Prečo mať vlastné sporenie na dôchodok?

Horúca krv v žilách a ľudia v plnej sile. Aj takto môžeme popísať mladosť. Dôchodok je v nedohľadne a otvárať akúkoľvek diskusiu na túto tému je pre mladých ako hádzanie hrachu o stenu. Nezaujíma ich druhý pilier, akékoľvek sporenie na dôchodok a tobôž už nie nejaké alarmujúce prognózy. Pre dôchodkové sporenie však existujú dôvody, ktoré im môžu otvoriť oči:

Demografická štruktúra obyvateľstva sa mení

Demografická štatistika naznačuje, že naši rodičia a prarodičia sa snažili viac. Aspoň čo sa počtu deti týka. 🙂

Pri súčasnom nastavení dôchodkového systému je počet detí jedným z podstatných vstupov. Počet detí dnes znamená počet budúcich pracujúcich. A práve pracujúci svojimi odvodmi vytvárajú dôchodcom ich rentu. Ak bude počet pracujúcich klesať a počet dôchodcov sa nebude meniť, dôchodky budú:

  • Menšie
  • Vyplácané až od neskoršieho veku

Dožívame sa čoraz vyššieho veku, to nás teší. Máme modernejšie zdravotníctvo, vyspelejšiu medicínu, ťažkú prácu za nás spraví technika. Vyšší priemerný vek dožitia však znamená dlhšie poberanie dôchodkovej renty. A to znamená, že sa dôchodky vyplácajú čoraz väčšiemu počtu poberateľov.

Ak dôchodky vytvára čoraz menej ekonomicky aktívnych ľudí, a počet poberateľov dôchodkov neustále rastie, tak máme zarobené na veľkú dôchodkovú katastrofu! A čo čert nechcel, prognózy vravia, že to takto presne bude:

Štatistika počtu narodených detí v jednotlivých rokoch

Počet narodených detí sa prepadol o zhruba 40% v porovnaní s 80-tymi rokmi. Jednoducho mať dnes veľa detí už vyšlo z módy.

Počet ľudí vo vyššom veku rastie

Ľudí na prahu dôchodkového veku pribúda. Za posledných 10 rokov počet ľudí vo veku 59-63 r. narástol o zhruba 1/2. A akoby toho nebolo málo, mladých ľudí, vstupujúcich na trh práce, vo veku 18-22 r. systematicky ubúda.

Vekové zloženie obyvateľstva v SR – alarmujúca prognóza!

Ak hodíte žabu do vriacej vody, okamžite vyskočí. Ak však žabu dáte do studenej vody a postupne ju začnete variť, uvarí sa. Čo sa však stane s dôchodkovým systémom, ak sa na prognózy nezareaguje včas, nikto nevie. Vieme len zhruba to, čo nás čaká:

V roku 1985 bolo zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín nasledovné. Dôchodcov je najmenej:

 

Obyvateľstvo narodené v rokoch 1967-85 sa zamestnalo a počet ekonomicky aktívnych tak narástol. V roku 2015 je dôchodcov stále menej ako ekonomicky aktívneho obyvateľstva (pracujúcich).

 

Prognóza pre rok 2040 naznačuje, že pomer počtu dôchodcov k počtu pracujúcich je zhruba 1:1. Z pohľadu dôchodkového systému je to neudržateľná situácia:

Ako si sporiť na dôchodok?

Vieme, čo nás v budúcnosti zhruba čaká. Vieme, že výška dôchodkov asi nebude rásť, že sa dôchodkový vek pravdepodobne bude predlžovať a možno narastú aj sociálne odvody, z ktorých sa dôchodky vytvárajú.

Ak máme možnosť sporiť si z výplaty, robme tak už teraz. Čas zohráva pri dôchodkových sporeniach dôležitú úlohu: Sporenie na dôchodok, kedy začať?

Veď efektívne sporiť sa dnes dá na rôznych miestach:


Zdroj: www.statistics.sk, grafické spracovanie údajov: NN

Facebook Comments