Najväčší fond 2. piliera na Slovensku má už cez 2 miliardy eur

2 005 747 810,74 EUR

Taká je aktuálna hodnota (k 16.10.2017) dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu GARANT spoločnosti Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Magickú hranicu dve miliardy prekročil ako vôbec prvý fond v histórii druhého piliera a stalo sa tak v piatok 13. októbra 2017.

Fond GARANT je s 380-tisíc sporiteľmi dlhodobo najväčším dôchodkovým fondom na slovenskom trhu. Aj napriek štyrom otvoreniam druhého piliera v minulosti si udržal svoju pozíciu a dnes kumuluje väčší majetok ako všetky doplnkové dôchodkové fondy 3. piliera na Slovensku dokopy.

Pre sporiteľov je GARANT často využívaným fondom, pretože v sebe spája vysokú garanciu investícií. Prostriedky vložené do fondu sú garantované v zákonom stanovených desaťročných obdobiach. Fond investuje úspory klientov do štátnych, podnikových či bankových dlhopisov vydaných štátmi a akciovými spoločnosťami. Kým štátne dlhopisy prinášajú fondu stabilitu, podnikové dlhopisy zasa potenciál vyšších výnosov.

Priemerný vek sporiteľa vo fonde GARANT je 40,7 roka s priemernou dĺžkou sporenia 10 rokov. Hoci je výhodný najmä pre ľudí, ktorí sú už bližšie k dôchodkovému veku, čísla napovedajú, že skupina konzervatívnych sporiteľov je oveľa väčšia. Niektorí pritom možno ani nevedia, že sporia v tomto fonde.

Existuje napríklad veľká skupina sporiteľov, ktorých úspory sa v roku 2013 z legislatívnych dôvodov presunuli do garantovaného fondu bez ich aktívneho rozhodnutia. Mladí ľudia, teda tí, ktorí si budú sporiť na dôchodok ešte 30 a viac rokov, by však mali starostlivo zvážiť rozloženie svojich peňazí aj do rizikovejšieho fondu. V budúcnosti im úspory investované v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde PROGRES môžu priniesť výrazne vyšší dôchodok.

Zdroj: tlačová správa  Allianz SDSS

Facebook Comments