Koronavírus COVID-19 – ktoré životné poistenie ho kryje?

Nový koronavírus sa z ďalekej Ázie presunul na starý kontinent a najbližšie mesiace bude záťažovým testom nášho zdravotného systému. Každý, kto sa nespoliehal iba na základnú zdravotnú starostlivosť štátu, pravdepodobne chce vedieť, či ho jeho komerčné rizikové životné poistenie bude kryť aj v tomto prípade. Preto sme vám sprehľadnili krytie infekčného ochorenia COVID-19 v rizikovom životnom poistení.

V súvislosti s novým infekčným ochorením je plnenie z komerčných poisťovní možné čerpať v prípade týchto pripoistení:

  • poistenie pre prípad smrti
  • poistenie pre prípad invalidity
  • poistenie pre prípad práceneschopnosti (PN)
  • poistenie pre prípad hospitalizácie
  • poistenie pre prípad ošetrovania člena rodiny (OČR)
  • poistenie v prípade závažného ochorenia (kritickej choroby)

Plnenie z pripoistenia PN a hospitalizácie – stanovená diagnóza COVID-19

Poisťovňa a rizikové ŽP

Plnenie hospitalizácie a PN

Allianz – Šťastný život

Áno

Axa – ActiveLife

Áno

ČSOB – Vital

Áno

Generali – La Vita

Áno

NN – Partner

Áno

Uniqa – Uniqát

Áno

Wüstenrot – W-Komplex

Nie*

Plnenie z pripoistenia závažných ochorení (kritických chorôb)

Poisťovňa a rizikové ŽP

Plnenie závažných ochorení

Ochorenie

Allianz – Šťastný život

Áno

Konečné štádium pľúcneho ochorenia

Axa – ActiveLife

Áno

Choroba pľúc v konečnom štádiu

ČSOB – Vital

Áno

Ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť, Pľúcna artériová hypertenzia

Generali – La Vita

Áno

Primárna pľúcna hypertenzia, Choroba pľúc v konečnom štádiu

NN – Partner

Áno

Primárna pľúcna hypertenzia, Ťažké zlyhávanie pľúc

Uniqa – Uniqát

Áno

Nezvratné zlyhanie funkcie pľúc

Wüstenrot – W-Komplex

Nie*

*epidémia vo výlukách

Nové rizikové životné poistenie – pozor na čakacie doby!

Ak sa chystáte uzatvoriť nové životné poistenie, tak sa nespoliehajte na to, že vás poisťovňa bude v prípade infekčného ochorenia chrániť hneď od prvého dňa. Všeobecné poistné podmienky obsahujú čakacie doby. Sú to spravidla prvé mesiace, kedy sa na vás krytie ešte nevzťahuje. Životné poistenie vám viem uzatvoriť aj diaľkovo elektronicky bez nutnosti osobného kontaktu.

Porovnanie čakacích dôb jednotlivých pripoistení v rôznych poisťovniach

 Poisťovňa

Smrť Invalidita Závažné ochorenie Práceneschopnosť Hospitalizácia

OČR

Allianz

0

24 mes. 6 mes. 2 mes. 2 mes.

Axa

0

18 mes. 3 mes. 3 mes. 3 mes.

ČSOB

0

24 mes. 6 mes. 3 mes. 3 mes.

Generali

0

18 mes. 4 mes. 3 mes. 3 mes.

3 mes.

NN

0

18 mes. 3 mes. 2 mes. 2 mes.

Uniqa

0

12 mes. 3 mes. 3 mes. 3 mes.

Wüstenrot

0

18 mes. 5 mes. 2 mes. 2 mes.

Pevne veríme, že životné poistenie v súvislosti s novou infekčnou chorobou nebudete nikdy potrebovať…


P.S.: Za prehľad ďakujeme analytickému oddeleniu spoločnosti Finportal, a.s.

Facebook Comments