Kryje vaše životné poistenie aj trvalé následky úrazu?

Na prechode pre chodcov, cestou domov z práce, pri športe, rodinnej grilovačke, turistike, lyžovačke… miesto, kde by sa vám nemohol stať úraz asi neexistuje. Drobné úrazy, popáleniny, odreniny, výrony sú jedná vec. Zahoja sa a po krátkej dobe si už na nich ani nespomeniete. No rizikom sú najmä ťažké úrazy, tie zanechávajú na tele nemalé šrámy a vedia vás dostať do nepeknej šlamastiky.

Ťažký úraz, ak sa neskončí smrťou, tak sa môže skončiť aj trvalými následkami – ujmou na zdraví. Ak už pri poistení života poisťujete smrť, poistite si aj trvalé následky úrazu. Obzvlášť pri veľkých poraneniach je výpadok príjmu z trvalých následkov úrazu násobne vyšší ako zo smrti. Pohreb stojí pár tisíc, no skúste si zrátať, koľko stojí denno-denná opatera, zdravotné pomôcky, v prípade plnej invalidity. Do pár tisícok sa zmestíte asi len veľmi ťažko.

Životné poistenie má slúžiť na vykrytie finančných strát, ktoré nešťastnou udalosťou nastanú, no a ťažký úraz s trvalými následkami je jedna z vecí, ktoré majú mať na celej poistnej zmluve najvyššiu prioritu.

Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou

V súčasnosti je možné na zmluve životného poistenia kryť následky úrazu rovnomenným pripoistením. V niektorých poisťovniach sa toto pripoistenie označuje pojmom trvalé telesné poškodenie následkom úrazu. Vhodnou voľbou nastavenia pripoistenia trvalých následkov úrazu je progresia. Progresívne plnenie znamená, že výška plnenia, ktoré zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti dostanete, môže byť násobne vyššia. Záleží to od konkrétneho úrazu a rozsahu telesného poškodenia, ktoré klient utrpí.

Porovnanie trvalých následkov úrazu v jednotlivých poisťovniach

Percento poškodenia sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek konkrétnej poisťovne a poisťovňa plní dohodnutú poistnú sumu. V prípade tarify trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením existujú medzi komerčnými poisťovňami rozdiely. Tie celkom jasne znázorňuje nasledujúci graf:

porovnanie plnenia pri trvalých následkoch úrazu s progresiou

Graf porovnáva plnenie z pripoistenia trvalých následkov úrazu pri poistnej udalosti, a to v 8 rôznych komerčných poisťovniach. Tarifa progresie je vyberaná najvyššia možná. Aby ste grafu pochopili správne, tak pri plnej invalidite poistnými tabuľkami ocenenej na 100% by ste v prípade poisťovne AXA dostali 7-násobok poistnej sumy (700% progresia). V prípade poisťovne Uniqa a NN je progresia 600%, v prípade Metlife, Generali a Allianz 500% a Wuestenrot má 400% progresiu trvalých následkov úrazu.

Záver:

Trvalé následky úrazu sú veľmi často na poistných zmluvách podpoistené a neprikladá sa im taká dôležitosť ako napríklad riziku smrti. Niektoré poistné zmluvy dokonca absentujú od tohoto poistenia úplne. Pripoistenie trvalých následkov úrazu je jedno z najdôležitejších pripoistení a podľa môjho názoru toto pripoistenie nesmie na žiadnej poistnej zmluve chýbať. Ak má teda životné poistenie plniť svoju úlohu, je na mieste poistnú zmluvu bez najdôležitejších pripoistení prenastaviť a poistenia dopoistiť.

V prípade, že si nie ste istí nastavením svojho životného poistenia, ponúkame konzultáciu. No a postrehli ste, že sme sa dnes bavili iba o poistení úrazu? Lenže invalidom sa človek nemusí stať iba úrazom. Existuje aj pripoistenie s vyššou prioritou – poistenie invalidity, ktoré pomôže poistenému v prípade invalidity spôsobenej dôsledkom úrazu, ale aj choroby.

Facebook Comments