zivotne-poistenie

Ako v rodine ušetriť výdavky za životné poistenie?

Ušetriť na životnom poistení sa dá, najmä ak je vaša rodina mnohočlenná. Niektoré poisťovne dokonca umožňujú hromadne poistiť až 9 osôb a získať tak výraznú zľavu za životné poistenie ako aj dodatočné bonusové krytie zdarma. Navyše sa takto šetria administratívne náklady za správu viacerých poistných zmlúv.

Komplexné rizikové životné poistenie pre celú rodinu

Výška pravidelnej mesačnej platby za poistné umožňuje získať dodatočnú zľavu z poistného. Niektoré poisťovne sú ochotné ísť do zľavy až 25%. Ak ste štvorčlenná rodina, tak v ideálnom riešení môžte jedného člena poistiť zdarma.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje cenotvorbu konkrétnej poisťovne pre komplexné rizikové životné poistenie:

Mesačná platba

Zľava

do 20€

0%
od 20€ do 40€

15%

nad 40€

25%

V tejto poisťovni tiež platí, že čím je mesačná platba vyššia, tým sa uplatňuje vyššia zľava z poistného a zároveň je možné získať bonus – navýšenie poistnej sumy zdarma na tieto pripoistenia:

Mesačná platba

Bonusové krytie

do 50€

0%

od 50€ do 70€

10%

od 70€ do 90€

20%

nad 90€

30%

Ušetrené výdavky za životné poistenie v praxi

Príklad: Bežná slovenská 4-členná rodina chce životné poistenie. Obaja rodičia sú vo veku 30 rokov a pracujú v administratíve. Majú dve deti, staršie má 4 roky a mladšie 2. Deti ako aj rodičia sú zdraví, bez vážnych diagnóz a zdravotných komplikácií. Tiež okrem bežných rekreačných športov ako beh a cyklistika sa nevenujú ničomu na profesionálnej úrovni. Rodičia sú poistení do maximálneho možného veku deťom poistenie funguje do dovŕšenia veku 18 rokov.

Šikovný poradca im poradí, poistenie dojednať na jednu poistnú zmluvu. Koľko teda ušetria?

Poistenie rizík

Poistenie pre potreby modelového výpočtu bude kryť tieto riziká:

Rodičia

Deti

Riziko

Poistná suma

Smrť

10 000 € 1 660 €

Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu s progresívnym plnením

26 000 € 13 000 €

Invalidita od 40% s jednorázovou výplatou

10 000 €

Balíček kritických ochorení 13 000 €

6 500 €

PN od 29. dňa 7 € / deň

Cenová ponuka

No a nasledujúca cenová ponuka zohľadňuje koľko by platili za poistenie v prípade, že by si ho dojdnali pre všetky osoby osobitne a keď si ho dojednajú na jednú zmluvu hromadne, ako im radí poradca.

Osobitne Hromadne

Rodič 1

37,28 € 71,53 €

Rodič 2

37,28 €

Dieťa 1

3,61 €

Dieťa 2

3,61 €

Cena spolu: 81,78 €

71,53 €

Rozdiel v cene :

10,25 €

Rozdiel v cene v %

13%

V modelovom príklade sa na poistnom ušetrilo 13%, pretože bonusové krytie ako aj dodatočné zľavy z poistného okresali cenu nadol. Zlúčiť zmluvy do jednej sa v tomto prípade oplatilo.

Kedy nie je vhodné poistiť viacerých členov v jednej poisťovni na jednej hromadnej zmluve?

Zlučovať zmluvy do jednej nie je vhodný nápad ak jeden alebo viacerí členovia:

  • majú špecifické zdravotné komplikácie a diagnózy
  • sa venujú rizikovým alebo profesionálnym športom
  • vykonávajú špecifické povolanie

Zlý zdravotný stav, či rizikové povolanie môže znamenať, že konkrétna poisťovňa odmietne jednej z osôb poistiť niektoré pripoistenia alebo ich poistí drahšie ako iná. V tomto prípade by bolo vhodné jedného člena poistiť individuálne a nezahŕňať ho do komplexného riešenia.

Facebook Comments