Prehľad zmien vo finančných produktoch v roku 2019

Nový rok nie je len o zmene kalendára visiaceho na stene a dávaní si rôznych predsavzatí. S novým rokom prichádzajú zmeny aj vo finančných produktoch, čo rozhodne pocíti vaša peňaženka. Bohužiaľ, nie všetky zmeny v roku 2019 budú pozitívne, ale je dobré o nich vedieť a pripraviť sa na ne. Preto vám tento článok prinášame v pár týždňovom predstihu.

(-) V roku 2019 budú menej dostupné hypotéky

Mladí Slováci sa v Európe zadlžujú najrýchlejším tempom. Opatrenia NBS na seba nenechali dlho čakať a už v treťom kvartáli roku 2018 začali komerčné banky priškrcovať kohútik a v priškrcovaní pokračujú aj v novom roku.

Podmienky pre získanie úverov s LTV od 80-90% sa v novom roku sprísnia:

 Obdobie

Výnimky na financovanie
s LTV od 80-90%

Výnimky na financovanie
nad 8 DTI

3Q 2018

max. 35% nových úverov

max. 20% nových úverov

4Q 2018

max. 30% nových úverov

max. 15% nových úverov

1Q a 2Q 2019

max. 25% nových úverov

max. 10% nových úverov

od 1. 7. 2019

max. 20% nových úverov

max. 10% nových úverov *

* 5 % + 5 % iba pre mladých žiadateľov (t.j. do 35 rokov s čistým príjmom do 1,3x priemernej mzdy a s maximálnym 9 DTI)

Čo je LTV a čo je DTI a viac info k téme nájdete tu: Pozor! Podmienky pre získanie hypotéky sa opäť sprísnia!

(-) Nová 8% daň na neživotné poistenia

Od roku 2019 budú poisťovne musieť platiť dodatočnú daň z poistenia vo výške 8 % z poistného. Nová daň sa bude týkať iba poistení z odvetví neživotného poistenia ako napríklad:

 • poistenie nehnuteľnosti, domácnosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • havarijné poistenie
 • samostatné úrazové poistenie
 • cestovné poistenie

Ak využívate niektoré z vyššie spomenutých poistení, môžete očakávať v novom roku zvýšenie poistného. Viac info k téme v článku tu: V roku 2019 nás čaká nová daň z poistenia

(-) Na plnú štátnu prémiu stavebného sporenia vklad 2800€ ročne

Stavebné sporenie čaká v roku 2019 skúška ohňom. Po schválenej reforme bude z pohľadu sporenia tento produkt ešte menej výhodný. Pri stavebnom sporení sa mení celá škála pravidiel prideľovania štátnej prémie:

 • (-) Štátna prémia bude prideľovaná iba ak stavebné sporenie využijete na stavebné účely
 • (-) Štátna prémia naďalej ostane pre deti bez obmedzení, ale pre dospelých do určitej hranice ich príjmu
 • (-) Štátnu prémiu bude možné získať iba na stavebný úver, ale nie na medziúver
 • (+) Štátna prémia sa navýši z 66,39 € na rovných 70,00 €
 • (-) Ročný vklad na plnú štátnu prémiu 2800€ v roku 2019

Viac info k téme v článku tu: Zmeny v stavebnom sporení v roku 2018?

(+) Príspevok do 2. piliera sa v roku 2019 navýši

V roku 2019 pôjde na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) viac peňazí zo sociálnych odvodov. Vývoj príspevkov do budúcna znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Rok:

2012 2013-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

Odvod do Sociálnej poisťovne:

9,00% 14,00% 13,75% 13,5% 13,25% 13,00% 12,75% 12,5% 12,25%

12,00%

Odvod do DSS:

9,00% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75%

6,00%

Od roku 2016 sa výška príspevkov do DSS každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu.

Čo je druhý pilier a ako funguje v článku tu: Výhody a nevýhody 2. piliera

(+) Tretí pilier bude v roku 2019 lacnejší

Doplnkové správcovské spoločnosti si v roku 2019 budú môcť nechať vyplatiť za správu majetku menšiu odmenu. Sporenie v treťom pilieri sa v roku 2019 stane opäť lacnejším a výhodnejším pre sporiteľov.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení stanovuje maximálnu výšku odmeny pre DDS nasledovne:

Rok

2014 2015 2016 2017 2018

2019

Max. správcovský poplatok príspevkového fondu

1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4%

1,3%

Max. správcovský poplatok výplatného fondu

0,90% 0,85% 0,80% 0,75% 0,70%

0,65%

V roku 2019 bude maximálna ročná odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu 1,30 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a 0,65 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.

Je však potrebné dodať, že tieto poplatky sa týkajú len tretích pilierov, ktoré sú uzatvorené od roku 2014, resp. tých, ku ktorým bol dodatočne podpísaný dodatok a riadia sa už novelizovanými pravidlami.

Podpisovať dodatok k tretiemu pilieru uzatvorenému pred rokom 2014 nie je vždy výhodné. Stručný a prehľadný popis výhod a nevýhod tretieho piliera ako aj to, čo spôsobila novela o doplnkovom dôchodkovom sporení si môžete prečítať v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera

Záver

Rok 2019 sa bude niesť z pohľadu financií skôr v negatívnom duchu:

 • Získať hypotéku na 100% ceny nehnuteľností už aktuálne nie je možné. No a v roku 2019 bude ešte ťažšie získať hypotéku aspoň vo výške 90% z ceny nehnuteľností. Bez nasporených vlastných zdrojov alebo alternatívneho dofinancovania (napr. stavebný úver) si nový byt alebo dom na hypotéku žiaľ nekúpite.
 • Rok 2019 prinesie zvýšenie cien neživotných poistiek (okrem PZP).
 • Stavebné sporenie z pohľadu sporenia voľných prostriedkov pravdepodobne kapituluje a ľudia sa budú obzerať po alternatívach (podielové fondy, ETF fondy).

Pozitívne zmeny čakajú aspoň na poli dôchodkov v starobnom a v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Facebook Comments