Kariéra finančného sprostredkovateľa – maklérsky dom vyberajte obozretne!

Finančnému sprostredkovaniu sa venujem už nejaký ten piatok a za ten čas som mal možnosť spoznať a nahliadnuť do zákulisia fungovania rôznych inštitúcií. Finančné sprostredkovanie je remeslo, ktoré je možné vykonávať formou živnosti alebo ako s.r.o.-čka.

Finančné sprostredkovanie je služba, ktorú zákazník vníma z viacerých uhlov pohľadu. Jedným a veľmi dôležitým aspektom sú osobné znalosti a schopnosti finančného sprostredkovateľa – sem patria atribúty akými sú vzdelanie, prax v odbore, trpezlivý prístup, schopnosť vysvetliť zložité veci jednoducho, empatia, komunikačné a proklientské zdatnosti.

Ak chcete zvýšiť dopyt po svojich službách, tieto hodnoty viete a môžete aj priamo ovplyvniť, ak na sebe zapracujete.

Podnikanie ako finančný sprostredkovateľ

Tiež viete ovplyvniť aj finančnú stránku vášho podnikania. Ako podnikateľ totiž na začiatku spolupráce podpisujete zmluvu, ktorá vymedzuje obchodné vzťahy medzi vami a maklérskym domom. Táto zmluva jasne definuje kariérne pravidlá, a teda akým kľúčom budú provízie rozdelené vám a subjektom zaregistrovaným pod vami.

Maklérske domy na Slovensku vždy využívajú multilevel-marketingový obchodný model (skratka MLM), ktorý v sebe zahŕňa prvky spravodlivosti a preto ho v obchode, ako takom, vidíme pomerne často.

Ak hovoríme o finančnom sprostredkovaní, v užšom slova zmysle hovoríme o obchode, kde predávaným produktom je finančný produkt (poistenie, hypotéka, investícia), veľkoobchodom je maklérsky dom a Vy – ako finančný sprostredkovateľ (či už ako SZČO alebo s.r.o.) v tejto hierarchii figurujete ako maloobchod.

Vaším primárnym záujmom je teda nájsť taký maklérsky dom, ktorý vám, ako finančnému sprostredkovateľovi poskytne tie najlepšie možné podmienky. Ako paralelu si môžete vziať akékoľvek iné podnikanie. Napríklad taký výrobca paliet hľadá vždy najlacnejšieho a najzodpovednejšieho dodávateľa dreva – nechce, aby dodávky dreva meškali, lebo by tak ohrozil svoje podnikanie, ale zároveň chce pre seba konkurenčnú výhodu v podobe lacnej ceny materiálov – hľadá teda najideálnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Rozdiely v kariérach maklérskych domov na Slovensku

Ak sa ako finančný sprostredkovateľ začnete venovať obchodnej stránke svojho podnikania, nevyhnete sa porovnávaniu kariérnych modelov jednotlivých maklérskych domov.

Bez toho, aby som menoval konkrétne maklérske domy, porovnám (za mňa) dve najodlišnejšie obchodné kariéry na slovenskom trhu. Také dva protipóly – na jednej strane ortodoxné MLM, na strane druhej voľnejší „brokerpoolový“ koncept.

Je nevyhnutné poznamenať, že jednotlivé maklérske domy sa medzi sebou líšia v systéme práce, palete finančných produktov, vzdelávaní sprostredkovateľov a tiež javia odlišnosti v zaužívanej firemnej kultúre. Nie je tajomstvom, že vo finančnom sprostredkovaní môžeme pozorovať aj prvky franchisingu – napríklad maklérske domy môžu od sprostredkovateľov striktne vyžadovať nosenie rovnošaty. Tieto odlišnosti nateraz bližšie rozoberať nebudem, zameriam sa iba na porovnanie obchodných modelov – kariéru obchodníka.

Povedzme, že sa špecializujete na sprostredkovanie životného poistenia. Uvažovaným produktom pre účely tohto porovnania je rizikové životné poistenie s ročným poistným 1 000 €. Výsledný koeficient je pomer ročného poistného zo ŽP ku celkovej provízii pre makléra.

Maklérsky dom A

Provízia
z predaja 1 ŽP

Počet ŽP
pre dosiahnutie
pozície

Koeficient

Kariérny stupeň 1

486 €

48,6 %

Kariérny stupeň 2

567 €

0,93 ks / mes.

56,7 %

Kariérny stupeň 3

648 €

1,85 ks / mes.

64,8 %

Kariérny stupeň 4

810 €

3,08 ks / mes.

81,0 %

Kariérny stupeň 5

972 €

6,17 ks / mes.

97,2 %

 

Maklérsky dom B

Provízia
z predaja 1 ŽP

Počet ŽP
pre dosiahnutie
pozície

Koeficient

Kariérny stupeň 1

886 €

88,6 %

Kariérny stupeň 2

1 004 €

0,93 ks / mes.

100,4 %

Kariérny stupeň 3

1 122 €

1,36 ks / mes.

112,2 %

Kariérny stupeň 4

1 181 €

2,28 ks / mes.

118,1 %

Kariérny stupeň 5

1 247 €

3,08 ks / mes.

124,7 %

Kariérny stupeň 6

1458 €

4,93 ks / mes.

145,8 %

Finančný agent na najvyššom kariérnom stupni v maklérskom dome A dostane za predaj jedného životného poistenia vyplatenú províziu 972 €. Naproti tomu už začiatočník v maklérskom dome B, dostane za predaj rovnakého životného poistenia 886 €, a obchodník najvyššej úrovne dostane províziu vo výške 1 458 €.

Tam, kde kariéra maklérskeho domu A končí, tam kariéra maklérskeho domu B iba začína. Ako vidíte rozdiely v kariérach jednotlivých maklérskych domov sú priam priepastné.


Pozor: Ako podnikateľ podpisujete s maklérskym domom zmluvu, ktorá obsahuje aj kariéru. A preto vyberajte naozaj obozretne!


Toto je porovnanie obchodníckych kariér, nabudúce môžem porovnať kariéry manažérske. 😉

Čo spôsobuje rozdielne provízne ohodnotenie?

Povedzme, že priemerný finančný sprostredkovateľ predá ročne 12 ks rizikových životných poistení s ročným poistným 1 000 €. V oboch maklérskych domoch sa teda kvalifikuje na kariérny stupeň 2.

  • Maklérsky dom A – provízia 6 804 €
  • Maklérsky dom B – provízia 12 048 €
  • Rozdiel v ročnej provízii: 5 244 €

Ak plánujete vo finančnom sektore podnikať dlhodobo, povedzme 20 rokov, v nesprávnej kariére vám „ujde“ pokojne aj 100 000 € …

A čo Vy, ste tiež finančný sprostredkovateľ?
– je vaša kariéra podobná viac tej A alebo B?

NAPÍŠTE MI

Facebook Comments