Na tieto daňové výhody nezabudnite v roku 2023

Koniec marca 2023 je šibeničným termínom pre podanie daňových priznaní. Pri dani z príjmov si preto nezabudnite spomenúť aj na daňové výhody finančných produktov, ktoré využívate. Vaša celková daň tak bude nižšia.

Daňovo zvýhodnené sú tieto finančné produkty:

  • Úver pre mladých – daňový bonus na zaplatené úroky
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – zníženie základu dane o príspevky sporiteľa

Úver pre mladých – daňový bonus na zaplatené úroky

Ak ste sa kvalifikovali na úver pre mladých čiže spĺňate všetky limity na vek, príjem a tiež účel úveru, máte nárok na vrátene polovice úrokov, ktoré ste zaplatili v roku 2022. Pri výpočte výšky zaplatených úrokov banka vychádza z istiny úveru maximálne 50 000 €. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úvere pre mladých je možné uplatniť iba na úvery uzatvorené po 31. decembri 2017. Predtým boli hypotéky pre mladých podporené zníženou úrokovou sadzbou.

Sumárny výpis zaplatených úrokov pre účely uplatnenia daňového bonusu banky svojim klientom posielajú buď poštou, alebo si ho nájdete v ebankingu ako dokument stiahnutie, prípadne vo svojej emailovej schránke. Banky vydávajú toto tlačivo bezplatne. Nezabudnite ho potom poslať aj svojmu účtovníkovi, ktorý má na starosti vaše daňové priznanie.

Ukážka: Potvrdenie o zaplatených úrokoch úveru pre mladých pre účely uplatnenia daňových výhod

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – zníženie základu dane o príspevky sporiteľa

Ak ste doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorili v roku 2014 alebo neskôr nezabudnite si uplatniť daňovú výhodu na zaplatené príspevky. Rovnako sa to týka zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorených pred rokom 2014 ak k zmluve bol neskôr podpísaný dodatok, čím ste akceptovali nové podmienky doplnkového dôchodkového sporenia. Váš základ dane sa zníži o sumu príspevkov, ktoré ste do doplnkového dôchodkového sporenia v roku 2022 zaslali. Maximálne však do výšky 180 € ročne.

Potvrdenie o zaslaných príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2022 je možné stiahnuť na webovom klientskom konte jednotlivých DDS. A niektoré DDS toto potvrdenie posielajú aj emailom, samozrejme všetko bezplatne.

Ukážka: Potvrdenie o prijatých platbách do DDS pre účely uplatnenia daňových výhod

„Deadline“ na podávanie daňových priznaní sa blíži. Nezabudnite si uplatniť všetky daňové výhody finančných produktov, na ktoré máte nárok. 😉

Facebook Comments