aj v životnom poistení. Najviac zmieňované preventívne opatrenia voči šíreniu vírusu sú R-O-R (umývanie rúk, odstupy, rúška) a budovanie silnej imunity.

Prevenciou dopadu pandémie na rodinné financie je dostatočná finančná rezerva a dobré životné poistenie. V súčasnosti je na Slovensku množstvo poisťovní, no žiaľ nie všetky kryjú ochorenie COVID-19 v dostatočnej miere.

Najčastejšie sú v poistení kryté tieto riziká:

  • Smrť
  • Invalidita
  • Práceneschopnosť
  • Závažné ochorenie
  • Hospitalizácia

Ako postupovať pri výbere životného poistenia z hľadiska COVID-19?

Najdôležitejším kritériom je výber takej poisťovne, ktorá uvedené ochorenie kryje v čo najväčšom rozsahu. Odporúčam poisťovňu, ktorá uvedené ochorenie (pandémiu) nemá vo výlukách.

Pozor na krytie rizík koronavírusu verejným prísľubom poisťovne! Takéto krytie síce poteší ale nepovažujem ho za ideálne riešenie pre klienta. Navyše je takýto verejný prísľub časovo obmedzený a poisťovňa ho môže po čase odvolať.

Ďalším dôležitým kritériom sú čo najkratšie čakacie doby. Je rozdiel mať po uzatvorení poistky možnosť plnenia napríklad pri vážnom poškodení pľúc v hlavnej rizikovej sezóne (zima)  a je rozdiel mať túto možnosť až “po sezóne” napríklad v lete.

Doplnkovým kritériom by mohlo byť aj poskytnutie rôznych zvýhodnení “nad rámec” bežného plnenia, napríklad lepšie plnenie počas karantény, plnenie pri chirurgickom zákroku a pod.

Krytie infekčného ochorenia COVID-19 v životnom poistení /čakacia doba

Smrť

Invalidita
PN

Závažné ochorenia

Allianz SP

 /0 mes.  /24 mes.  /2 mes. Konečné štádium pľúcneho ochorenia

/6 mes.

AXA

 /0 mes.

 /18 mes.  /3 mes. Choroba pľúc v konečnom štádiu

/3 mes.

ČSOB

 /0 mes.

 /24 mes. /3 mes. Ochorenie pľúc spôsob.
dychovú nedostatočnosť, Pľúcna artériová hypertenzia

/6 mes.

Generali

 /0 mes.

 /18 mes. /3 mes. Primárna pľúcna
hypertenzia, Choroba pľúc v konečnom štádiu

/4 mes.

Kooperativa

/0 mes.

/24 mes.  /3 mes. Choroba pľúc v konečnom štádiu

/6 mes.

Metlife

/0 mes.

/18 mes.  /2 mes. Primárna pľúcna
hypertenzia, Choroba pľúc v konečnom štádiu

/2 mes.

NN

 /0 mes.

 /18 mes.  /2 mes. Primárna pľúcna
hypertenzia, Ťažké zlyhávanie pľúc

/3 mes.

Uniqa

 /0 mes.

 /12 mes.  /3 mes. Nezvratné zlyhanie funkcie pľúc

/3 mes.

Wustenrot*

 /0 mes.

✓* /18 mes. ✓* /2 mes.  * Primárna pľúcna hypertenzia, * Ochorenie pľúc v konečnom štádiu

/5 mes.

Youplus

/0 mes.

/2 mes. /2 mes. Konečné štádium ochorenia pľúc

/2 mes.

* poisťovňa Wüstenrot  má výluky na pandémie v produktoch W-komplex a W-pohode uzatvorené do 1.6.2020

Aké nepríjemné prípady môžu nastať v praxi?

  • (!) Uzatvoríte si v októbri 2020 poistku najmä z dôvodu krytia COVID–19 a pri poistnej udalosti zistíte, že poistenie sa v danej poisťovni vzťahovalo len na obdobie od apríla 2020 do konca septembra 2020.
  • (!) Uzatvoríte si poistnú zmluvu z dôvodu čo najkomplexnejšieho krytia COVID-19 a krytie sa v danej poisťovni bude vzťahovať len na riziko úmrtia.
  • (!) Uzatvoríte si zmluvu z dôvodu krytia rizika vážneho poškodenia pľúc a pri poistnej udalosti, resp. zamietnutí plnenia o tri mesiace zistíte, že čakacia doba na nahlásenie poistnej udalosti je až šesť mesiacov.
  • (!) Uzatvoríte si zmluvu. Nedodržiavate opatrenia, ktoré vydali orgány štátnej správy. Pri preukázateľnom porušení dodržiavania vládnych opatrení, Vám môže poisťovňa poistné plnenie zamietnuť.

Nedá sa univerzálne povedať, ktorá poisťovňa je vo všeobecnosti najlepšia. Svoju rolu zohráva viac faktorov (predchorobie klienta, vek, cena, skúsenosti s plnením a pod.)

Pri výbere novej životnej poistky ako aj pri kontrole už existujúcej poistnej zmluvy, odporúčam venovať tejto oblasti viac pozornosti. Pretože aj drobné rozdiely v poistných podmienkach môžu rozhodnúť o definitívnom plnení či neplnení pre klienta.

Facebook Comments