Ako si overiť, či si sporím v 2. dôchodkovom pilieri?

„Ste v druhom pilieri?“, takáto jednoduchá kontrolná otázka finančného poradcu môže priniesť aj nejednoznačnú odpoveď zo strany klienta v tomto znení: „Neviem.“ Nalejme si čistého vína, nie každý klient má vo svojich finančných riešeniach prehľad.

To či ste alebo nie ste v 2. dôchodkovom pilieri si overíte telefonicky v Sociálnej poisťovni:

 • Mobil: +421 906 171 989
 • Pevná linka: 0232 471 989
 • Predvoľba „3“
 • Operátor volajúceho identifikuje:
  • rodné číslo
  • meno priezvisko
  • trvalé bydlisko
  • zamestnávateľ

Po telefonáte budete vedieť nie len to, či ste alebo nie ste v 2. dôchodkovom pilieri, ale aj to v ktorej DSS:

Obchodné meno
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Uniqa (AXA) d.s.s., a.s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Krátko o druhom dôchodkovom pilieri

 • ( ! ) Druhý dôchodkový pilier bol v slovenskom dôchodkovom systéme zavedený preto, aby zmiernil dopady zlých demografických prognóz, ktoré Slovensku predpovedajú postupne znižujúcu sa pôrodnosť a starnutie populácie. Podľa štatistík dnes pripadá na 1 dôchodcu 2,6 pracujúcich občanov. No prognóza do roku 2050 predpovedá, že na 1 dôchodcu bude pripadať iba 0,9 pracujúcich občanov. Táto situácia si v budúcnosti určite vyžiada nepopulárne opatrenia ako napríklad:
  • Predĺži sa odchod do dôchodkového veku 
  • Výška starobných dôchodkov sa zníži
  • Odvodové zaťaženie pracujúcich na sociálne poistenie narastie
 • (+) Pri sporení v 2. pilieri sa nespoliehate výlučne na štát ale v dôchodku vás bude čakať príjem z dvoch zdrojov:

Princíp fungovania druhého dôchodkového piliera na Slovensku

 • (+) Úspory na vašom osobnom dôchodkovom účte v 2. pilieri sú dedičné.
 • (+) Ak ste účastníkom na starobnom dôchodkovom sporení, tak časť sociálnych odvodov, ktoré za vás odvádza váš zamestnávateľ, končí na vašom osobnom dôchodkovom účte. Úspory sú umiestnené na finančných trhoch prostredníctvom investičných fondov. Tie pri vhodnom nastavení dokážu sporiteľovi priniesť väčší výnos ako valorizácia štátnych dôchodkov.
 • (35 r.) Vstup do druhého dôchodkového piliera je možný do veku 35 rokov, respektíve v čase, keď je vládou druhý pilier otvorený a v tom čase je možné doň vstúpiť ale aj z neho vystúpiť.
 • ( ! ) V roku 2009 bol majetok sporiteľov v 2. pilieri, ktorí neodpovedali na list zaslaný Sociálnou poisťovňou, automaticky presunutý do garantovaných investičných fondov.
 • ( ! ) Garantované investičné fondy ponúkajú nízke zhodnotenie, ktoré nemá predpoklad sporiteľom ich vklady adekvátne zhodnotiť a pripraviť ich tak na starobu. V garantovaných fondoch je však ešte stále cca 70% majetku sporiteľov! -> Mladí ľudia by mali v II. pilieri voliť najmä negarantované fondy t.j. indexové alebo akciové, tie majú lepší predpoklad dosiahnuť ich cieľ a našetriť im na starobu väčšiu sumu.

O tom, čo je 2. dôchodkový pilier a ako funguje sa v dočítate viac tu: Výhody a nevýhody 2. piliera


Potrebujete pomôcť s 2. pilierom?

PORADIŤ SA O 2. PILIERI

Facebook Comments