Medvedí trh a recesia je dobrá investičná príležitosť

Čo je medvedí trh? Všeobecne akceptovaným princípom je, že medvedí trh predstavuje minimálne 20%ný pokles hodnoty cenného papiera alebo indexu oproti jeho najvyššej hodnote za uplynulých 52 týždňov.

Čo je recesia? Recesia je obdobím dvoch po sebe idúcich štvrťrokov so záporným rastom HDP. Avšak jednou zo slabín tohto prístupu je, že musíte počkať až do zverejnenia údajov o HDP, aby bolo možné jasne určiť, či hospodárstvo je alebo nie je v recesii. HDP, tak ako ho poznáme, je ukazovateľom s oneskoreným vykazovaním a keď HDP signalizuje recesiu, my už o tom veľmi pravdepodobne vieme.

Prehľad medvedích trhov podľa indexu S&P 500

Rok

1968 1973 1987 2000 2008

Priemer

Obdobie rastu:

78 mes. 31 mes. 157 mes. 155 mes. 62 mes.

97 mes.

Obdobie poklesu:

17 mes. 21 mes. 3 mes. 31 mes. 17 mes.

18 mes.

Max. pokles:

-37% -79% -36% -44% -57%

-45%

Trvanie obnovy:

21 mes. 69 mes. 20 mes. 56 mes. 49 mes.

43 mes.

Zdroj obrázka: WEM Market Notes 04/2020

Je USA na sklonku recesie?

Historický vývoj cien indexu S&P 500; Zdroj obrázka: WEM Market Notes 04/2020

Od začiatku roka 2020 zaznamenávame pokles na akciových trhoch, ktorý by mohol viesť k recesii. Aj keď nie každý medvedí trh je sprevádzaný hospodárskou recesiou, šanca je vysoká. Namiesto používania HDP prístupu ako primárneho, avšak veľmi oneskoreného, nástroja na určenie recesie sa je možné zamerať na iné indikátory ekonomickej aktivity. Napríklad príjem, zamestnanosť, výroba a maloobchodné tržby. Trendy týchto základných ukazovateľov pomôžu identifikovať, či je recesia už za rohom.

Nižšie môžete vidieť vývoj amerického trhového indexu S&P 500 a počet registrovaných žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA a príjmy mimo sektoru poľnohospodárstva.

Zdroj obrázka: WEM Market Notes 04/2020

Zatiaľ čo obidve zverejnené čísla sú najhoršie v histórii, trh smeroval nahor. Možno už investori stanovili cenu podľa záporných čísiel. Podstatné je, že záporné hodnoty taktiež majú podporný vplyv na politikov, aby poskytovali ďalšie stimuly.


Na trhu aktuálne sledujeme iracionálny nárast ceny akciového indexu. Deje sa to napriek tomu, že o podporu v nezamestnanosti požiadalo v USA viac ľudí a tržby firiem poklesli. Pravdepodobne sme účastníkmi falošného dna a mierny nárast môže opäť vystriedať ešte masívnejší prepad indexu na nižšie cenové dno.


Prognóza budúceho vývoja

Očakávame, že pokles HDP sa bude valiť celou globálnou ekonomikou, až kým sa počet prípadov ochorenia nezníži. Pravdepodobne svetové hospodárstvo zažije historický pokles produkcie. Podľa našej prognózy to bude len druhý celosvetový pokles od druhej svetovej vojny a ôsma globálna recesia za uplynulé storočie.

Situácia, ktorej teraz čelíme sa líši od toho, čo sme zažili doteraz. Povaha krízy určuje samotný výsledok a spôsob, akým budeme konať, žiť a podnikať v nasledujúcich mesiacoch. Pokiaľ budeme pokračovať v splošťovaní krivky nových prípadov koronavírusu, očakávame, že rast HDP sa podarí dosiahnuť v 1. kvartáli 2021, pričom celosvetový HDP poklesne o dvojnásobok hodnoty ako počas globálnej finančnej krízy z roku 2008.

Kľúčové zistenia:

  • Medvedie trhy sú zriedkavé a relatívne krátkodobé
  • Dávajte si pozor na prílišný optimizmus a pesimizmus
  • Počas fáz poklesu sa trhy riadia emóciami
  • Neschopnosť trhu konať často poskytuje investičné príležitosti
  • Trhy majú tendenciu sa obnoviť

Tento článok je výsekom tých najdôležitejších informácii z aprílového vydania WEM Market Notes investičnej spoločnosti Wealth Effect Management poskytujúcej investičné služby aj na slovenskom trhu.

Facebook Comments