Ako nastaviť finančné produkty pri rastúcej inflácii?

Slovensko práve zažíva bujaré inflačné tempo. Medziročný nárast sa prejavil prakticky na cenách všetkých spotrebných tovarov a služieb. Po zdražovaní stavebných materiálov, predovšetkým ocele, reziva, polystyrénu, zdraželi aj energie či potraviny. Medziročné tempo inflácie je na Slovensku 5,1 %.

Nárast spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku

Potraviny a nealkoholické nápoje

+ 3,9 %

Alkoholické nápoje a tabak

+ 8,0 %

Odevy a obuv

+ 1,8 %

Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá

+ 3,5 %

Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti

+ 3,9 %

Zdravotníctvo

+ 1,2 %

Doprava

+ 14,0 %

Pošty a spoje

+ 6,4 %

Rekreácia a kultúra

+ 4,9 %

Vzdelávanie

+ 5,3 %

Reštaurácie a hotely

+ 12,2 %

Rozličné tovary a služby

+ 2,6 %

Spotrebiteľské ceny úhrnom

+ 5,1 %

(Zdroj: ŠÚSR, údaje platné k 10/2021)

Najvypuklejšie zdražovanie u nás zastihlo pohonné látky, ktoré majú potom priamy dopad na všetky odvetvia výroby z dôvodu drahšej logistiky:

Priemerné ceny pohonných látok v SR

Október 2020

Október 2021

Rozdiel v %

Benzín nat. 95

1,172 €

1,480 €

+ 26 %

Benzín nat. 98

1,363 €

1,676 €

+ 23 %

LPG

0,561 €

0,735 €

+ 31 %

Nafta

1,000 €

1,361 €

+ 36 %

CNG

1,048 € 1,267 €

+ 21 %

Nameraná medziročná miera inflácie v Eurozóne je najvyššia od roku 2008. Na zrýchľujúce tempo inflácie budú musieť zareagovať trhové úrokové sadzby, kde sa už v dohľadnej dobe očakáva ich vzostup. Nárast úrokových sadzieb sa bude týkať ako vkladových produktov – sporiace účty, stavebné sporenia, termínované vklady, tak aj úverových produktov – hypoték, spotrebiteľských a iných úverov.

Vysoká inflácia škodí úsporám

Na rastúcu infláciu najviac doplácajú domácnosti, ktoré držia veľký objem voľných prostriedkov na bezúročných miestach – či už doma alebo na bežnom účte. Ak máte svoje úspory uložené na termínovaných vkladoch, konzervatívnych dlhopisových či realitných fondoch v banke, ste na tom o niečo lepšie, avšak tento rok výnos z vašej investície nemá šancu poraziť inflačné tempo. Síce ste svoje úspory číselne zhodnotili ale vďaka rýchlejšiemu tempu zdražovania si dokážete za ne kúpiť menej tovarov. V takomto prípade hovoríme o reálnom znehodnotení úspor.

Ak by vyššie tempo inflácie trvalo dlhšie obdobie, sporitelia by mohli reálne prísť o veľkú časť svojich úspor v dôsledku inflácie. Ich peniaze by totiž stratili na kúpyschopnosti. Odporúčaním, a to aj pre konzervatívnejších investorov, ktorí budú sporiť dlhodobo, je prostriedky investovať do akcií a akciových fondov. Investovanie sa tak stane rizikovejším a je nutné akceptovať vyššiu mieru kolísania ceny, avšak z dlhodobého hľadiska má takéto investovanie najlepšie predpoklady dosahovať reálne zhodnotenie úspor.

Porovnanie výkonnosti niektorých vkladových, sporiacich a investičných produktov
(údaje platné k 10/2021)

Privatbanka – 5 ročný TV

Termínovaný vklad

+ 0,90 % p.a.

365 Bank – Syslenie

Sporenie

+ 3,65 % p.a.

365 Invest – Realitný fond

Špeciálny fond nehnuteľn.

+ 2,76 % p.a. *

IAD Investments – Prvý realitný fond

Špeciálny fond nehnuteľn.

+ 3,48 % p.a. *

Amundi Rytmus S5+ Defenzívne

Dlhopisové portfólio

+ 3,89 % p.a. *

Amundi Rytmus S7+ Vyvážené

Zmiešané portfólio

+ 4,49 % p.a. *

Amundi Rytmus S10+ Akciové hodnotové

Akciové portfólio

+ 9,01 % p.a. *

Amundi Rytmus S15+ Akciové rastové

Akciové portfólio

+ 12,64 % p.a. *

BlackRock iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Akciové ETF

+ 13,05 % p.a. *

BlackRock iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Akciové ETF

+ 15,74 % p.a. *

* Priemerný ročný výnos za posledných 5 rokov 

Rastúca inflácia hraje v prospech dlžníkov

Banke inflácia škodí. Ak je napríklad úroková sadzba hypotéky 1% ročne a inflácia je 5%, dá sa povedať, že banka medziročne prerobila 4%. Vysoká inflácia teda praje dlžníkom banky.

Tento, z pohľadu bánk, neželaný scenár si dobre uvedomili v susednom Česku. Česká národná banka zdvihla sadzbu najviac od roku 1997! Ba čo viac, banka je z dôvodu inflácie pripravená sadzbu naďalej zvyšovať.

Naše banky aktuálne využívajú veľmi benevolentnú politiku Európskej centrálnej banky. ECB udržuje hladinu nízkych sadzieb predovšetkým z dôvodu pandémie. Tlak na zvyšovanie sadzieb v ECB je čoraz silnejší. Pokojne môže prísť k nárastu sadzieb aj u nás. A to už v rokoch 2022 – 2023.

Čo to potom spraví s našimi hypotékami? Pozrime sa na porovnanie aktuálnej „úrokovej anomálie“ u nás so stavom v ČR. Porovnanie je pre hypotéku 100.000€ a splatnosť 30r.

Sadzba 1,00 %, 5 ročný FIX – Aktuálny stav SR

mesiac

istina

splátka úrok

splátka istiny

1.

100.000 €

321,64 €

83,33 €

238,31 €

2.

99.762 €

321,64 €

83,13 €

238,50 €

3.

99.523 €

321,64 €

82,94 €

238,70 €

4.

99.285 €

321,64 €

82,74 €

238,90 €

5.

99.046 €

321,64 €

82,54 €

239,10 €

6.

98.806 €

321,64 €

82,34 €

239,30 €

7.

98.567 €

321,64 €

82,14 €

239,50 €

8.

98.328 €

321,64 €

81,94 €

239,70 €

9.

98.088 €

321,64 €

81,74 €

239,90 €

10.

97.848 €

321,64 €

81,54 €

240,10 €

11.

97.608 €

321,64 €

81,34 €

240,30 €

12.

97.368 €

321,64 €

81,14 €

240,50 €

Spolu:

987 €

 

Sadzba 2,50 %, 5 ročný FIX – Aktuálny stav ČR

mesiac

istina

splátka

úrok

splátka istiny

1.

100.000 €

395,12 €

208,33 €

186,79 €

2.

99.813 €

395,12 €

207,94 €

187,18 €

3.

99.626 €

395,12 €

207,55 €

187,57 €

4.

99.439 €

395,12 €

207,16 €

187,96 €

5.

99.251 €

395,12 €

206,77 €

188,35 €

6.

99.062 €

395,12 €

206,38 €

188,74 €

7.

98.873 €

395,12 €

205,99 €

189,13 €

8.

98.684 €

395,12 €

205,59 €

189,53 €

9.

98.495 €

395,12 €

205,20 €

189,92 €

10.

98.305 €

395,12 €

204,80 €

190,32 €

11.

98.114 €

395,12 €

204,41 €

190,72 €

12.

97.924 €

395,12 €

204,01 €

191,11 €

Spolu:

2.474 €

 

S infláciou zákonite prichádza aj nárast trhových úrokových sadzieb. Ak sa scenáre z Česka zopakujú aj u nás, bude lepšie byť pripravený voči nárastom úrokovej sadzby. Nárast sadzby znamená aj nárast zaplatených úrokov banke. Logika veci káže aktuálnu priaznivú úrokovú sadzbu zafixovať na čo najdlhšie obdobie.

Z aktuálnych ponúk bánk je najzaujímavejšou tá od ČSOB banky, kde je možné získať sadzbu 0,99 % p.a. na 10 ročný FIX. Otázka je, či táto ponuka bude k dispozícii ešte aj v novom roku…

Facebook Comments