Ako sa darilo II. pilieru v roku 2020?

Niekoľko rýchlych faktov o starobnom dôchodkovom sporení platných ku koncu roka 2020:

  • objem majetku sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 10 336 638 299 €
  • v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných až 69% úspor
  • na dôchodok si v druhom pilieri sporí 1 643 398 sporiteľov, čo je viac ako 50% ekonomicky aktívnej populácie Slovenska
  • na súkromných účtoch sporiteľov počas roka 2020 pribudla viac ako 1 miliarda €
  • 16 zo 17 fondov druhého piliera sporiteľom prinieslo v roku 2020 pozitívne zhodnotenie a to napriek pandémii a cenovému šoku z marca 2020
  • v roku 2020 vstúpilo do druhého piliera 66 684 sporiteľov.

Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v roku 2021 rozdeľujú v pomere: 12,75 percenta na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 percenta  na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Trhový podiel jednotlivých DSS podľa počtu sporiteľov (Stav k 1.1.2021)

Prehľadné porovnanie výkonnosti fondov 2. piliera (Stav k 31.12.2020)

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005 +2,30% +1,84% +1,67% +2,71% +2,74%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 +0,93% +1,34% +1,05% +2,71%

+4,82%

 

Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005 +3,18% +2,85%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 +1,43%

+2,95%

 

Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.3.2005

+3,64% +4,27% +2,82% +3,24%

+2,86%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019

+2,26% +4,16% +3,05% +2,16%

+14,30%

 

Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali Allianz DSS AXA DSS NN EURO NN GLOBAL

DSS Poštovej Banky

výkonnosť od vzniku DF p.a.

4.4.2012 +9,52% +10,01% +6,99% +9,52%

+7,68%

výkonnosť od dátumu 31.12.2019 +4,42% +4,36% -3,97% +2,67%

+0,88%

A čo vy? Už si tiež sporíte v druhom pilieri? Poznáte jeho výhody aj nevýhody? Čítajte viac na: Výhody a nevýhody 2. piliera


Zdroj: jednotlivé DSS a tlačová správa ADSS

Facebook Comments