Vstupný poplatok 0% pri investovaní – v čom je háčik?

Mamička Anna sa rozhodne svojmu dieťaťu pravidelne sporiť. Vzhľadom na svoje príjmy a finančnú disciplínu vie bábätku odložiť bokom 100€. Ak sa nič zlého nestane, bude mu takto, so železnou pravidelnosťou sporiť najbližších 25 rokov.

Anna, ako každá mama, chce dieťaťu iba dobre. Pred samotnou realizáciou investície si preto urobí prieskum trhu. Nachádza XYZ poskytovateľov všakovakých detských investičných aj neinvestičných sporení s rôznymi parametrami. Pretože je Anna šikovná, ale najmä pre jednoduchosť tohto článku, si zo všetkých riešení do finálneho porovnania vyberá tieto dve:

  • Produkt A: Investovanie prostredníctvom svojej kamennej banky s týmito parametrami:
    • vstupný poplatok 0%,
    • priebežný poplatok 2,0% p.a.
  • Produkt B: Investovanie cez investičnú spoločnosť odporúčanú finančným poradcom s týmito parametrami:
    • vstupný poplatok 3%,
    • priebežný poplatok 0,8% p.a.

Ak nezohľadňujeme výšku vstupného a priebežného poplatku, tak sa obom sporeniam historicky darilo rovnako. Ich priemerná brutto výkonnosť za ostatné roky bola 8,8% p.a. Ktoré riešenie by si mala Anna vybrať a prečo?

Pre rozuzlenie rébusu bude potrebné oprášiť MS Excel, prípadne pomôže aj investičná kalkulačka.

Vstupný poplatok pri dlhodobej investícii

Vstupný poplatok uhradený vopred
Stav investičného účtu 0% 3% Rozdiel 
(A) (B) (B) – (A)
10 r. 18.417 € 17.517 € -900 €
15 r. 34.835 € 33.935 € -900 €
20 r. 59.295 € 58.395 € -900 €
25 r. 95.737 € 94.837 € -900 €

Ak Anna uhradí vstupný poplatok vo výške 3% ešte pred samotným začatím investovania, tak sa jej budúca hodnota investičného účtu zníži o sumu zaplateného vstupného poplatku. Rozdiel v konečných hodnotách investičného účtu medzi možnosťou A a B je ľahko vyčísliteľný = 900 €.

Pre objektívnosť je potrebné povedať, že ak by vstupný poplatok nebol a sumu 900 € by sme jednorazovo zainvestovali na 25 rokov, tak pri priemernom výnose 8% p.a získame dodatočný zisk vo výške 5.264 €. Túto sumu môžeme označiť ako ušlý zisk.

Priebežný poplatok pri dlhodobej investícii

Priebežný poplatok
 Stav investičného účtu 2,0% p.a. 0,8% p.a.  Rozdiel
(A) (B) (B) – (A)
10 r. 17.216 € 18.417 € +1.201 €
15 r. 31.327 € 34.835 € +3.508 €
20 r. 51.134 € 59.295 € +8.161 €
25 r. 78.934 € 95.737 € +16.803 €

Ak Anna bude v investícii B platiť každoročne z objemu investície priebežný poplatok, ktorý bude o 1,2% p.a. nižší ako v investícii A, jej stav investičného účtu bude na konci o 16.803€ vyšší.

Ako ste si už stihli všimnúť, pri dlhodobom investovaní je priebežný poplatok najdôležitejší a pri konečnej hodnote investičného účtu hraje prvé husle. Napriek ušlému zisku sa v tomto porovnaní viac oplatí investovať do produktu B. A to aj napriek faktu, že obsahuje vstupný poplatok.

Ak chcete dlhodobo investovať samozrejme nestačí porovnávať iba zopár parametrov investičného produktu ale vždy je potrebné urobiť komplexné a čo najobjektívnejšie porovnanie. A aby toho nebolo málo, rozdiely v investovaní už nie sú iba v poplatkoch ale aj v daňovom zaťažení, keďže dnes už existujú aj investície oslobodené od dane.

Facebook Comments