Zmeny v stavebnom sporení v roku 2018?

Po dlhých 25 rokoch na Slovensku čakajú stavebné sporiteľne zásadné zmeny, ktoré ministerstvo financií avizovalo už dlhšie. Zmeny k stavebnému sporeniu sa dostali do platnosti a štátna prémia na stavebné sporenie by mala byť v roku 2019 účelnejšia, efektívnejšia a mala by byť adresovaná len tým, ktorí ju chcú použiť na stavebné účely.

Nižšie vám prinášame najzákladnejší prehľad zmien, ktoré sa dostanú do platnosti od roku 2019, nech sa páči:

Štátna prémia iba na stavebné účely

Dodnes bolo možné prostriedky zo stavebného sporenia po 6-tich rokoch využiť na čokoľvek – hoci aj na kúpu auta, letnej dovolenky alebo iného spotrebného tovaru. Po 6-tich rokoch už nebolo sporiteľni potrebné zdokladovať účel použitia prostriedkov a preto sa takéto šafárenie so štátnou prémiou ministerstvu financií pravdepodobne nepáčilo. Stavebné sporenie sa vymykalo účelu, na ktorý štát prispieval štátnou prémiou a dotovať niekomu dovolenku, či kúpu auta nedávalo zmysel.

Po novom sa štátna prémia bude prideľovať iba tým, ktorí prostriedky stavebného sporenia využijú na stavebné účely a patrične to zdokladujú. Ruší sa teda inštitút tzv. priateľských sporiteľov.

Štátna prémia pre deti bez obmedzení 

Vláda avizovala, že sa štátna prémia pre deti úplne zamietne. Našťastie svoj zámer na poslednú chvíľu zmenila a deti budú mať v stavebnom sporení pridelenú štátnu prémiu bez obmedzení. Ak teda splnia podmienky na jej pridelenie, tak ju automaticky dostanú. Nebude sa prihliadať ani na príjem rodičov.

Razantná zmena sa ale týka plnoletých osôb. Štátna prémia by sa mala vyplácať osobám starším ako 18 rokov len vtedy, ak ich priemerný mesačný príjem za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. (K podpore a limitom príjmovosti vláda pristupuje podobne ako v prípade hypotéky pre mladých.)

Na medziúver nie no na stavebný úver áno

Doteraz bolo možné čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo logicky znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie stavebného úveru, ktorý mal viaceré výhody. Po novele sa štátna prémia nebude prideľovať, ak sporiteľ siahne po medziúvere. Dokonca bude musieť už predtým pridelenú prémiu štátu vrátiť.

V prípade stavebného úveru sa zmeny nedejú. O stavebný úver je možné požiadať len vtedy, ak sporiteľ nasporí istú časť prostriedkov. Podmienky na jeho získanie sú teda ťažšie ako pri medziúvere a asi aj preto je odmena za vytrvalosť vo forme štátnej prémie v prípade stavebných úverov oprávnene ponechaná.

Nie 66,39 € ale rovných 70,00 €

Vzorec na výpočet výšky štátnej prémie mal svoje limity. Aj keď boli trhové úrokové sadzby blízke nule, tak výška štátnej prémie nemohla byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu sporiteľa a vyššia ako 15 %. To v súčasných podmienkach spôsobilo, že pridelená štátna prémia (5 %) bola niekedy aj 10-násobne vyššia ako trhové úrokové sadzby (0,5 %), čo asi štátu začínalo prekážať.

Rezort financií navrhuje znížiť túto minimálnu hranicu na 2,5% z ročného vkladu. To by znamenalo, že na pridelenie plnej štátnej prémie bude potrebné vložiť dvojnásobne viac. Týmto opatrením by napríklad v roku 2018 už nestačilo vložiť „iba“ 1 327,80 € ale až 2 655,6 €, čo by samozrejme bolo pre každú priemerne zarábajúcu osobu naozaj problém.

Zároveň sa však upravuje maximálna suma ročnej štátnej prémie z doterajších 66,39 €. Maximálna štátna prémia sa zaokrúhli nahor na 70,00 €. Pôvodné vyjadrenie štátnej prémie bolo v zákone ešte v slovenských korunách (2000, -sk) nové bude už v eurách. Navýšenie maximálnej štátnej prémie je skôr kozmetická zmena, no sporiteľmi samozrejme vítaná.

Ak sa 2,5 % limit pretaví do praxe, tak pre získanie plnej štátnej prémie v sume 70 eur budete musieť ročne vložiť až 2 800 €! A to rozhodne odradí nejedného potenciálneho sporiteľa.

Krátenie štátnej prémie

Ak sporiteľ uzavrie zmluvu až v druhej polovici roka, tak maximálna suma ročnej štátnej prémie pridelenej za daný rok sa zníži na 1/2. Ak ste v boli zvyknutí, že si stavebné sporenie založíte pred koncom roka napríklad v decembri a hneď vložíte vklad, aby vám v januári bola pripísaná štátna prémia, tak v nových podmienkach vám bude pripísaná len jej polovica.


Mám stavebné sporenie uzatvorené už skôr, ktoré zmeny sa ma týkajú?

 • (-) Zmena: Ak klient zarába viac ako cca 1 300 € mesačne v hrubom, nemá nárok na štátnu prémiu
  – Opatrenie sa bude vzťahovať na všetky zmluvy stavebného sporenia bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia.
 • (-) Zmena: Maximálna štátna prémia 70 € pri vklade 2 800 €
  – Opatrenie sa bude vzťahovať na všetky zmluvy stavebného sporenia bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia.
 • (+) Zmena: Zrušenie priateľských sporiteľov – štátnu prémiu bude možné použiť len na stavebný účel
  – Opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy stavebného sporenia uzatvorené od 1.1.2019 a neskôr.

Alternatívy k stavebnému sporeniu

Stavebné sporenie je vkladový produkt. Ten sa vyznačuje istou úrokovou sadzbou a istým zhodnotením. Pri vkladových produktoch vopred viete, koľko zarobíte na úrokoch. Ak chcete hľadať alternatívu k stavebnému sporeniu, tak sa budete primárne obzerať po niečom, čo ponúka garantovaný zárobok.

Po avizovaných zmenách asi zvažujete, či sa stavebné sporenie oplatí. Bolo by fajn preto ukázať vám zopár alternatív:

Termínované vklady a iné vkladové produkty

Termínované vklady sú jednou z možných náhrad za stavebné sporenie. Aktuálne sú však trhové úrokové sadzby príliš nízko na to, aby zarobili nad očakávanú mieru inflácie. Výnimočne sa na súčasnom trhu môžete stretnúť s termínovaným vkladom s úrokovou sadzbou 2% pri 36 mesačnej viazanosti. Bežnejšie sú však ponuky na zhodnotenie okolo 1 % p.a. v hrubom a to aj pri viac ako 3 ročnom horizonte.

Ešte horšie sú na tom sporiace účty, ktoré si môžete otvoriť k bežnému účtu v banke. Nedajte sa obalamútiť „prima“ reklamnou ponukou na 5% zhodnotenie nemenovanej banky. Táto banka vám žiaľ sľúbený úrok vezme na poplatkoch. V lepšom prípade sa pri sporiacich účtoch môžete dostať k zhodnoteniu atakujúcemu úroveň 0,5% ročne, v horšom prípade skončíte len na tragických 0,1% ročne. Úrokom dnes sporiace účty rozhodne nikoho neohúria.

Kedysi hojne využívané vkladné knižky dnes ostali len akousi atrapou na moderné bankové produkty. Mnoho bánk už vkladné knižky zo svojej ponuky odstránilo alebo sa v dohľadnej dobe chystá odstrániť. Úrok je pri nich tiež mizerný (niekedy aj nulový).

Úroky získané na vkladových produktoch podliehajú zdaneniu. Ak si chcete vypočítať čistý výnos vkladového produktu, tak hrubé zhodnotenie vynásobte konštantou 0,81, pretože zrážková daň z úroku je dnes na úrovni 19%.

Napríklad: Termínovaný vklad s hrubou výnosnosťou 2% p.a. vám žiaľ zarobí len 1,62% v čistom (Výpočet: 2,00 x 0,81 = 1,62).

Klasické podielové fondy

Podielové fondy sú najmä záležitosťou dlhodobejšieho investovania. Odporúčaný investičný horizont pri podielových fondoch je aspoň 5 rokov. Kedže sa v stavebnom sporení sporí 6 rokov, podielové fondy môžu byť vhodnou alternatívou. Je však dôležité ozrejmiť, že podielové fondy nie sú vkladové produkty a fungujú inak. Podielové fondy spadajú do kategórie finančných produktov kapitálového trhu.

Výnos z podielových fondov nie je garantovaný a teda nie je ani vopred známy a môže sa od vášho očakávania pozitívne ale aj negatívne líšiť. Ale trh ponúka aj sporenia s garantovaným výnosom alebo aj časovo limitované akcie na investovanie vo fonde s garantovaným výnosom.

Pri investovaní do podielových fondov všetku starosť za správu majetku preberá na svoje plecia správcovská spoločnosť, ktorá si za správu ponecháva odmenu (priebežný poplatok). V prípade investovania v klasických podielových fondoch v strednodobom horizonte (5-10 rokov) je dôležité vyberať také fondy, ktoré:

 • nie sú volatilné a držia si cenu aj v krízových obdobiach (napríklad fondy obsahujúce štátne dlhopisy, špeciálne fondy nehnuteľností, alternatívne spravované strešné fondy, hedge fondy)
 • majú akceptovateľnú výšku poplatkov (priebežných, vstupných, výstupných) a neúčtujú si  poplatok za zhodnotenie (performance fee)

Majetok, ktorý investujete, je ideálne diverzifikovať (rozložiť na viac kôpok), do aktív, ktoré nie sú vzájomne korelované t.j. sú z rôznych odvetví, nakupujú cenné papiere v odlišných oblastiach sveta alebo rôznych druhov (dlhopisové, akciové, komoditné fondy).

K zdaneniu investície v podielových fondoch dochádza až v čase, keď prostriedky z fondu vyberáte. To znamená, že výnos sa počas doby investovania celý a nekrátený reinvestuje. Naproti tomu vkladové produkty sú zdaňované vždy, keď vám banka pripíše úrok (napríklad mesačne, ročne). Z tejto, daňovej, perspektívy je investovanie v podielových fondoch o niečo výhodnejšie ako sporenie v stavebnom sporení. No a špecifický typ podielových fondov obchodovaných na burze nepodliehajú zdaneniu vôbec.

ETF fondy (indexové fondy)

ETF fondy sú narozdiel od klasických podielových fondov obchodované na burze. Legislatíva je v prípade investovania do cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze), o niečo zhovievavejšia. Ak ETF máte v držbe viac ako 12 mesiacov, tak výnos z takejto investície je od dane oslobodený.

ETF fondy sa tiež vyznačujú minimálnymi priebežnými poplatkami a sú jedny z najlacnejších foriem investovania na dôchodok. Nájdete ich v 2. dôchodkovom pilieri a od leta 2018 už aj v 3. pilieri.

Naše riešenie – Profi Sporenie

Naša skupina investičných odborníkov spojila dlhoročné skúsenosti a spoločne vytvorila sporiacu schému zloženú z kombinácie podielových fondov. V sporiacej schéme s názvom Profi sporenie je na výber až z 5 rôznych balíčkov fondov.

Profi sporenie využíva všetky výhody moderných sporení:

 • (+) Prostriedky dostupné kedykoľvek
 • (+) Plne dobrovoľná forma sporenia bez nutnosti pravidelného zasielania vkladov
 • (+) Daňové zvýhodnenie (platí iba pre ETF fondy)

, a môže plne konkurovať stavebnému sporeniu vo výkonnosti. Priemerné ročné zhodnotenie jednotlivých balíčkov Profi Sporenia za posledných 5 rokov znázorňuje nasledujúca tabuľka (údaje platné ku 31.12. 2017) :

Zhodnotenie balíčkov Profi Sporenia 
Klasik Dynamik Aggressive ETF Klasik ETF Dynamik
11,09% p.a. 10,20% p.a. 9,76% p.a. 13,05% p.a. 14,20% p.a.

Stavebné sporenie ako finančný produkt nie je iba o sporení, ale aj o stavebnom úvere (napríklad za účelom dofinancovania kúpy nehnuteľnosti na hypotéku). Svoje pole pôsobnosti má preto širšie ako klasické vkladové produkty. No a i keď nové zmeny z neho spravia menej výhodný produkt, svoje miesto si na trhu stále nájde.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments