Prvá Penzijná teraz s akciou na investovanie bez vstupného poplatku

Nové: Akcia predlžená až do konca roka 2018

Prvá Penzijná správcovská spoločnosť ponúka časovo limitované investovanie so 100% zľavou zo vstupného poplatku. Akcia platí do 31. 12. 2018.

Investovanie v Prvej Penzijnej je možné už od týchto súm:

  • Prvá investícia: min. 500 €
  • Následná investícia: min. 50 €

Fondy sú podľa oficiálnej stránky Prvej Penzijnej prehľadne kategorizované do týchto 3 skupín:

Krátkodobé riešenie Strednodobé riešenie Dlhodobé riešenie
1 – 2 roky 3 – 4 roky 5 rokov
Určené začínajúcim investorom, ktorí  nemajú skúsenosti s investovaním do podielových fondov a sú ochotní akceptovať nízke až mierne riziko. Určené mierne pokročilým investorom, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie pri akceptovaní mierneho až stredného rizika. Určené pokročilým investorom, ktorí hľadajú dlhodobé investovanie prevažne do akcií s vysokým kapitálovým zhodnotením a sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika.

Investovať bez vstupného poplatku počas akcie je možné iba do týchto 6 vybraných otvorených podielových fondov:

Správcovský poplatok Vstupný poplatok  Výstupný poplatok Riešenie
Krátkodobý dlhopisový KORUNA 0,70% 0,25% 0,25% (do 1 roka) krátkodobé
Stabilný fond 1,00% 1,00% 1,00% (do 1 roka) krátkodobé
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ 1,50% 1,50% 1,50% (do 2 rokov) krátkodobé
KAPITÁLOVÝ FOND 1,50% 1,50% 1,00% (do 2 rokov) strednodobé
Office real estate fund 1,50% 1,50% 1,00% (do 2 rokov) strednodobé
Aktívny fond  1,50% 2,00% 1,50% (do 3 rokov) dlhodobé

Vstupný poplatok uvedený v tabuľke je bez zľavy. Počas časovo limitovanej akcie je vstupný poplatok samozrejme 0%. Neštandardným a nie celkom šťastným riešením je účtovanie výstupných poplatkov, ale tie sa investorov týkajú pri vystúpení z investície iba v prvých rokoch.

Porovnanie realitných fondov

Niektoré z fondov vznikli ešte len prednedávnom a spoločnosť ich prezentuje ako novinku. Z ponuky všetkých 6 fondov podliehajúcich akcií je asi najzaujímavejší fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f., ktorý spomedzi všetkých slovenských realitných fondov vedie veľkosťou majetku.

 NAV 6 mes. 1 rok 3 roky
AM SLSP Realitný fond 4,03 mil. -0,38% -4,54% -6,16% p.a.
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond 91,00 mil. 3,74% 4,44% 9,19% p.a.
IAD – Korunový realitný fond 6,25 mil. 1,87% 3,27%  –
IAD – Prvý realitný fond 154 mil. 1,93% 3,68% 3,58% p.a.
PP – KLM real estate fund 17, 59 mil. 2,91% 3,55%  –
PP – NÁŠ PRVÝ REALITNÝ 734,71 mil. 1,19% 2,76% 2,82% p.a.
PP – Office real estate fund 67,91 mil. 2,49%  –  –
TAM – Realitný Fond 283,80 mil. 1,53% 2,98% 3,16% p.a.

Výkonnostne, aspoň za posledné roky, je NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. žiaľ len šedý priemer avšak investor v ňom za posledné 3 roky dosiahol zhodnotenie nad mieru inflácie.

Pozn: Zdroj údajov pre porovnanie je SAAS, údaje k 28.9.2018

Facebook Comments