Trvalé následky úrazu v životnom poistení

Ak chcete na životnom poistení zarobiť, tak životnému poisteniu nerozumiete. Životné poistenie slúži na vykrytie finančných strát, ktoré zapríčiní váš zlý zdravotný stav, choroba, znížená pracovná schopnosť (invalidita), úraz alebo smrť. Ak ste si životné poistenie uzatvárali v predstave, že pri každom malom úraze z poisťovne vytiahnete ťažké tisíce, tak na to čím skôr zabudnite.

Pri poistení určite nie je dobré poisťovať všetko a najmä nie tie riziká, ktoré vaša peňaženka hravo zvládne. Ak vám napríklad 2 týždne vymeškané v práci (malý úraz, PN) nenabúrajú finančný rozpočet, tak si za denné odškodné drobných úrazov alebo krátkodobú PN v poistke priplácate úplne zbytočne.

Životné poistenie je komplexný finančný produkt vyskladaný z viacerých pripoistení. Niektoré pripoistenia sú zamerané na choroby:

 • Kritické ochorenia (napr. rakovina, infarkt, mozgová príhoda)
 • Hospitalizácia dôsledkom choroby

,pri iných je zase poisťovňa povinná vyplatiť peniaze ak dôjde k úrazu:

 • Smrť následkom úrazu
 • Denné odškodné za liečbu úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Úrazová hospitalizácia
 • Zlomeniny
 • Popáleniny

A aby toho nebolo málo, tak životné poistenie má aj pripoistenia, ktoré kryjú dôsledok úrazu alebo choroby:

 • Pripoistenie pracovnej neschopnosti
 • Smrť
 • Invalidita
 • Chirurgický zákrok
 • Ošetrovné
 • Sirotský dôchodok

Výber správnych pripoistení v životnom poistení je presne tá záležitosť, pri ktorej je lepšie obrátiť sa na odborníka. Ten by mal vedieť určiť prioritu konkrétneho pripoistenia a nastaviť aj dostatočne vysokú poistnú sumu.

Trvalé následky úrazu – mať alebo nemať?

Odpovedzte si sami, či úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie, môže napríklad znemožniť poškodenému po zvyšok života vykonávať plnohodnotné zamestnanie.

Pád z rebríka, autonehoda, alebo aj pošmyknutie na neupravenom chodníku sa môže s poškodeným tiahnuť po celý zvyšok života. S ťažkým úrazom bývajú spojené aj výdavky na lieky, ošetrovateľov, návštevy nemocnice, odstránenie bariér v obydlí,… a ruka v ruke s tým žiaľ ide aj strata plnohodnotného zárobku.

Spôsobia tieto situácie vo vašom rozpočte dieru? Ak áno, tak pripoistenie trvalých následkov úrazu by vo vašom životnom poistení nemalo chýbať.

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Trvalé následky úrazu ako samostatné pripoistenie môžu mať viacero rôznych variant. Ako príklad môžem použiť nemenovanú poisťovňu, ktorá vo svojom rizikovom životnom poistení ponúka na výber z viacerých rôznych taríf (pre jednoduchosť neuvádzam všetky):

 • A) Trvalé telesné poškodenie úrazom s progresívnym plnením do 400 %
 • B) Trvalé telesné poškodenie úrazom s progresívnym plnením do 500 %
 • C) Trvalé telesné poškodenie úrazom s progresívnym plnením do 700 %

Aby ste princíp fungovania a rozdiely týchto pripoistení lepšie pochopili, tak vám pomôžem takýmto grafom:

Porovnanie plnenia z pripoistenia trvalých následkov úrazu

 • Vodorovná os X znázorňuje závažnosť telesného poškodenia vyjadrenú v percentách, vyššie percento znamená ťažší trvalý následok úrazu (väčšie poškodenie tela)
 • Zvislá os Y predstavuje plnenie poisťovne vo vzťahu k poistnej sume

Príklad: Poistná suma je 10 000€. Aké bude plnenie z poisťovne vyjadrené v eurách pri rôznom poškodení tela v 3 rôznych tarifách znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Poistné plnenie z pri rôznom telesnom poškodení úrazom

Telesné poškodenie

A) do 400 % B) do 500 %

C) do 700 %

5%

500 € 600 €

500 €

15%

1 500 € 2 200 €

1 500 €

30%

4 000 € 5 500 €

4 000 €

45%

8 500 € 10 700 €

8 500 €

60%

15 000 € 23 000 €

15 000 €

75%

22 500 € 31 200 €

22 500 €

90%

33 000 € 42 500 €

51 000 €

100%

40 000 € 50 000 €

70 000 €

 

Z tabuľky vyplýva, že najťažšie telesné poškodenie dôsledkom úrazu najlepšie kryje tarifa C (do 700 %). Tarifa B (do 500 %) zase kryje poisteného spomedzi všetkých taríf najlepšie pri poškodení tela v menšom rozsahu od 5% do cca 80%.

Záver

Každá poisťovňa ma na výber z viacerých životných poistení rôzneho druhu. Každé životné poistenie má na výber viacero pripoistení. No a aby toho nebolo málo, tak niektoré z poisťovní majú na výber ešte aj z viacerých taríf konkrétnych pripoistení. Strácate sa? Tak, predtým ako niečo podpíšete, sa raďte s ľuďmi zdatnými v problematike. 🙂

Facebook Comments