Pozor! Podmienky pre získanie hypotéky sa opäť sprísnia!

Nové zmeny v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, ktoré vstúpili do platnosti od 1.7.2018, ešte naberajú na intenzite. Od 1.10.2018 prichádza ďalšia vlna sprísňovania hypoték. A nie posledná!

Nové zmeny v hypotékach a úveroch od 1.7.2018 priniesli zrušenie poskytovania úverov na bývanie nad 90% LTV a postupné znižovanie počtu úverov nad 80% LTV. Zároveň bol stanovený objem maximálnej celkovej zadlženosti na 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa o úver (8 DTI).

Poznámka:

  • LTV (Loan to value) je pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti. Ak je napríklad hodnota zakladanej nehnuteľnosti 100 000 eur a úver je 80 000 eur, tak ukazovateľ LTV je 80%.
  • DTI (Debt to income) vyjadruje objem čistého ročného príjmu žiadateľa úveru k celkovej výške úverov. Ak je čistý ročný príjem žiadateľa o úver 10 000 eur a výška úveru 80 000 eur, tak DTI je 8.

Podmienky pre získanie úverov s LTV od 80-90% sa budú postupne sprísňovať:

 Obdobie

Výnimky na financovanie
s LTV od 80-90%

Výnimky na financovanie
nad 8 DTI

3Q 2018

max. 35% nových úverov

max. 20% nových úverov

4Q 2018

max. 30% nových úverov

max. 15% nových úverov

1Q a 2Q 2019

max. 25% nových úverov

max. 10% nových úverov

od 1. 7. 2019

max. 20% nových úverov

max. 10% nových úverov *

* 5 % + 5 % iba pre mladých žiadateľov (t.j. do 35 rokov s čistým príjmom do 1,3x priemernej mzdy, a s maximálnym 9 DTI)

Pri dnešných cenách nehnuteľností, kde sa cena za byt vie vyšplhať (najmä v Bratislave alebo Košiciach) aj nad 100 000 eur, musíte mať nasporených aspoň 10 000 eur. A to za predpokladu, že sa ako žiadateľ úveru kvalifikujete na výnimočné financovanie od 80-90 % LTV. V inom prípade musíte mať nasporených až dvojnásobok vlastných zdrojov, z ktorých hypotéku dofinancujete. Hypotéka s vysokým LTV už jednoducho nebude dostupná pre každého.

Facebook Comments