Vstupný poplatok vs. priebežné poplatky investície. Čo rozhoduje?

„Čo oči nevidia, to srdce nebolí“, v tomto duchu sa bude niesť celý článok o investovaní. Investovať sa dnes už dá naozaj do hocičoho. Paleta je neobmedzená, zainvestovať viete od nehmotných komodít ako vzdelanie či kryptomeny až po rýdzo hmotné komodity ako fyzické zlato, investičná nehnuteľnosť či do veterána z druhej sv. vojny.

Pri investovaní je nástrah viacero a nie všetko, čo sa tvári ako investícia naozaj investíciou aj je. Odstrašujúcim príkladom môže byť aj nedávna košická kauza Ponzi-schémy NLF Invest. Pritom investorom stačilo tak málo, preklepnúť si register NBS a na oficiálnej stránke nájsť zoznam subjektov kapitálového trhu. Okamžite by zistili na akú bije.

Ako zástanca regulovaných foriem investícii dnes budem opäť písať len o nudných bankových produktoch. (Poznámka autora: Nič, čo vám sľúbi výnos cez 60% ročne a po pár mesiacoch zdrhne aj s celým vaším vkladom. 🙂 )

Ako človek, ktorého ľudia často kontaktujú s prosbou o dlhodobé (dôchodkové) formy sporení ma občas zaráža, čo je pre bežného klienta väčším tŕňom v oku. Mám na mysli vnímanie vstupných a priebežných poplatkov investície.

Názorné porovnanie 2 investícii s rôznymi poplatkami

A preto si názorne ukážeme porovnanie 2 rôznych investičných produktov. Za jeden okamžite zaplatíte 500 eur a v tom druhom neplatíte pri vstupe do investície nič. Naopak priebežné poplatky sú dvojnásobne vyššie pri druhej investícii. Investuje sa 100€ mesačne.

Schválne, ktorý produkt si vyberiete?

Investícia A

Investícia B

Vstupný poplatok

500 €

0 €

Priebežný poplatok 1% p.a.

2% p.a.

Bavme sa o situácii, že sa obom investíciám v čase darí navlas rovnako, prvá aj druhá investícia zarobí 7% ročne brutto. Aký však bude rozdiel vo výsledku investície?

Vývoj hodnoty investície v čase

Rok

Investícia A Investícia B

Rozdiel (A-B)

5.

6 482 € 6 809 € – 327 €

10.

15 826 € 15 499 €  + 327 €

15.

28 331 € 26 590 €

+ 1 741 €

20. 45 065 € 40 746 €

+ 4 319 €

25. 67 458 € 58 812 €

+ 8 646 €

30. 97 426 € 81 870 €

+ 15 556 €

Výsledok je taký, že pri dlhodobej investícii z vášho investičného účtu najviac odoberú priebežné poplatky. Vy, ako investori, ich žiaľ častokrát nevidíte, lebo výkonnosť investície vo výpisoch už vidíte v čistom vyjadrení (netto) t.j. očistené o tieto priebežné poplatky.

Ešte stále platí, „čo oči nevidia to srdce nebolí“ ? 🙂

Poznámka na záver: Výnos 7% p.a. nie je vôbec pritiahnutý za vlasy. Toto je napríklad priemerná ročná zmena ceny amerického akciového indexu S&P 500 a Dow Jones Industrial Average za posledné dekády:

Priemerná ročná zmena ceny indexu v %

S&P 500 index

Dow Jones Industrial Average Index

Priemer za 10 rokov

11,3% p.a.

10,70% p.a.

Priemer za 15 rokov

6,88% p.a. 6,82% p.a.

Priemer za 20 rokov

5,13% p.a. 5,22% p.a.

Priemer za 25 rokov

8,53% p.a. 9,11% p.a.
Priemer za 30 rokov 9,06% p.a.

8,80% p.a.

Priemer za 35 rokov 9,38% p.a.

10,15% p.a.

Priemer za 40 rokov 9,72% p.a.

9,93% p.a.

A ako investori sa viete zúčastniť aj na výnose akciového trhu presne v tomto zložení. Slúžia na to špeciálne investičné aktíva obchodované na burze tzv. ETF fondy.


BONUS: Porovnanie ETF sporení od spoločností Accross Private Investments, European Investment Centre, Finax a Partners Investments nájdete v našom prémiovom obsahu: Porovnanie sporení do ETF fondov.

Facebook Comments