Stavebné sporenie v roku 2023 – aká bude štátna prémia?

Stavebné sporenie bolo v minulosti zaujímavým finančným produktom pre mnoho ľudí. Jeho cieľom bolo získať financie určené na bývanie, pričom sa spájalo so stavebným úverom. Na popularite mu bezpochyby pridalo to, že je ako jeden z mála finančných produktov podporovaný štátom formou dotácie – štátnej prémie.

Práve štátna prémia bola hlavným lákadlom k tomu, aby ste svoje úspory zaviazali na 6 rokov. No tento motivátor sa rok čo rok mení a výška štátnej prémie pomaly klesá. K atraktivite nepridáva ani fakt, že nasporené financie nemôžete použiť na nič iné ako je zafinancovanie bývania – kúpa, výstavba, rekonštrukcia.

Ďalšou podmienkou získania prémie je, že príjem sporiteľa nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku za predchádzajúci rok. Stavebná sporiteľňa preverí výšku príjmu na daňovom úrade a až následne vyplatí prémiu.

Okrem toho, ak nechcete stratiť nárok na štátnu prémiu, tak musíte zabudnúť na čerpanie medziúveru.

Aká bude výška štátnej prémie v roku 2023?

Z návrhu opatrenia, ktoré ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyplýva, že štátna prémia v roku 2023 ostane na rovnakej úrovni ako v roku 2022. To znamená 2,5% z ročných vkladov sporiteľa. Kto chce získať maximálnu možnú štátnu prémiu a to 70€, musí počas roka 2023 vložiť na účet stavebného sporenia minimálne 2800€. Mesačne to vychádza na niečo vyše 233€. Ak si sporiteľ uzatvorí zmluvu v polovici roka, tak štátnu prémiu dostane len polovičnú. Najviac teda 35€.

Pôvodne bola výška štátnej prémie 199,20€, čo platilo do roku 2000. Odvtedy sa znižovala až na 66,39€. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na 70€, čo prehľadnejšie znázorňuje nasledujúci graf:

Takisto sa postupom času znižuje pomer prémie k optimálnej výške vkladu. Kým v rokoch 1993-1996 ste mohli dostať až 40% z vášho ročného vkladu, tak dnes je to len spomínaných 2,5%.

Oplatí sa ešte stavebné sporenie?

Aká je teda dnes pridaná hodnota štátnej prémie na vašom účte stavebného sporenia? Ak chcete získať maximálnu prémiu pri súčasných podmienkach, tak za šesť rokov navkladáte do stavebného sporenia 16 800€. Vo forme prémie tak dokopy dostanete 420€. To predstavuje ročné zhodnotenie 0,7%.

(!) Ak k tomu prirátame úrok stavebnej sporiteľne napríklad vo výške 1%, tak máte veľkú istotu, že sa vaše prostriedky nezhodnotia ani nad mieru inflácie. Netreba samozrejme zabudnúť ani na daň, ktorú vám každoročne zrazia z úroku.

Treba podotknúť, že stavebné sporenie nie je iba o sporení. Jeho súčasťou je aj stavebný úver. Ten môže mať význam napríklad pri dofinancovaní prostriedkov k hypotéke. Pole pôsobnosti stavebného sporenia je teda širšie ako pri klasických vkladových produktoch a svoje miesto si na trhu nájde. Z pohľadu zhodnocovania vkladov a tvorby rezervy však stratilo na svojej pôvodnej atraktivite.

Alternatíva k stavebnému sporeniu?

Ak ste doteraz mali dôveru k stavebnej sporiteľni, rovnako tak by ste nemali mať problém zveriť svoje prostriedky správcovskej spoločnosti. Tá tiež podlieha normám a dohľadu Národnej banky a s vašimi vkladmi nakladá v medziach zákona. A tak ako pri stavebnom sporení váš majetok ochráni Fond ochrany vkladov, tak aj pri investovaní do podielových fondov ho chráni Garančný fond investícií.

Špecifickým typom podielových fondov sú ETF fondy. Tie sú obchodované na burze. Ponúkajú zaujímavý výnos, oslobodenie od dane a vďaka nízkym poplatkom patria medzi jedny z najlacnejších a najefektívnejších dlhodobých investičných nástrojov vôbec.

Pri ich využití treba počítať s tým, že hodnota vášho majetku sa bude v čase hýbať a nemusí po celú dobu vykazovať kladné čísla. Z dlhodobého hľadiska a pri zachovaní investičného horizontu však bude vaša investícia na tom určite lepšie ako pri stavebnom sporení.

Výhody sporenia v ETF fondoch v skratke:

  • (+) Prostriedky sú dostupné kedykoľvek
  • (+) Nízke poplatky
  • (+) Zaujímavé zhodnotenie
  • (+) Dobrovoľná schéma sporenia – bez nutnosti pravidelného zasielania vkladov
  • (+) Široká diverzifikácia – obrovské množstvo ETF fondov v ponuke
  • (+) Oslobodenie od dane – ak ETF držíte viac ako 1 rok

Chcete sporiť efektívne?

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments