Ostávajú posledné 2 mesiace pre získanie štátnej prémie stavebného sporenia!

Dnes je len veľmi málo finančných produktov dotovaných štátom a stavebné sporenie je jeden z nich. Štát sporiteľom v stavebnom sporení prispieva štátnou prémiou. Tá je odvodená od výšky vkladov, ktoré sporiteľ v roku 2017 realizuje. Avšak maximálnu štátnu prémiu, ktorú môžete od štátu na stavebné sporenie získať je 66,39 eur.

Štátna prémia je neodmysliteľnou súčasťou stavebných sporení. Aj vďaka nej je stavebné sporenie ešte stále konkurencieschopné, pretože v súčasnosti je výška úroku stavebných sporení okolo 0,5% – 1% p.a.. čo nie je z pohľadu sporiteľov vôbec zaujímavé. A akoby toho ešte nebolo málo, tento úrok platí iba na prvých 6 rokov a neskôr sa automaticky zníži.

Stavebné sporenie na Slovensku ponúkajú 3 stavebné sporiteľne vo viacerých možných tarifách:

  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Pozor na viacero účtov stavebných sporení!

Štátna prémia za rok 2017 bude sporiteľom pridelená v roku 2018. Platí jedno, jednoduché pravidlo: štátnu prémiu môžete získať v danom roku iba raz. A prideľuje sa na rodné číslo sporiteľa. Ak teda budete vlastníkom viacerých účtov stavebných sporení, tak môžete o štátnu prémiu požiadať iba na jeden z nich. Ak omylom požiadate o prideľovanie štátnej prémia na viacero rôznych účtov stavebného sporenia naraz, tak vám nebude pridelená v danom roku vôbec.

Ako získať zo stavebného sporenia plnú štátnu prémiu?

Ak chcete získať plnú štátnu prémiu, tak musíte na účet stavebného sporenia v roku 2017 realizovať vklady, ktorých celkový súčet predstavuje sumu aspoň 1327,80€. Štátna prémia sa ráta z objemu vkladov, ktoré v danom roku zašlete.

Pre rok 2017 je štátna prémia 5% z vkladov, avšak stropom je suma 66,39 eur. Výška štátnej prémie ako aj objem vkladov, ktoré sú potrebné pre jej získanie sa každoročne mení. Štátna prémia je vypočítaná ako % z vkladov na účet stavebného sporenia.

Rok % z ročného vkladu Maximálna výška štátnej prémie Optimálny ročný vklad
2007 9,5 % 66,39 € 698,83 €
2008 12,5 % 66,39 € 531,10 €
2009 12,5 % 66,39 € 531,10 €
2010 12,5 % 66,39 € 531,10 €
2011 10,0 % 66,39 € 663,90 €
2012 10,0 % 66,39 € 663,90 €
2013 11,5 % 66,39 € 577,30 €
2014 8,5 % 66,39 € 781,06 €
2015 5,5 % 66,39 € 1 207,06 €
2016 5,0 % 66,39 € 1 327,80 €
2017 5,0 % 66,39 € 1 327,80 €

V minulosti boli podmienky pre získanie plnej štátnej prémie výrazne jednoduchšie, rokmi sa však nároky sprísnili.

statna-premia-stavebne-sporenie

Historický vývoj stavebného sporenia – vklad pre získanie plnej štátnej prémie

Stavebné sporenie pre deti

Asi najvhodnejšou voľbou, čo sa stavebných sporení týka je práve stavebné sporenie pre deti. Výhodou detských taríf sú nízke začiatočné poplatky. Tie občas viete nájsť aj na bonusových produktoch v rámci časovo limitovanej marketingovej kampane. Tak môžte nájsť stavebné sporenie so začiatočným poplatkom napríklad 20 eur bez ohľadu na výšku cieľovej sumy. Štandardne je však začiatočný poplatok 0,9% z cieľovej sumy. Ušetriť na poplatkoch za vedenie účtu stavebného sporenia sa napríklad dá aj na rodinných stavebných sporeniach, kde sú sporitelia dvaja.


Stavebné sporenie nie je výlučne jediným produktom, ktorý ma podporu zo strany štátu. Štátom podporovaná je aj hypotéka pre mladých, daňovo oslobodené je aj dlhodobé investovanie s cennými papiermi alebo tretí pilier, ktorý umožňuje znížiť základ dane o úhrn vyplatených príspevkov, čím môžete šikovne ušetriť na dani a optimalizovať si tak daňové priznanie.

Facebook Comments