Druhý pilier má už vyše 1,7 milióna sporiteľov

Druhý pilier je po osemnástich rokoch pevnou súčasťou dôchodkového zabezpečenia slovenskej populácie. V druhom pilieri si sporí viacej ako 1,7 milióna sporiteľov a ich celkový majetok ašpiruje na hranicu 12 miliárd eur.

„Záujem o druhý pilier je dlhodobo veľmi silný, keďže ľudia chápu hrozbu negatívneho demografického vývoja a potrebu zabezpečiť sa aj kapitalizačnou formou,“ hodnotí trend za ostatné dva roky Vladimír Mlynek, podpredseda ADSS

Ak by sme si aktuálny počet sporiteľov projektovali na populáciu 18 – 63 rokov, znamená to, že polovica populácie v aktívnom veku si sporí na dôchodok aj v druhom pilieri.

Za uplynulé dva roky vzrástol počet sporiteľov o viac ako 123-tisíc, a to napriek pretrvávajúcej pandémii a ekonomickým a spoločenským obmedzeniam.

Väčšina novo vstupujúcich sporiteľov si správne vyberá akciové a indexové fondy, ktorých dlhodobý potenciál zhodnotenia je najvyšší. Sporitelia, ktorí si v rizikových fondoch už sporia, sa môžu tešiť silnému zhodnoteniu, ktoré už niekoľko rokov dosahuje nárasty v desiatkach percent.

„Aktuálne za najdôležitejšiu tému druhého piliera považujeme zákonný presun sporiteľov späť do negarantovaných fondov. Veríme, že sa nájde politická vôľa na systémové riešenie tejto zákonom vzniknutej deformácie z minulosti. Preto apelujeme na politikov, aby čo najskôr riešili tento roky tiahnuci sa problém,“ konkretizuje plány na rok 2022 predseda ADSS Miroslav Kotov.

Ďalšie zvýšenie potenciálu výnosov sporiteľov v druhom pilieri sa dá dosiahnuť úpravou mechanizmu garancií, ktorý čoraz vážnejšie obmedzuje správcov v investovaní. Súčasný mechanizmus garancií totiž nepočítal s tým, že ECB môže dlhodobo držať úroky na nulových či dokonca záporných úrovniach.

Rýchle fakty o 2. pilieri

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri k poslednému dňu januára 2022 dosiahol 11 659 730 135 eur, počet sporiteľov je 1 702 275.

Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v roku 2022 rozdeľujú v pomere:

  • 12,5 % na účet Sociálnej poisťovne
  • 5,5 % na súkromný účet sporiteľa v DSS

(!) V garantovaných dôchodkových fondoch je však stále veľmi veľa majetku sporiteľov. Ak boli sporitelia v minulosti zákonom presunutí do garantovaných fondov, mali by zvážiť presun aspoň časti úspor do akciových či indexových fondov, aby neprichádzali o možnosť vyššieho zhodnotenia, a teda aj vyššieho dôchodku.

Stav platný ku dňu 4.2.2022, Zdroj: druhypilier.datalizer

Zdroj: Tlačová správa ADSS


Potrebujete pomôcť s 2. pilierom?

PORADIŤ SA O 2. PILIERI

Facebook Comments