Registrácia podľa § 7a

Registrácia podľa § 7a je povinnosťou, ktorú musia riešiť mnohí podnikatelia. Konkrétne tento typ registrácie sa týka tých podnikateľov, ktorí prijímajú alebo dodávajú službu z/do iného štátu v Európskej únii. Okrem toho existuje ešte registrácia aj z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Ak teda ste podnikateľom, ktorý vykonáva aj takého obchody a netušíte, že aj vás sa DPH týka, určite čítajte ďalej.

Registrácia pri prijatí alebo dodaní služby podľa § 7a

Tento typ registrácie je najčastejším druhom, ktorý musia riešiť neplatitelia DPH na Slovensku. V prípade, že slovenský podnikateľ – neplatiteľ DPH prijíma alebo dodáva službu z/do iného štátu Európskej únie, je povinný sa zaregistrovať pre DPH podľa paragrafu 7a zákona o dani z pridanej hodnoty. Registráciou podľa § 7 a 7a sa podnikateľ nestáva platiteľom. To znamená, že nemá nárok na odpočet DPH.


POZOR: Registráciu podľa § 7a je povinné absolvovať ešte pred prijatím alebo dodaním služby.


Príklad: Živnostník – neplatiteľ DPH poskytuje služby pre slovenských odberateľov. V rámci podnikania nakúpil marketingové služby od dodávateľa z Rakúska. Ešte pred prijatím služby je povinný sa zaregistrovať podľa § 7a a nákup služby zdaniť slovenskou daňou vo výške 20%. Takisto je povinný podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a vypočítanú daň zaplatiť.

Ak dodávate službu do iného štátu EÚ ste takisto povinný sa registrovať. Je to z toho dôvodu, lebo takýto podnikateľ musí podávať súhrnný výkaz, v ktorom vykáže dodanie služieb.

Príklad: Advokát – neplatiteľ DPH poskytuje právne služby. Okrem slovenských klientov má aj niekoľko českých zákazníkov. Pred poskytnutím právnych služieb sa musí zaregistrovať podľa § 7a a dodanie služby uviesť v súhrnnom výkaze. Na faktúre uvedie dodanie služby s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.


POZOR: Povinnosť registrácie podľa § 7a nevzniká pri akejkoľvek službe. Medzi najčastejšie služby patria: preprava tovaru, sprostredkovateľské služby, marketingové, poradenské, inžinierske, účtovnícke, technické a prekladateľské služby.


Osobe registrovanej pre DPH podľa § 7a vznikajú následne aj tieto povinnosti:

  • podanie daňového priznania k DPH,
  • podanie súhrnného výkazu pri dodaní služby,
  • vypočítanie a odvedenie DPH pri prijatí služby bez nároku na odpočet,
  • vedenie záznamov pre účely DPH,
  • uvedenie prideleného IČ DPH pred prijatím služby,
  • uvedenie prideleného IČ DPH pri dodaní služby na faktúre.

Registrácia pri prijatí tovaru podľa § 7

Registrácia podľa § 7 sa týka tých podnikateľov, ktorí nakupujú tovar z Európskej únie a nie sú platiteľmi DPH (zároveň nie sú registrovaní podľa § 7a). Pri tovare však existuje hranica, ktorú kým neprekročíte, nemusíte riešiť nič.

Zdaniteľné osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu podľa § 7 ak nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur. Z toho vyplýva, že podnikateľ je povinný viesť záznamy o prijatých tovaroch z Európskej únie a ešte pred objednaním tovaru, ktorým presiahne túto hranicu, sa musí zaregistrovať.

Príklad: Slovenská spoločnosť – neplatiteľ DPH sa zaoberá poskytovaním elektrotechnických služieb. Pri svojom podnikaní využíva tovar, ktorý nakupuje na Slovensku aj v zahraničí. Do septembra 2017 nakúpila tovar z iných štátov EÚ v celkovej hodnote 13 500 EUR. V októbri plánuje objednávku na tovar z Rakúska za 1 000 EUR. Keďže firma ešte nie je registrovaná ani podľa § 7a, je povinná sa zaregistrovať podľa § 7 ešte pred nadobudnutím tovaru a tento tovar samozdaniť slovenskou DPH.


TIP: Ak už ste registrovaný podľa § 7a, a prekročíte hranicu pri nadobudnutí tovaru, nie ste povinný podávať žiadosť o registráciu osobitne podľa § 7.


Prečítajte si aj naše ďalšie články, ktoré sú užitočné pre živnostníkov a malé firmy:

Facebook Comments