Špeciálna akcia od IAD – Garancia 9 % výnosu za 999 dní

Slovenský správca investícií spoločnosť IAD Investments poskytuje klientom investujúcim do ich fondu s názvom Prvý realitný fond, špeciálnu garanciu výnosu. Počas sledovaného obdobia trvania akcie od 14.2.2020 – 14.4.2020 (dátumy vydania podielových listov) zainvestujete v ich Prvom realitnom fonde, tak sa na vás vzťahuje garancia. Tá spočíva vo verejnom prísľube, ak by tieto podielové listy nenavýšili svoju hodnotu v najbližších 999 dňoch na 1,09 násobok, tak vám sľúbený výnos do 9% doplatia.

  • Ak už s IAD Investments máte uzatvorenú rámcovú zmluvu, a chcete sa zúčastniť akcie, tak môžete do Prvého realitného fondu zaslať vklad.
  • Ak s IAD Investments nemáte uzatvorenú rámcovú zmluvu a chceli by ste mať, tak kľudne sa nám ozvite prostredníctvom kontaktného formulára 

Dôležité: Váš vklad musí byť označený špecifickým symbolom a pre uplatnenie akcie sa neberie dátum prijatia vkladu do IAD Investments ale až dátum nakúpenia podielových listov (môže prebehnúť aj o 3-4 dni neskôr po prijatí vkladu na účet depozitára v ČSOB).

PODMIENKY ŠPECIÁLNEJ AKCIE:

Ak v období od 14.2.2020 do 14.4.2020 investujete do Prvého realitného fondu pod špecifickým symbolom 9999 na 999 dní, získate výnos 9%.

Základné informácie:

  • Trvanie akcie: 14.2.2020 – 14.4.2020
  • Bankové spojenie: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX
  • Variabilný symbol: rodné číslo / IČO Investora
  • Špecifický symbol: 9999
  • Vstupný poplatok: 3%

Čo od garancie očakávať?

Garantovaný výnos 9% za 999 dní v ročnom vyjadrení predstavuje hodnotu 3,2% p.a. Prvý realitný fond od IAD Investments však dosahuje dlhodobo zhodnotenie nad 3,2% ročne. Ak by fond v budúcnosti dosiahol zhodnotenie nad mieru garancie, tak toto zhodnotenie pripíše klientom komplet celé a nebude ich ukracovať.

Výkonnosť Prvého realitného fondu (k dátumu 12. 2. 2020)
1 rok 3 roky 5 rokov
+ 4,15 % p.a. + 3,82 %. p.a + 3,74 % p.a.

Zdroj: Aktuality a novinky IAD, leták akcie: PDF

Facebook Comments