Transferové oceňovanie sa týka skoro každého podnikateľa

Transferové oceňovanie je obavou mnohých podnikateľov. Pravdepodobne všetkých tých, ktorí o tejto povinnosti tušia a tí zvyšní sú zatiaľ pokojní len preto, lebo si stále myslia, že sa ich nič také netýka. Pravdou však je, že pravidlá transferového oceňovania sa dotýkajú absolútnej väčšiny slovenských spoločností a takisto živnostníkov. Ak podnikáte, prečítajte si, ako sa vás nepríjemná povinnosť týka, či musíte tvoriť transferovú dokumentáciu a čo vám vlastne všetko hrozí, ak obchodujete so závislými osobami.

Transferové oceňovanie a jeho význam

Transferové oceňovanie znamená, že ceny medzi spriaznenými osobami, ktoré medzi sebou vykonávajú obchodné transakcie, musia byť nastavené na trhovej báze.

Príklad: Dve firmy, v jednej je konateľom manžel a v druhej manželka, medzi sebou obchodujú. Jedna spoločnosť vystavila faktúru za prenájom kancelárie v Snine za 3500 € na mesiac. Pri pohľade na veľkosť kancelárie a iné dôležité charakteristiky je jasné, že takáto cena nie je v súlade s trhovými cenami ale je umelo navýšená, pravdepodobne s cieľom presunúť náklady z jednej spoločnosti do druhej. Pravidlá transferového oceňovania znamenajú, že takéto nastavenie ceny môže byť predmetom sporu so správcom dane a následného neuznania takého nákladu.

Nakoľko takéto nastavenie ceny je rizikové, predmetná transakcia by mala byť dodatočne upravená v daňovom priznaní. Ak sa tak nestane, existuje veľká pravdepodobnosť, že daňový úrad takýto náklad neuzná a dorubí rozdiel dane. Okrem toho čaká na spoločnosť pokuta v dvojnásobnej výške.

Definícia závislej osoby

Najdôležitejšou otázkou hneď na začiatku je, ktoré osoby sú voči mne považované za závislé a či s nimi vykonávam nejaké transakcie. Medzi najčastejšie prípady závislých osôb medzi klasickými podnikateľmi patria:

 • dvaja živnostníci v príbuzenskom vzťahu,
 • spoločnosti s rovnakými akcionármi,
 • spoločnosti s rovnakým konateľom,
 • spoločnosti s rovnakou osobou v štatutárnom a kontrolnom orgáne,
 • dcérske spoločnosti jednej materskej spoločnosti.

Presné vymedzenie závislých osôb je legislatívne upravené v § 2 zákona o dani z príjmov. Okrem toho si treba dať pozor aj na tzv. iné prepojenie. Takéto prepojenie môže byť aj medzi úplne nezávislými osobami, ktoré sa týmto spôsobom snažia znížiť daňové zaťaženie.

Ak zistíte, že nejakú transakciu vykonávate so závislou osobou podľa zákona o dani z príjmov, vznikajú vám ďalšie povinnosti.

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Najdôležitejšou povinnosťou podnikateľov, ktorí vykonávajú transakcie so závislými osobami, je vedenie transferovej dokumentácie, ktorej obsahom je popis tvorby ceny v takýchto transakciách. To znamená, že ak spoločnosť vystaví faktúru za prenájom kancelárie na závislú osobu, musí takúto transakciu zdokumentovať. Popis transakcie závisí od toho, ktorý typ transferovej dokumentácie je povinný podnikateľ viesť. Rozoznávame 3 typy transferovej dokumentácie:

 • skrátená,
 • základná,
 • úplná.

Dobrou správou je, že skrátený typ transferovej dokumentácie je postačujúcou verziou pre väčšinu malých spoločnosti a živnostníkov. Taký typ dokumentácie má zvyčajne pár strán a len sumarizuje vykonané transakcie so závislými osobami. Ak sa už bavíme o vyšších typoch, práca je náročnejšia a cena za vypracovanie sa môže pohybovať aj v tisícoch eur.

Podstata je však vždy rovnaká. Opísať a zdôvodniť tvorbu ceny medzi závislými osobami. Následne podporiť nastavenie ceny porovnaním cien v podobných transakciách medzi nezávislými osobami.

Tipy na záver

 1. Ak vykonávate v rámci vášho biznisu obchody aj so závislými osobami, musíte viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu.
 2. Čím viac informácií k tvorbe ceny v dokumentácii uvediete, tým väčšiu šancu máte uspieť v prípadnom spore s daňovým úradom.
 3. V prípade nedodania transferovej dokumentácie hrozí vysoká pokuta.
 4. Ak správca dane dodaní rozdiel kvôli nesprávnemu použitiu cien a dokáže úmysel takto konať, hrozí vám dvojnásobná pokuta.
 5. Nastavte ceny medzi závislými osobami na trhovom princípe a pripravte si dobré argumenty v prípade daňovej kontroly.
Facebook Comments