Finančný produkt = „mačka vo vreci“

Finančný poradca je paradox, ktorý na Slovensku (takmer) neexistuje. Poradenstvo je služba, kde zákazník priamo zaplatí radcovi za čas, ktorý s radcom strávi. Na Slovensku je len zopár ľudí, ktorí vykonávajú finančné poradenstvo. Naproti tomu je na Slovensku obrovské množstvo finančných sprostredkovateľov, ktorých platí klient za ich čas nepriamo – kúpou produktu. Drvivá väčšina týchto sprostredkovateľov funguje spôsobom multi-level marketingu.

Facebook Comments