Elektronické vyžiadanie akceptačného listu pri zmene DSS

Finančné inštitúcie neustále menia ponuku svojich finančných produktov. Výnimkou nie sú ani dôchodcovské správcovské spoločnosti tzv. DSS, ktoré ponúkajú starobné dôchodkové sporenie (II. pilier). Výsledkom je, že v ponuke DSS pribúdajú nové dôchodkové fondy, ktoré môžu byť vhodnejšie pre väčšinu sporiteľov.

Žiaľ, ponuka dôchodkových fondov, v niektorých DSS je obmedzená a nezahŕňa všetky typy dôchodkových fondov. Ak už ste sporiteľmi, v niektorej z týchto spoločností a vaším preferenciám a rizikovému profilu zodpovedá dôchodkový fond, ktorý daná spoločnosť nemá v ponuke, je načase uvažovať o zmene dôchodcovskej správcovskej spoločnosti.

Zmena DSS si vyžaduje niekoľko krokov. Jedným z nich je povinnosť priložiť k novej zmluve o  starobnom dôchodkovom sporení originál akceptačného listu, ktorý vydáva na vyžiadanie klienta Sociálna poisťovňa. Akceptačný list si môžete štandardne vyžiadať na počkanie na pobočke Sociálnej poisťovne. Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace bezpečnostné opatrenia však mali dopad aj na jej činnosť. V marci 2020 preto prijala Sociálna poisťovňa preventívne opatrenie, ktorým dočasne pozastavila výdaj akceptačných listov na jej pobočkách.

V súčasnosti sa Sociálna poisťovňa riadi „covid semaforom“ a osobné vyžiadanie akceptačného listu je možné len v pobočkách označených zelenou farbou. Akú farbu covid semafóru má pobočka Sociálnej poisťovne v mieste vášho bydliska nájdete na stránke sociálnej poisťovne tu: Sociálna poisťovňa – covid semafór

Dnes (28.3.2021) nie je žiadna pobočka označená zelenou farbou. Osobné požiadanie o výdaj akceptačného listu bolo preto nahradené elektronickou žiadosťou o výdaj akceptačného listu, ktorú je možné podať cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk. Nie každý sa ale vyzná v tomto procese, preto v nasledujúcich riadkoch ozrejmíme postup.

Ako elektronicky požiadať o akceptačný list zo Sociálnej poisťovne (pre zmenu DSS)?

Vyžiadanie si akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne si vyžaduje niekoľko náležitostí:

  • mať aktivovaný občianky preukaz s elektronickým čipom (eID)
  • mať aktivované certifikáty pre elektronicky podpis
  • mať aktivovanú elektronickú schránku
  • mať čítačku (eID) občianskeho preukazu

Potom stačí postupovať podľa návodu v deviatich krokoch

1. Krok

V tomto kroku je potrebné pripojiť občiansky prekaz k PC prostredníctvom čítačky eID a následne ho aktivovať 6-ciferným BOK kódom cez aplikáciu Štart eID.

2. Krok

Prejdite na stránku www.slovensko.sk, následne sa prihláste na portál.

3. Krok

Po kliknutí na „Prihlásiť sa na portál“ je potrebné prihlásiť sa so slovenským občianskym preukazom.

4. Krok

Zadajte Váš BOK kód a kliknite na „Ďalej“

5. Krok

Následne je potrebné zvoliť aký subjekt chcete zastupovať. Tu je potrebné zvoliť vás ako fyzickú osobu a prihlásiť sa.

6. Krok

Po prihlásení je potrebné prejsť na možnosť „Všeobecná agenda“.

7. Krok

Následne je potrebné v časti „Zvoľte poskytovateľa služby“ vyhľadať Sociálnu poisťovňu a potom kliknúť na „Prejsť na službu“

8. Krok

Následne budete presmerovaný na Elektronický dokument, prostredníctvom ktorého požiadate o vydanie akceptačného listu.

Tu je potrebné vypísať predmet žiadosti a vypísať samotnú žiadosť. Následne skontrolujte dokument, či obsahuje všetky náležitosti cez tlačidlo „skontrolovať“. Ak kontrola žiadosti je v poriadku, môžete podpísať dokument. Aplikácia Štart eID Vás následne vyzve na zadanie Vášho BOK kódu a následne KEP kódu. Po ich zadaní môžete dokument podpísať. Po podpise môžete žiadosť odoslať kliknutí na tlačidlo „Odoslať“.

9. Krok

Po odoslaní žiadosti Vám bude akceptačný list zaslaný do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk.

Facebook Comments