Poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb – Poistenie sedadiel

Sneh, dážď, hmla, poľadovica,… to všetko skúša pozornosť šoférov a tiež žiaľ aj znižuje pravdepodobnosť toho, že sa posádka vozidla vráti domov bez ujmy na zdraví alebo v plnom počte.

Finančné ujmy spôsobené autonehodou (drahá liečba úrazu, invalidita, smrť) pomôže zaplátať napríklad aj Poistenie spolucestujúcich osôb alebo tzv. Poistenie sedadiel. Poistenie spolucestujúcich osôb je možné poistiť ako samostatný produkt alebo tiež aj ako doplnkové poistenie v Povinnom zmluvnom poistení (PZP) a Havarijnom poistení niektorých poisťovní.

„Auto je užitočným pomocníkom ale v rukách nezodpovedného vodiča sa mení na zbraň!“

Úrazovosť na cestách nabáda vodičov, aby posádka všetkých cestujúcich v aute bola voči dôsledkom úrazov spôsobených autonehodou poistená. Štatistika dopravných nehôd vedená Ministerstvom vnútra SR za rok 2018 to iba potvrdzuje.

Počet dopravných nehôd za rok 2018

13 920

Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách *

229

Z toho usmrtení v motorových vozidlách (vodiči + spolujazdci)

132

* vodiči, spolucestujúci, chodci, cyklisti, vodiči nemotorových dopravných prostriedkov, iné.

Poistenie sedadiel ako samostatný produkt

Poistiť posádku vozidla je možné aj bez nutnosti súčasného dojednania základného Povinného zmluvného poistenia alebo Havarijného poistenia. Slúži na to samostatný produkt poisťovní.

Nižšie ponúkame porovnanie základných vlastností Poistenia sedadiel u jednotlivých komerčných poisťovní, ktoré ho majú v ponuke:

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. – Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

 • Poistené osoby: vodič a spolucestujúce osoby
 • Územná platnosť: svet
 • Riziká a poistné sumy:
  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalá invalidita následkom úrazu (plnenie od poškodenia tela vo výške min. 3%)
  • Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu (min 3 dni hospitalizácie)
  • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu
 • Vozidlo musí mať pridelené evidenčné číslo SR

Typ poistenia

Poistná suma pre riziko:
Smrť následkom úrazu Trvalá invalidita následkom úrazu Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu

Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Typ A

35 000 €

35 000 € 20 € / deň

2 000 €

Typ B

25 000 €

25 000 € 15 € / deň

1 500 €

Typ C

20 000 €

20 000 € 10 € / deň

1 000 €

Typ D

15 000 €

15 000 € 8 € / deň

8 000 €

Typ X

70 000 €

70 000 € 35 € / deň

3 500 €


ČSOB poisťovňa, a.s. – Úrazové poistenie vodiča

 • Poistené osoby: vodič
 • Územná platnosť: svet
 • Riziká a poistné sumy:
  • Smrť následkom úrazu – fixná poistná suma vo výške 2 000€
  • Trvalé následky úrazu – nárok na doživotnú rentu vzniká, ak trvalé následky úrazu boli ohodnotené na minimálne 50% , pričom minimálne jedna diagnóza bola ohodnotená na 25% podľa tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov úrazu.
 • Poistenie sa vzťahuje na konkrétneho vodiča, nie konkrétne vozidlo. Vozidlo, ktoré poistený bude viesť, nemusí byť evidované evidenčnými číslami SR.

Mesačná výška poistného plnenia – mesačná doživotná renta

Vek poisteného v čase úrazu:

Typ Basic Typ Standard

Typ VIP

18 až 25 rokov

250 €

500 €

750 €

26 až 39 rokov

400 €

800 €

1 200 €

40 až 49 rokov

500 €

1 000 €

1 500 €

50 až 59 rokov

550 €

1 100 €

1 650 €

60 a viac rokov

600 €

1 200 €

1 800 €

Wüstenrot poisťovňa, a.s. – Úrazové poistenie auto

 • Poistené osoby: vodič a spolucestujúce osoby
 • Územná platnosť: Európa
 • Riziká a poistné sumy:
  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalá invalidita následkom úrazu
 • Na výber je z 2 variantov poistenia, pričom je možné poistiť aj oba varianty naraz:
  • Variant ÚRAZOVÉ POISTENIE I: Vozidlo musí mať pridelené evidenčné číslo SR
  • Variant ÚRAZOVÉ POISTENIE II: Poistenie sa vzťahuje na konkrétneho vodiča, nie konkrétne vozidlo. Vozidlo, ktoré poistený bude viesť, nemusí byť evidované evidenčnými číslami SR
 • Podmienky ktoré musia spĺňať poistené motorové vozidlá
  • Do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane s maximálnym počtom sedadiel 9
  • Vek vozidla nepresiahol 10 rokov
  • Pridelené evidenčné číslo SR
  • Dobrý technický stav vozidla s platnou technickou kontrolou
Riziko Poistná suma na všetky osoby vo vozidle
Smrť následkom úrazu

* 35 000 €

Trvalé následky úrazu

* 35 000 €

*Poistná suma sa v prípade poistnej udalosti delí rovnomerne počtom cestujúcich v motorovom vozidle.

Aj poistenie sedadiel pomôže finančne zvládnuť dôsledok dopravnej nehody. Pred samotným podpisom zmluvy je však vždy lepšie tieto záležitosti prediskutovať so špecialistami orientujúcimi sa v tejto problematike.

Facebook Comments