Prehľad zmien vo finančných produktoch v roku 2021

Turbulentný rok 2020 končí a ako to už býva zvykom, na prelome rokov sa menia aj parametre niektorých finančných produktov. Prinášame vám prehľad tých najpodstatnejších zmien vo finančných produktoch, ktoré na vás v roku 2021 čakajú:

(+) Príspevok do II. dôchodkového piliera sa v roku 2021 navýši

Každý zamestnávateľ má povinnosť odvádzať zo mzdy svojich zamestnancov sociálne odvody. Odvody sú vo výške 18% hrubej mzdy. Zamestnancom zúčastneným v II. pilieri potom časť sociálnych odvodov putuje na osobný dôchodkový účet v DSS. Dobrou správou je, že v roku 2021 im do druhého piliera putuje o 0,25 percentuálneho bodu viac ako v minulom roku.

Od roku 2016 sa výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Pomer rozdelenia sociálnych odvodov medzi Sociálnu poisťovňu (SP) a Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Rok:

2012 2013/16 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

SP:

9% 14% 13,75% 13,5% 13,25% 13% 12,75% 12,5% 12,25% 12%
DSS: 9% 4% 4,25% 4,5% 4,75% 5% 5,25% 5,5% 5,75%

6%

V druhom pilieri si aktuálne na dôchodok sporí už vyše 1,6 milióna sporiteľov, čo vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavuje viacej ako polovicu pracujúcej populácie. Objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností už dosiahol hodnotu vyše 10 miliárd eur.

POZOR: Ešte zhruba 70% percent úspor budúcich dôchodcov je alokovaných v garantovaných dlhopisových dôchodkových fondoch a len 30% v negarantovaných s vyšším zastúpením akcií v portfóliu. Ak prihliadneme na fakt, že priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je zhruba 40 rokov, tak takéto nastavenie investičnej stratégie zďaleka nie je optimálne. Práve naopak, negarantované fondy s vysokým zastúpením akcií by mali tvoriť podstatnú časť majetku investorov! Správne nastavenie sporiacej stratégie sa v konečnom dôsledku odrazí na vyšších dôchodkoch v starobe.

Aj z toho vyplýva, že v informovanosti sporiteľov sú stále ešte značné rezervy. Asi aj preto vchádza od januára 2021 do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá mimo iného významne upravuje komunikáciu medzi DSS a sporiteľmi, či už ide o elektronickú komunikáciu, alebo výpisy z účtu. Dôraz sa bude klásť na proaktívne a užitočné informácie pre sporiteľa, ktoré mu umožňujú nastaviť si optimálnu sporiacu stratégiu a informujú ho o predpokladanej výške dôchodku [Zdroj: ADSS].

Viac o druhom dôchodkovom pilieri sa dočítate viac v článku: Výhody a nevýhody 2. piliera

(-) Životné poistenie v niektorých poisťovniach v roku 2021 zdražie

Ak uvažujete o uzatvorení životného poistenia, tak zbytočne nevyčkávajte. V novom roku 2021 životné poistenie zdražie poistenie vo väčšine komerčných poisťovní. Dôvodom je výpočet veku poistenej osoby. Kalkulačky poisťovní nezohľadňujú dátum narodenia ale iba rok narodenia poistenej osoby. S príchodom nového roka je poistený v kalkuláciách automaticky o 1 rok starší, pre poisťovňu rizikovejší a poistenie je pre neho o zhruba 2-5% drahšie.

Uzatvoriť si životné poistenie ešte v roku 2020 má zmysel, na poistnom tak počas celej doby trvania poistnej zmluvy môžete takto ušetriť stovky či tisíce eur. Viac o zdražovaní ŽP sa dočítate v článku: Životné poistenie v roku 2021 zdražie! Čakať sa nevypláca!

(i) Zlučovanie finančných domov v roku 2021

Akvizície a fúzie sú bežnou súčasťou fungovania finančných domov. Už v minulosti došlo k viacerým zlučovaniam a preskupovaniam majetkových podielov finančných domov poskytujúcich svoje služby na Slovensku, napríklad:

 • 2007 Generali Poisťovňa, a.s. prevzala Českú poisťovňu – Slovensko
 • 2017 Amundi Luxembourg S.A. prevzala Pioneer Investments
 • 2017 Prima banka Slovensko a.s. prevzala Sberbank Slovensko, a.s.
 • 2017 poisťovňa Colonnade Insurance prebrala poistný kmeň poisťovne QBE
 • 2018 Allianz Slovenská poisťovňa prevzala D.A.S. Rechtsschutz AG
 • 2019 Generali Poisťovňa prevzala spoločnosť ERGO Poisťovňa, a. s.
 • 2020 NN Životná poisťovňa s. prevzala AEGON Životnú poisťovňu
 • 2020 NN DSS prevzala dôchodkovú spoločnosť AEGON DSS

Ak finančnú inštitúciu odkúpi a prevezme pod svoje krídla iná spoločnosť, nie je dôvod na paniku. Väčšinou sa parametre finančných produktov uzatvorených v minulosti nijako zásadne nemenia.

Napríklad po zlúčení spoločností NN DSS a AEGON DSS sa dôchodkové fondy s rozdielnou investičnou stratégiou ponechali. Príkladom je indexový dôchodkový fond Aegonu DSS s názvom INDEX, ktorý sa v ponuke NN DSS objavil ako Index Global a to bez zmeny už zaužívanej investičnej stratégie.

Zlúčenie spoločností naopak prináša priestor na tvorbu nových produktov. Napríklad spojením životných poisťovní NN a Aegon sa ponuka pripoistení na nových zmluvach v NN značne rozšírila o pripoistenia využívané predtým iba v Aegone. A ten, kto už mal z minulosti uzatvorenú zmluvu životného poistenia v Aegone, sa po presune do NN dočkal iba kozmetickej zmeny – zmeny loga na výpisoch a poštovej korešpondencii.

Aké zlučovania nás pravdepodobne čakajú v roku 2021?

V médiách dnes rezonuje meno viacerých inštitúcií, ktoré by mali v blízkej budúcnosti zmeniť svojho majiteľa. Najviac spomínanými sú tieto finančné domy:

 • Skupina UNIQA avizuje prevzatie dcérskych spoločností AXA na Slovensku, medzi ktoré patria:
  • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko
  • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
  • AXA d.s.s., a.s.
  • AXA d.d.s., a.s.
 • ČSOB Banka – dcérska spoločnosť skupiny KBC na Slovensku, avizuje prevzatie OTP Banky Slovensko
 • Poisťovňa UNION avizuje kúpu Poštovej poisťovne, z portfólia finančnej skupiny J&T
 • Na predaj je aj online banka mBank, ktorá na Slovensku pôsobí ako pobočka zahraničnej banky. Najviac spomínaným kupcom by mala byť jej priama konkurencia na poľskom trhu – banka PKO.
Facebook Comments