Životné poistenie v roku 2021 zdražie! Čakať sa nevypláca!

Uvažujete o zriadení životného poistenia? Neuvažujte príliš dlho a zmluvu si uzatvorte ešte v tomto roku 2020. V nasledujúcich riadkoch ozrejmíme prečo.

Komerčné životné poistenie je finančný produkt, ktorého výsledná cena závisí od viacerých vstupných premenných:

 • Rizikovosť povolania
 • Športové aktivity
 • Zdravotný stav – sleduje sa pomer výšky a váhy (BMI index) a tiež aj úrazy/diagnózy z minulosti
 • Životospráva – najmä v súvislosti s fajčením
 • Dĺžka trvania poistnej zmluvy
 • Vek

Posledný menovaný parameter – vek poistenej osoby, je v niektorých poisťovniach kameňom úrazu a to najmä na prelome kalendárnych rokov. Komerčné životné poisťovne totiž nezohľadňujú váš aktuálny vek, ale pri výpočte vychádzajú iba z roku narodenia. S príchodom nového kalendárneho roka sa automaticky navyšuje váš vstupný vek o +1 rok, čo má vplyv na nárast ceny za poistenie. Pretože starší klient je pre poisťovňu rizikovejší a poistenie je pre neho drahšie.

O koľko cena zdražie?

Ideálnym príkladom je porovnanie životného poistenia s rovnakým krytím, avšak s platnosťou od dátumu:

 • A) Od 31.12.2020 – vstupný vek 30 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 35 rokov
 • B) Od 01.01.2021 – vstupný vek 31 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 34 rokov

Namodelované poistenie je pre 30 ročného manuálneho pracovníka (napr: automechanik, murár, stavebný robotník, záhradník a pod.) s vynikajúcim zdravotným stavom, nefajčiar. Vo voľnom čase sa venuje iba plávaniu a bicyklovaniu na rekreačnej úrovni. Dátum jeho narodenia je 1.6.1990.

Modelácie životného poistenia kryjú tieto riziká:

 • Smrť: 30 000 eur
 • Invalidita: 30 000 eur
 • Závažné ochorenia: 30 000 eur
 • Trvalé následky úrazu (s progresiou): 50 000 eur

A takto vyzerajú cenové ponuky z viacerých poisťovní:

Cena A

Cena B % rozdiel ceny
B-A

Ušetrené za 35 r.

Poisťovňa 1

51,08 €

53,69 € 5,1 %

1 096 €

Poisťovňa 2

66,27 €

68,16 € 2,9 %

794 €

Poisťovňa 3

60,77 €

62,48 € 2,8 %

718 €

Poisťovňa 4

73,75€ €

75,17€ € 1,9 %

596 €

Pri výpočte ceny v niektorých poisťovniach vôbec nie je jedno, či si životné poistenie uzatvoríte s platnosťou od 31.12.2020 alebo až s platnosťou od 1.1.2021. Deň začiatku platnosti poistenia ovplyvňuje váš vstupný vek a tiež cenu. Poistenie uzatvorené s platnosťou až od nového roka 2021, je zhruba o 2 až 5% drahšie ako poistenie uzatvorené ešte v starom roku. A to napriek faktu, že sa doba krytia, v nami modelovanej situácii, skráti z 35 na 34 rokov.

Facebook Comments