Poistenie života a zdravia pri dopravnej nehode

Poľadovica, sneh, námraza, … zimné obdobie so sebou prináša rôzne poveternostné podmienky a s nimi spojené rôzne stavy cestnej vozovky.

I keď je povinnosťou vodičov prispôsobiť svoju jazdu povahe a stavu vozovky, vždy sa medzi nimi nájde niekto, koho šoférske zručnosti vysoko predčí chuť po adrenalínovej jazde.

Niekedy to dopadne iba poprehýbaným plechom na kapote, či obitým nárazníkom, inokedy sú dôsledky ťažkej nohy na plyne s trvalými následkami na zdraví alebo rovno smrteľné…

„Auto je užitočným pomocníkom ale v rukách nezodpovedného vodiča sa mení na zbraň!“

Štatistika ukazovateľov o dopravných nehodách s následkom na živote alebo zdraví od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 to iba potvrdzuje.

Počet dopravných nehôd celkom 11 451
Nehody s následkom na živote a zdraví 4 388
Počet usmrtených * 216
Počet ťažko zranených * 900
Počet ľahko zranených * 4 799

* vodiči, spolucestujúci, chodci, cyklisti, vodiči nemotorových dopravných prostriedkov, iné.

Následky vo vozidlách pri dopravnej nehode – vodiči
Počet usmrtených 120
     z toho v osobnom automobile 71

 

Následky vo vozidlách pri dopravnej nehode – spolucestujúci
Počet usmrtených 60
     z toho v osobnom automobile 57

(Zdrojom informácii je ministerstvo vnútra SR)

Poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb

Ak chcete posádku vozidla poistiť, môžete to spraviť viacerými spôsobmi:

Poistenie sedadiel – ako samostatný produkt poisťovní

Poistenie cestujúcich osôb vo vozidle (tzv. poistenie sedadiel) je možné dojednať v samostatných poisteniach, ktoré nie sú súčasťou povinného zmluvného poistenia motorového vozidla alebo havarijného poistenia. Takéto poistenie zväčša chráni tieto riziká:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalá invalidita následkom úrazu
 • Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu
 • Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia
 • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

Doplnkové pripoistenia a benefity k PZP

Povinné zmluvné poistenie môže obsahovať benefit v podobe úrazového poistenia posádky a vodiča a to najmä počas akciovej kampane. Poistenie voči úrazom sa štandardne na PZP nevzťahuje. Tiež je potrebné vnímať časovú platnosť takýchto benefitov a rozsah poistných súm.

Komplexné životné poistenie

Pri správnom nastavení komplexného životného poistenia, ktoré obsahuje viacero pripoistení, by toto poistenie malo kryť aj riziká spojené s dopravnou nehodou. Osobitne sa je potrebné v týchto prípadoch zamerať na tieto pripoistenia:

 • Trvalé následky úrazu
 • Smrť akoukoľvek príčinou
 • Smrť následkom úrazu
 • Smrť spôsobená dopravnou nehodou
 • Hospitalizácia dôsledkom úrazu
 • Invalidita dôsledkom úrazu
 • Poistenie pracovnej neschopnosti
 • Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Chirurgický zákrok

Každé z týchto pripoistení komplexného životného poistenia pomôže finančne zvládnuť dôsledok dopravnej nehody. Preto pred samotným podpisom zmluvy životného poistenia tieto záležitosti prediskutujte s osobami orientujúcimi sa v tejto problematike.

Facebook Comments