Máte hypotéku? Ako si môžete poistiť riziko smrti až o 50% lacnejšie?

Hypotekárny úver je záväzok na dlhé obdobie. Ak sú žiadatelia o hypotéku dvaja (napríklad manželia) a jeden z dlžníkov tragicky zomrie, tak bude splácanie úveru pre toho druhého niekedy viac než len výzva.

Razom sa zo snov z vlastného bývania môže stať naťahovačka s exekútorom alebo súťaž o to, kde nájsť prostriedky na splátku úveru. No a aby sa zamedzilo takýmto nepríjemnostiam, pri hypotéke sa odporúča uzatvoriť životné poistenie.

Životné poistenie už dávno nie je iba o poistení smrti, ale je to komplexný produkt s viacerými pripoisteniami, ktoré dokonca majú vyššiu prioritu ako hlavné poistenie smrti. Mať životné poistenie nestačí, dôležitejšie je, ako je to životné poistenie nastavené. Dnešný článok však nebude rozoberať ostatné, dôležitejšie pripoistenia, ale iba hlavné poistenie smrti.

Poistenie smrti k hypotéke – aké sú možnosti?

Príklad: Poistenie rizika smrti partnerov, ktorí majú hypotekárny úver vo výške 70000 eur na 30 rokov

  • Dvaja 30-roční partneri, ktorí majú hypotéku, si chcú poistiť riziko smrti presne vo výške 1/2 z objemu úveru tak, aby v prípade tragickej udalosti mohli polovicu hypotéky vyplatiť a ich pomerná časť splátky sa tak nenavýšila.

Na výber majú 2 možnosti, obe nastavené na celú dobu splácania úveru (30 rokov):

  • A: Poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou
  • B: Poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou

Manžel pracuje ako murár, nechá si vypracovať cenové porovnanie poistení z troch rôznych poisťovní. Výška poistnej sumy je 35 000 eur.

A – konštant. B – s kles. PS  Rozdiel v cene
Poisťovňa 1: 17,79 € 7,02 € 61%
Poisťovňa 2: 19,60 € 13,40 € 32%
Poisťovňa 3: 19,01 € 9,27 € 51%

Manželka pracuje ako učiteľka, cenová ponuka poistení pre ňu vyzerá nasledovne:

A – konštant. B – s kles. PS  Rozdiel v cene
Poisťovňa 1: 17,79 € 7,02 € 61%
Poisťovňa 2: 19,60 € 13,40 € 32%
Poisťovňa 3: 28,47 € 13,86 € 51%

Ako si môžeme všimnúť, poistenie s klesajúcou poistnou sumou (B) stojí o 30-60% menej ako poistenie s konštantnou poistnou sumou (A).

Zaujímavosťou je tiež to, že poisťovňa 1 a poisťovňa 2 majú rovnakú cenu pre poistenie smrti murára ako aj učiteľky. Nerozlišujú v tomto prípade rizikovosť povolaní. Poisťovňa 3 dáva pre murára cenovú prirážku, pretože povolanie zaraďuje medzi rizikovejšie.

Poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou

Tak, ako splácaním úveru záväzok voči banke klesá, tak klesá aj poistná suma rizika smrti. V prvom roku banke klienti dlžia 70 000 eur, no v 15. roku je podlžnosť už čiastočne uhradená a istina úveru je nižšia (niečo viac ako polovica pôvodnej istiny). No a v poslednom, tridsiatom roku, je podlžnosť banke splatená kompletne, preto ani nie je potrebné riziko smrti kryť.

Takto sa vyvíja istina úveru a súčet poistných súm rizika smrti oboch partnerov:

Princíp poistenia smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou

Ako časom klesá zostatok úveru v banke, tak podobne klesá aj poistná suma rizika smrti. Preto je poistenie s klesajúcou poistnou sumou v prípade, že máte hypotéku, ideálna voľba ako sa lacno a dobre poistiť.

Životné poistenie umožňuje kombinovať poistenie smrti s konštantnou sumou ako aj poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou a inými pripoisteniami, dokonca je možné dve osoby poistiť na jednu poistnú zmluvu, čím sa môže ušetriť na administratívnom poplatku alebo získať zľavu či bonus.

V prípade hypotéky je nesmierne dôležité kryť aj iné riziká ako len riziko smrti, preto je vhodné sa v tejto veci poradiť s odborníkmi.

Facebook Comments