Vždy platí to, čo je v zmluvných podmienkach, nie to, čo hovorí predajca!

Stretli ste sa pri predaji životného poistenia so zavádzaním? Možno áno, len o tom neviete. Dnes sa už predajcovia neštítia povedať čokoľvek, len aby vás donútili zmluvu podpísať. O misselingu som písal minule, najnovšie som sa stretol s argumentmi „bezvýlukovosti“ konkrétnej poisťovne.

Vraj z poistky dostanete plnenie vždy, bez výhrad a kryje vás vo všetkých situáciach. To, odkiaľ predajcovia čerpajú argumenty, či ich to učia na školeniach, alebo im to vzkriesi v hlavách samé, je pre mňa záhada, no zdrojom argumentov rozhodne nebudú zmluvné podmienky.

Aká je teda pravda?

Ak si s odpoveďou predajcu nie ste istí, tak nie je jednoduchšia cesta ako sa dopátrať správnej odpovede, ako si prečítať zmluvné podmienky. V konkrétnej poisťovni sú výluky nasledovné:

Poistenému nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie (alebo je poistné plnenie znížené) v súvislosti s udalosťami:

  • samovraždy alebo pokusu o ňu, alebo sebapoškodenia, alebo telesného poškodenia spôsobeného konaním inej osoby s vedomím poisteného, bez ohľadu na duševný stav poisteného
  • vojny (bez ohľadu na to či je vyhlásená alebo nevyhlásená), invázie, pôsobenia cudzích mocností, ozbrojeného konfliktu, občianskej vojny, revolúcie, vzbury, výnimočného stavu alebo stavu obliehania
  • výkonu profesionálnej športovej činnosti, vrátane prípravy, tréningov a súťaží
  • účasti na závodoch motorových prostriedkov na súši, vo vode a vo vzduchu, vrátane skúšobných jázd a tréningov. Táto výluka sa nevzťahuje na divákov nachádzajúcich sa v priestoroch vyhradených na sledovanie závodov.
  • ak poistná udalosť nastala z dôvodu riadenia motocykla s obsahom motora vyšším ako 125 ccm a poistený pri uzatváraní poistenia uviedol, že neriadi motocykle s takýmto obsahom
  • ak bola poistná udalosť ovplyvnená skutočnosťou, že poistený bol intoxikovaný alebo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj liekov, ktoré neboli poskytnuté na lekársky predpis alebo boli predávkované alebo neboli dodržané pokyny súvisiace s ich užívaním

Krátky výcuc výluk konkrétnej poisťovne hovorí niečo iné. Poisťovňa nechráni vždy, každá poistná zmluva každej poisťovne obsahuje výluky. Ak vám niekto tvrdí opak, tak nehovorí pravdu. Ak chcete vedieť pravdu, tak si ju môžete prečítať na poistných podmienkach poistnej zmluvy. Zástupca ktorejkoľvek poisťovne pri vybavovaní poistenia je povinný vám ich dať.

Ak podľa slov predajcu uzatvárate „bezvýlukové“ poistenie, tak vedzte že vždy platí to, čo je čierne na bielom, nie to, čo sa predáva cez úsmevy…

Facebook Comments