Mladí pozor! Hypotéka sa od roku 2018 zmení…

V dielni ministerstva financií špekulujú ako zadlžujúcim mladým štát od roku 2018 (ne)pomôže.

V súčasnosti je podpora bývania zo strany štátu pre mladých do veku 35 rokov realizovaná vo forme štátneho príspevku k hypotekárnemu úveru. Táto forma štátnej podpory hypotekárnych úverov, znižuje výšku úrokovej sadzby o 2 %. A k zníženiu sa zároveň pridáva aj banka, zvýhodnením úrokovej sadzby o 1 %. Mladí tak dnes môžu získať hypotéku so sadzbou nižšou dovädna o 3%.

Troj-percentný vankúš v praxi

V praxi v dôsledku veľmi nízkych trhových sadzieb to funguje tak, že banky sadzbu hypotekárnych úverov pre mladých umelo navýšia, aby následne mohli z úrokovej sadzby odpočítať tri percentá. Zatiaľ čo mladí napríklad získali úver so sadzbou 3,05% p.a, tak na hypotekárne úvery bez štátnej pomoci mali banky sadzby od 1,2% p.a, čiže zhruba polovičné. To, že si banky robili zo zákona trhací kalendár pravdepodobne niekomu (asi štátu) začalo prekážať… a vyrukoval s reformou.

Hypotéka pre mladých od roku 2018

Štát nebude mladým pomáhať formou zníženia úrokovej sadzby hypotekárneho úveru ale bude to riešiť prostredníctvom daňového bonusu. Polovicu zaplatených úrokov si budú môcť mladí zarátať ako daňový bonus, ktorý si uplatnia pri daňovom priznaní.

Súčasný systém trojpercentného odpočtu sadzby tak nahradí daňový bonus, ktorý si mladí ľudia uplatnia vo výške polovice zaplatených úrokov, najviac však 400€. Pokiaľ novela zákona vstúpi do platnosti 1.1.2018, daňový bonus si mladí budú môcť prvýkrát uplatniť až v roku 2019. Ak by bola daň menšia ako nárok na bonus, dlžník dostane preplatok.

Prepočet – čo to spôsobí?

Asi najviac o tom, ako novela ovplyvní peňaženky mladých, napovie prepočet. Banky ponúkajú uver pre mladých s úrokovou sadzbou okolo 3,05% (po odrátaní ŠPM je sadzba len 0,05%). Zatiaľ čo trhové úrokové sadzby úverov sa pohybujú okolo 1,2 – 1,6% p.a.

Pre výpočet porovnania som vzdal bežne dostupnú úrokovú sadzbu 1,49% p.a. Predpokladám, že sa úrokové sadzby úverov pre mladých zavedením novely opäť dostanú na trhové hodnoty a 3%-ntný vankúš tak nebudú banky naďalej zneužívať.

Úver pre mladých teraz Úver pre mladých od 1.1.2018
Výška úveru: 50 000 €
Doba splatnosti: 30 rokov
Úroková sadzba: 0,05 % p.a. Úroková sadzba: 1,49 % p.a.
Mesačná splátka: 140 € Mesačná splátka: 172 €
Zaplatené splátky: 8 396 € Zaplatené splátky: 10 340 €
Úroky za 5 rokov: 115 € Úroky za 5 rokov: 3 474
Zostatok istiny: 41 718 € Zostatok istiny: 43 138 €
Daňová úľava: 0 € Daňová úľava: 1 738 €

Pozitíva a negatíva pripravovanej reformy:

  • (-) vyšší zostatok istiny úveru po 5-tich rokoch až o 1 420 € -> predpokladá vyššiu preplatenosť úveru
  • (-) vyššia splátka až o 32 eur mesačne
  • (+) zmažú sa rozdiely v odlišnom pripisovaní štátneho príspevku pre mladých –> v súčasnosti si zo zákona niektoré banky spravili trhací kalendár a vysvetľujú si ho po svojom.
  • (+) daňový bonus sa má týkať aj úverov, ktoré sú určené na bývanie, aj bez založenia nehnuteľnosti a zvýhodnené tak budú akékoľvek úvery určené na bývanie
Facebook Comments