Bojíte sa volatility? Investujte do „Consumer Staples“, po ktorých je vždy dopyt

Keď finančnými trhmi máva vysoká volatilita je ťažké pre investorov zotrvávať v „long“ pozíciách. Správny investičný postoj káže nakupovať, keď je cena nízko a predávať, keď cena vzrastie. Každý prepad ceny má investor chápať ako príležitosť na lacný nákup. Emócie však nenechávajú chladnými všetkých a príležitosť sa razom vie otočiť na strach.

Ak hľadáte bezpečný prístav, kde ukotviť vaše peniaze tak, aby neprerábali na inflácii a zároveň nechcete riskovať mini-infarkty po vzhliadnutí vlnitých grafov, tak je tu riešenie. Tým je nakupovanie takých aktív, po ktorých je dopyt vždy, a to aj v čase trhových turbulencií.

Consumer Staples – výrobky každodennej spotreby

Consumer Staples sektor predstavuje spoločnosti, ktorých podnikanie spočíva v predaji a výrobe potravín, nápojov, hygienických výrobkov, domácich potrieb, … – teda vecí, ktoré ľudia každodenne potrebujú. Dopyt po produktoch z tohto sektoru zostáva relatívne nemenný a je tiež necyklický nakoľko spotrebitelia zvyčajne nie sú schopní alebo ochotní prestať kupovať tieto produkty ani v čase recesie. Naopak dopyt po niektorých základných výrobkoch sa počas recesie dokonca zvyšuje. V dôsledku toho sú výnosy týchto spoločností relatívne stabilné aj počas trhových turbulencií. Consumer Staples si žije akýmsi vlastným životom a nereaguje na prehnané nálady na trhu. Najmä počas poklesov na trhu má tendenciu zotrvávať na pôvodných hodnotách, pretože dopyt po spotrebnom tovare je permanentný.

MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Typickým predstaviteľom investičných aktív zo sektoru Consumer Staples je napríklad ETF fond od DWS Xtrackers s názvom MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C. Tento ETF fond investuje do akcií firiem, ktoré sú zahrnuté v trhovom indexe vyspelých krajín MSCI World a zároveň svojou povahou podnikania poskytujú produkty a služby každodennej spotreby.


TIP: ETF fondy, ako aktíva obchodované na regulovanom trhu, sú v našich končinách daňovo zvýhodnené. Zisk z držby týchto aktív po splnení istých podmienok investor nezdaňuje. Takto zvýhodnené investičné aktíva dávajú investorom priestor na to, aby investovali efektívnejšie a dosahovali vyššie zisky.


Na rizikovej stupnici od 1-7, má tento fond 5. stupeň rizikovosti. Má teda o 1 stupeň nižšie riziko ako bežné cyklické akciové fondy s potenciálne vyššou mierou volatility.

Rizikový profil fondu MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C, Zdroj: DWS

 

Výkonnosť fondu MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (od založenia), Zdroj: Borsa Italiana

 

Geografická a odvetvová kompozícia fondu MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C, Zdroj: DWS

 

10 najväčších pozícii fondu, Stav k januáru 2022, Zdroj: DWS

Akcie „consumer staples“ firiem sa ako také považujú skôr za defenzívne akcie. Vyznačujú sa nižšou volatilitou a majú tiež nižšiu mieru korelácie s trhom. Takéto investičné aktíva ponúkajú potenciálnu výhodu, ak hľadáte do svojho investičného portfólia stabilizačný prvok.

Consumer Staples sú pre tých, ktorí hľadajú stabilný rast, nízku volatilitu a to všetko pri stále zaujímavom potenciálnom zhodnotení.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments