3 pravidlá investovania do ETF fondov

Bujará inflácia núti ľudí zamyslieť sa nad tým, kam vložiť svoje peniaze tak, aby sa zhodnocovali. Dnešné klasické sporiace produkty ako stavebné sporenie, vkladná knižka či termínované vklady neposkytujú dostatočne vysoký úrok. Jedinou racionálnou voľbou je investovanie.

Investovaním sa investor vzdáva časti svojho majetku s cieľom tento majetok do budúcna zhodnotiť a zinkasovať investičný zisk. Počas tejto doby investor podstupuje investičné riziko. Investovanie nemá byť o šťastí, práve naopak – má to byť vopred premyslený koncept, ktorý funguje podľa istých pravidiel – systému.

Investovanie je dlhodobá systematická činnosť, pojmom „investovanie“ v tomto článku myslím budovanie majetku, tvorbu kapitálu. Nemám teda na mysli krátkodobé-špekulatívne obchody, stock-picking, trading a už vôbec nie kryptomeny.

Pravidlo 1 – Diverzifikujte svoju investíciu

 „Nikdy nedávaje všetky vajíčka do jedného košíka.“, radí jeden z najúspešnejších investorov sveta – Warren Buffett.

Diverzifikáciou poklesne rizikovosť vašej investície, čo znázorňuje obrázok nižšie. S narastajúcim počtom akcií (stocks) vo vašom portfóliu klesá rizikovosť – štandardná odchýlka (standard deviation). Investičné portfólia, ktoré klientom vytváram ja, sú tvorené zo stovák či tisícok akcií, pretože najčastejšie využívam „balíky“ akcií – ETF fondy.

Ako vplýva počet akcií v portfóliu na rizikovosť, Zdroj: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022

Už samotné ETF fondy predstavujú značnú diverzifikáciu. Pri vytváraní komplexného portfólia však dbám aj na to, aby sa vaša investícia nesústredila iba na jeden druh aktív, či jeden sektor. Do výsledného investičného portfólia potom zahŕňam aj typologicky odlišné ETF:

  • Typ – Akciové ETF, Dlhopisové ETF, Peňažné ETF, Komoditné ETC, …
  • Geografická pôsobnosť – napríklad Emerging markets ETF, Developed Markets ETF, Frontier Markets ETF, …
  • Odvetvie – Technologické ETF, Realitné ETF, Consumer staples ETF, Gaming-industry ETF, …
  • Štruktúra – Small-cap ETF, Mid-cap ETF, Big-cap ETF

Finančné trhy sú živý organizmus, každý rok z pohľadu výkonnosti vyhráva niečo iné, čo znázorňuje obrázok nižšie.

Ročná výkonnosť kľúčových indexov – zoradené v poradí podľa výkonnosti, Zdroj: Callan Institute, Periodic Table of Investment Returns 2002–2021

Z dlhodobého hľadiska sa najlepšie darí akciovej triede aktív. Ak chcete investovať dlhodobo, nič nepokazíte tým, ak si vyberiete akciové ETF portólio. Aj toto portfólio je však potrebné diverzifikovať. Napríklad skombinujete ETF fondy ktoré obsahujú akcie firiem s veľkou ale aj malou trhovou kapitalizáciou. Prípadne vaše ETF portfólio bude mať geografickú variabilnosť, aby sa príliš nesústredilo iba na jednu časť sveta, kontinent či štát.

Pravidlo 2 – Dodržujte odporúčanú dobu investície

Investovanie je dlhodobá záležitosť, aj tá najkratšia investícia trvá aspoň 5 rokov. Akciové portfólia majú minimálny odporúčaný investičný horizont 10 a viac rokov. Preto je priam nezmysel pravidelne kontrolovať stav vášho investičného účtu, o to väčší, ak to robíte každý deň.

Predstavte si, že pečiete koláč. Vyťahovali by ste ho z rúry každých 10 sekúnd aby ste ho ochutnali? Vaša investícia, rovnako ako koláč, potrebuje čas! Želaný výsledok sa určite dostaví.

Rizikovosť vašej investície dramaticky klesá s dobou. Čím je investičný horizont dlhší, tým je riziko nedosiahnutia kladného výnosu menšie. Už po 5 rokoch je riziko straty veľmi malé, po 10 rokoch je prakticky nulové.

Disciplína a schopnosť potlačiť emócie sú vlastnosti, ktoré zdobia úspešných investorov. Investovanie vyžaduje trpezlivosť a dlhý čas. Napríklad investori, ktorí počas finančnej krízy v roku 2008 spanikárili a „exitli“ svoje investície, prišli v ďalšej dekáde o jeden z najväčších nárastov amerického akciového trhu v novodobej histórii.

Vývoj jednorazovej investície 10 000 USD v iShares Core S&P 500 ETF, Zdroj: ishares.com

Pravidlo 3 – čo najnižšie poplatky

Ak chcete zvýšiť efektivitu vašej investície, potrebujete znížiť náklady. ETF fondy sú ideálnym nástrojom, pretože pasívne kopírujú vybraný trhový index. Nákladovosť pasívnych portfólií je extrémne nízka, priebežné poplatky ETF fondov sa pohybujú rádovo v desatinách percent ročne. Lacnejší investičný nástroj ako sú ETF fondy by ste hľadali len márne.

K efektívnosti ETF fondov prispieva aj daňové oslobodenie v podmienkach SR. Ak ETF fond máte v držbe viac ako 1 rok, výnos z takejto investície je od dane oslobodený. Klasické podielové fondy dnes nedokážu konkurovať ETF fondom, pretože majú zhruba 2x vyššie priebežné poplatky a len málo z nich výkonnosťou prekoná trh. Výnos z podielových fondov tiež podlieha zrážkovej dani 19%.

Naše Profi Sporenie ETF má priebežné poplatky vo výške 0,8% p.a., bežne distribuované klasické podielové fondy majú priebežné poplatky 2,0% p.a. Rozdiel v priebežných poplatkoch činí celkovo 1,2% p.a. Tieto poplatky potom priamo ovplyvňujú čistú výkonnosť vašej investície a dosiahnutý finálny výsledok.

ETF fondy

Klasické podielové fondy

Doba sporenia:

35 rokov

35 rokov

Mesačný vklad:

71 €

71 €

Vklady za celé obdobie:

30 000 €

30 000 €

Čisté zhodnotenie:

8% p.a.

6,8% p.a.

Stav účtu na konci:

157 601 €

97 723 €

Rozdiel:

+ 59 878 €

Chcete svoje úspory ochrániť voči inflácii?
Kontaktujte nás, služby poskytujeme na celom Slovensku.

Chcem investovať

Facebook Comments