Hypotéka pre mladých bude v 4. kvartáli roku 2017 dostupnejšia

Od 1. októbra roku 2017 sa príjmová hranica, pre získanie hypotéky pre mladých navýši na úroveň 1227,20€. To je o 61€ viac, ako je súčasná hranica.

Pred 1.10.2017 bol príjmový strop pre žiadateľov o úver pre mladých nastavený na hrubý príjem do 1166,1 eur  resp. dvojnásobok tejto sumy, ak žiadatelia boli dvaja.

Novým príjmovým stropom je suma 1227,20 eur a v prípade 2 žiadateľov nesmie súčet príjmov presiahnuť sumu 2454,40 eurHranica hrubého príjmu na získanie štátneho príspevku pre mladých sa teda zvýši a hypotéky pre mladých tak budú dostupnejšie.


DÔLEŽITÉ: Príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých bude od 1.10.2017 na úrovni 1227,20 eur


Ak žiadatelia chcú úver pre mladých, tak nesmú v deň podávania žiadosti prekročiť vek 35 rokov. Štátna podpora pre mladých je stále v nezmenenej výške a teda úroková sadzba úverov pre mladých sa znižuje o 3% a to na prvých 5 rokov z úveru, ktorého maximálna výška je 50 000 eur. Účelom takéhoto úveru so zvýhodnenou sadzbou musí by kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Pozor! Zmena pri hypotekárnych úveroch pre mladých od roku 2018

Od januára 2018 sa bude štátny príspevok prideľovať novou formou – prostredníctvom daňového bonusu, ktorý si budú môcť klienti odrátať v daňovom priznaní. Takáto podpora bývania bude nižšia ako je tomu teraz. Preto ak chcete úver so štátnym príspevkom pre mladých, je na mieste sa poponáhľať a požiadať oň ešte v roku 2017. 

Osobitne som tomu venoval článok aj s prepočtami: Mladí pozor! Hypotéka sa od roku 2018 zmení…

Facebook Comments