Porovnanie investícií do ETF fondov

Pri investovaní sa vždy snažíte o to, aby váš výber bol čo najefektívnejší. A to bez ohľadu na to, či investujete do akciových titulov, dlhopisov, ETF fondov,… Váš cieľ je za vynaložené finančné prostriedky nakúpiť čo najvyšší možný objem daného aktíva. Preto musíte akcie, dlhopisy a ETF fondy nakúpiť tak, aby ste pri nákupe uhradili čo najnižšie poplatky.

Či už chcete sporiť sebe na dôchodok, dieťaťu na štart do života alebo si tvoríte rezervy na horšie časy, investovanie má význam a to najmä z dlhodobého hľadiska. Pretože systematickým dlhodobým pravidelným sporením sa váš majetok zhodnocuje a tým odoláva vplyvu inflácie.

Na dlhodobé sporenie majú ETF fondy ideálne atribúty, prečo je tomu tak rozoberám v článku: Sporenie na dôchodok prostredníctvom indexových fondov / ETF Dnes sa zameriam na to, ako tieto aktíva kúpiť s minimálnymi poplatkami. Pretože minimalizácia nákladov navyšuje vašu ziskovosť a zefektívňuje investovanie.

Praktické porovnanie investícii do ETF fondov

Dnes si porovnáme 2 bežne dostupné finančné produkty – investíciu A a investíciu B. Názov týchto investícii však nezverejním, nechcem, aby tento článok plnil propagačnú úlohu. Je dôležité poznamenať, že:

  • obe investície plne podliehajú striktným zákonným normám
  • obe inštitúcie spravujúce investíciu majú oprávnenie na poskytovanie investičných služieb
  • aktíva, ktoré cez tieto investície nakupujete, sú rovnaké – ETF fondy

Ak si odmyslíte meno a históriu inštitúcií, obaly produktov, predajné schopnosti obchodných zástupcov pre jednu aj druhú inštitúciu, vyspelosť online podpory,… nemala by okrem poplatkov existovať žiadna iná komparatívna výhoda.

Porovnanie poplatkov investície

Investícia A

Investícia B

Poplatok za nákup ETF:

0,3% z objemu transakcie

0 eur

Poplatok za predaj ETF:

0,3% z objemu transakcie

0 eur

Vstupný poplatok:
(spôsob splatenia poplatku)

2,5% z cieľovej sumy
(jednorázovo vopred)

1% z vkladu
(priebežne)

Priebežný poplatok:

0,2% p.a. z objemu investície

1% p.a. z objemu investície

Manažérsky poplatok:

0,5% p.a. z objemu investície

Porovnanie čistého výnosu investície

Pre výpočet čistého zhodnotenia pri rovnakej priemernej ročnej výkonnosti oboch investícií poslúži investičná kalkulačka.

Vstupy do výpočtu:

  • pravidelný mesačný vklad 100 eur
  • doba 30 rokov
  • priemerná hrubá výkonnosť investície 8% počas celej doby

Rok

Vklad Stav účtu
investície A
Stav účtu
investície B

Rozdiel A-B

5

6 000 € 6 292 € 7 088 €

– 796 €

10

12 000 € 16 522 € 17 030 €

– 508 €

15

18 000 € 31 072 € 30 974 €

+ 98 €

20

24 000 € 51 767 € 50 530 €

+ 1 237 €

25

30 000 € 81 201 € 77 959 €

+ 3 242 €

30

36 000 € 123 067 € 116 430 €

+ 6 637 €

Konečný stav investície: 122 698 € 116 430 €

+ 6 268 €

Investícia A hneď na začiatku investovania vyžaduje úhradu vstupného poplatku vo výške 2,5% z cieľovej sumy. Cieľová suma je suma vkladov t.j. 100€ každý mesiac po dobu 30 rokov = 36 000€. Pri investovaní do investície A investor pred samotným investovaním uhradí vstupný poplatok 900€ (= 2,5% z 36 000€). Investícia A má však výrazne nižšie priebežné poplatky ako investícia B, to znamená, že investovaním v produkte A investor dosiahne každý rok o 0,3% vyšší čistý výnos. Keďže sa tento výnos systematicky reinvestuje, jeho stav účtu už po tretine doby investovania (po 10 rokoch) začína vykazovať vyššie hodnoty. Kladný rozdiel v ziskovosti sa v investícii A s narastajúcou dobou ešte viac prehlbuje a to najmä v posledných rokoch investovania.

V investícii B sa vstupný poplatok strháva postupne a to z každého vkladu. Pri investovaní 100 eur tvorí vstupný poplatok 1€ a reálne sa v danom mesiaci zainvestuje 99€. Zároveň sa vklady úročia menším priemerným ročným zhodnotením. Hrubý výnos 8% ročne je po odrátaní priebežných poplatkov iba 7%, čo spôsobí, že stav účtu v investícii B v porovnaní so stavom účtu v investícii A je nižší už v polovici doby (15 rokov).

Dlhodobé pravidelné investovanie – ktoré poplatky rozhodujú?

Pri dlhodobom investovaní sú najdôležitejšie priebežné poplatky. Tie poplatky, ktoré sa platia každoročne z aktuálnej hodnoty vašej investície. Investor v investícii A z dlhodobého hľadiska zarobí na investovaní omnoho viac a to aj napriek tomu, že vstupný poplatok bol vyšší a uhradil ho jednorázovo pred samotným začiatkom investovania. Priebežné poplatky investície majú na stav vášho majetku z dlhodobého hľadiska omnoho väčší vplyv.

Facebook Comments