Registrácia za platiteľa DPH

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určuje, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH. Môže sa tak stať viacerými spôsobmi. Väčšina podnikateľov si však musí dávať pozor a sledovať podmienky len pri jednom z nich. Každý mesiac je potrebné sledovať obrat za 12 predchádzajúcich mesiacov. Ak tento obrat prekročil hranicu 49 790 €, je potrebné podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Podnikatelia sú tak povinní urobiť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

Facebook Comments